6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

işveren ve iş görenlerin yetki 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu, sorumluluk, görev, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir. Ayrıca ülkemizdeki işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği olanaklarının iyileştirilmesi ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının artırılmasını amaçlar.

Kanunun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İhtiyacı

20 Haziran 2012 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edilmiş; 30 Haziran 2012 tarihli, 28339 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Böylelikle, Avrupa Birliği uyum yasaları gereğince ülkemiz için daha kapsamlı ve modern bir iş kanununa duyulan ihtiyaç, bu yeni yasayla giderilmeye çalışılmıştır.

4857 sayılı İş Kanunundaki mevcut maddelerin yanı sıra, yönetmelik ve tüzüklerle yapılmış ya da yapılabilecek düzenlemeleri de bir araya getirmiştir.

Kanun, İş Kanunu, Devlet Memurları Kanunu, Basın, Deniz ve Borçlar Kanunu çalışanlarına, çırak ve stajyerler de dahil olmak üzere; tüm çalışanlara faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanacaktır.

Bu Kanun ile koruyucu, önleyici önlemler artırılarak daha bilinçli ve sorumlu bir sistemin yaratılması hedeflenmiştir. Kanun, 39 ana madde ve 8 geçici maddeden oluşmaktadır.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

İş Sağlığı ve Güvenliği Yükümlülüğü

İşverenlerin risk analizi ve iş sağlığı ve güvenliği ortam ölçümleri yaptırtma, uygulamaları denetletme gibi yükümlülükleri, iş  yerlerinin tehlike sınıflarına göre ayrılmaktadır. İşçi temsilciliği iş sağlığı ve iş güvenliği açısından çalışanların eğitilmeleri işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının görevleri, çalıştırılmalarına ilişkin yükümlülükler, eğitimleri; gibi birçok konu 4857 sayılı İş Kanununda ve ilgili yönetmeliklerde zaten bulunmaktaydı. Yine de bu maddeler, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu içerisinde tekrar belirtilmiştir.

Sadece güvenlik ve istihbarat birimleri, afet ve acil durum birimleri, ev hizmetleri, yanında çalışanı olmayan esnaflar dışında kalır. Aynı şekilde rehabilitasyon kapsamında çalışan tutuklu ve hükümlüler kapsam dışında kalmaktadır.

Sonuç olarak, elbette ki tekrarlarla karşı karşıya kalınmıştır. Bu sonucu ortadan kaldırmak için de ‘İş Sağlığı ve Güvenliği’ bölümü 4857 sayılı İş Kanunu’ndan çıkarılmıştır. İşçi çalıştıran bağımsız çalışanların, kamu çalışanlarının, 50 ve daha az işçi çalıştıran işyerlerinin de kanuna dahil edilmiştir. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu nun 4857 sayılı İş Kanunu’ndan en önemli farkıdır. “Kanun, 50 çalışan sınırı olmaksızın kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine uygulanacaktır.