Ağır Metal Ölçümü

AĞIR METAL ÖLÇÜMLERİ

Ağır metaller doğada kendiliğinden bulunan bileşiklerdir. Bazı maddeler ile hava yoluyla, içtiğimiz suyla vücudumuza girerler. Bazı metaller vücut için gereklidirler. (çinko bakır vs. ) Bazı metallerde vücut için oldukça zararlı olabilirler (Arsenik, civa vs.) Ağır metaller vücut için oldukça zehirli olabilmektedirler.

Çalışılan ortamlarda çeşitli gazlar, tozlar, ağır metaller bulunabilir. Genellikle ağır sanayilerde, demir çelik fabrikalarında, şantiyelerde ve madenlerde bulunan ağır metaller, özel ölçüm cihazları ile ölçülebilmektedir. Ağır Metal Ölçümü düzenli bir biçimde yapılması işçi sağlığı ve hastalıkların önlenmesi için oldukça önem arz etmektedir.

İşyerlerinde faaliyetin icra edildiği sırada ortamda gözle görülmeyen zararlı tozlar, gazlar ve metaller olmaktadır. Bilhassa ağır sanayi olarak bilinen maden, fabrika veya şantiyelerde karşımıza çıkmaktadır. Bunlar özel laboratuvar cihazları ile ortam ölçümü yapılabilen ağır metaller ölçümünde sonuçlar pozitif çıkmakta ve işçinin uzun vadede meslek hastalığına kapılmasına sebep olmaktadır.

En Ağır Metaller Ve Sağlığa Etkileri

Kadmiyum: Kadmiyum ağır metali toksik açıdan en zararlı ve tehlikeli maddelerden birisidir. Vücuda alınması sonucunda, bağırsak sisteminde zararlar, karın ağrısı, baş ağrısı, ishal, bulantı, kusma, kemik kırılmaları, bağışıklık sisteminde ciddi hasarlar meydana getirir.

 

Kurşun : Kurşun keliklerde birikme özelliğine sahip olan zararlılardan bir tanesidir . Vücuda fazla oranda alındığında beyin ve sinir sistemine, kan basıncının artmasına, kadınlarda düşük olmaya, kişilerde davranış bozukluğunun yaratılmasına, çocuklarda öğrenme güçlüğüne neden olmaktadır. Bu tip kimyasal maddeler vücuttan atılamazlar.

 

Alüminyum:  Akciğer kanserine dolayısı ile akciğer ve sinir sistemi tahribatına neden olmaktadır

 

Civa :  Civa sinir sisteminin bozulmasına yol açan ağır metal türlerindendir.

 

Krom:  Çok ciddi bir etkisi olmamasına rağmen ileriki zamanlarda ,böbrek ve karaciğer rahatsızlıklarına sebep olabilir.

 

Arsenik:  Solunması üzerine sinir sistemini felç eder, karaciğer ve bağırsaklarda tahribat yaratır.

 

Ağır Metal Ölçümünde Bulunan Değerler

 

 • Bulanıklık tayini
 • Askıda katı madde tayini
 • Elektriksel iletkenlik tayini
 • Kimyasal oksijen ihtiyacı tayini
 • PH tayini
 • Kimyasal oksijen ihtiyacı tayini
 • Yağ ve gres tayini
 • Çökebilen katı madde tayini
 • BOI
 • Çökebilen katı madde tayini
 • Çözünmüş katı madde tayini
 • Uçucu ve uçucu olmayan katı madde tayini
 • Toplam katı madde tayini
 • Çözünmüş oksijen
 • Sıcaklık
 • Tuzluluk

 

İç Ortam Ağır Metal Ölçümü

İş yerlerindeki çalışanlar için, ağır metallerin çalışan sağlığı üzerindeki etkilerini belirlemek için yapılan ölçüm türüdür.

Ağır Metal Ölçümü ve analizi yapan laboratuvarlar, NIOSH 7300 Metodu kullanılarak ölçüm yapılır, raporlanarak teslim edilir.