akredite-laboratuvar

Akredite Laboratuvar

Söz konusu yetkili kuruluşlar ISO/IEC 17025 dokümanını uluslararası bir rehber, standart olarak kabul etmektedirler. Uluslar arası bir standardın referans seçilmesi ülkeler arasında üniform uygulama imkanı sağlamakta ve Akredite Laboratuvar  uluslararası düzeyde tanınılırlığına imkan tanımaktadır.

Laboratuvarlar, test ve kalibrasyon hizmetleri sunarak uygunluk değerlendirme çalışmaları yapan (Conformity Assesment) Türkiye Akreditasyon Kurumudur. Hizmet ve ürünlerin belirlenmiş kriterlere, standartlara veya denetleyici firma isteklerine uygunluğu Deney ve Kalibrasyon laboratuvarlarında yapılacak test ve incelemeler neticesinde belgelenerek resmiyet kazanabilir. Avrupa Birliğine uyum sürecinde olan ülkemizde Laboratuvar hizmetleri bakımından artarak önem kazanmaktadır. Geleceğin ticaret ve bilim dünyası günlük hayatta laboratuvar hizmetleri daha ayrıntılı biçimde göz önünde olacaktır.

Bağımsız test ve deney kuruluşları ise tüketici tarafında ve üretici tarafında tüm aşamada analiz hizmeti sunmaya gayret etmektedir. Yine ihtiyaçların karşılanması amacıyla söz konusu olmaktadır. Özellikle ithalat yapan ve ihracat yapmakta olan firmalar için BSCI ve SEDEX denetimleri aşamalarında kamu özel kuruluş laboratuvarları analiz hizmeti sunmaktadır.

Bir ürünün veya cihazın istenilen şartları sağladığının kanıtı ve beyanı için ürünün belirlenmiş kriterlere göre uygunluğunun test edilmeli. Bu deneyin güvenilirliği açısından son derece önemlidir. Akredite Laboratuvarlarda testlerin yeterliliği ve yetkinliğini kanıtlamıştır. Bu ayrıca yapılması üreticinin-tüketicinin yanında ihracatçının ve ülkemizin zarar görmemesi için mühimdir. ISO-EN 17025 Laboratuvar Akreditasyonu (Akredite Laboratuvar), deney test ve analiz hizmeti sunan Laboratuvar kuruluşunun uluslararası düzeyde tanınırlık ve kabul edilebilirliğinin güvencesi aynı zamanda prestijidir.

Hizmeti talep eden firmalar cihaz kalibrasyonu ve deneyi yapan personelin yeterliliği, yapılan ölçümün güvenliğinden emin olabilmek için testlerini Akredite Laboratuvarlarda yaptırırlar. Hizmeti satın alan müşteri de kendi güvenliği için test sonuçlarının Akredite Laboratuvar elinden alınmış raporla doğrulanmasını talep eder. Üreticilerin, Avrupa Akreditasyon İşbirliği (EA), Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon İşbirliği (ILAC) ve Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) anlaşmalarına göre tanınmış ulusal akreditasyon kuruluşları tarafından akredite edilmiş Laboratuvarlar/Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarından hizmet almaları öncelikle kendi güvenceleri ve müşterilerinin taleplerinin sorunsuz giderilmesi bakımından son derece önemlidir.

akredite-laboratuvar

Akreditasyon Kuruluşları tarafından yapılan denetimlerde tarafsız denetçilerin yaptığı değerlendirmeler kurumun gelişmesine şartlarını iyileştirmesine imkan sağlamaktadır. Laboratuvar hizmetleri alanında deneyimli, yetkin ve uzman denetçilerin birinci elden deneyimlerini ve bilgilerini paylaşmalarıdır. Eksiklikleri saptamaları, bilimsel ve teknik gelişmeler hakkında bilgi vermeleri, süreçlerin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için değerli bir fırsat olarak görülmelidir. Tüm Laboratuvar çalışanlarının yüksek kalite hedeflerine odaklanmaları ve bunun hesabını verir olmalıdır. Laboratuvar hizmetlerinin güvenilirliğinin ve kalite yönetiminin sağlanması açısından diğer faktörlerden daha fazla önem arz etmektedir.

Türkak Tarafından Akredite Laboratuvarlar

Laboratuvar Akreditasyonu kavramının temeli, kimyasal ve fiziksel analizler yapan endüstriyel analiz laboratuvarlarındaki gereksinimlerden yola çıkılarak geliştirilmiştir. Bu nedenle bazı ülkelerde birden fazla organizasyonel uzmanlık alanlarına göre Laboratuvar Akreditasyonundan sorumlu olarak görev yapmaktadırlar. Akreditasyonun yararları başlığı altında ise Akreditasyon, Laboratuvarların hizmet kalitesini geliştirme temelini alır. Güvenilirliğini kanıtlama, maliyetleri düşürme gibi yararlarının yanı sıra gelecek için elde edilecek fazlasıyla avantaj için fırsat sağlamasıdır. Akredite olan Laboratuvar, uluslararası seviyede önemli bir güvenilirlik ve kabul edilebilirlik anlamına gelmektedir. Diğer bir söylemle standartlarına yeterli düzeye ve kaliteye ulaşma konusundaki kararlılığını kanıtlanmaktadır.

Yazılı prosedür, talimatlar ve kalite el kitabı olmayan ve işlevsellik kazanması beklenir. Kalite yönetim sistemi aday kuruluşlara başlangıçta Akreditasyon prosedürü çok zor ve zahmetli gelmesi bilinen bir eleştiridir. Fakat sistem bütünüyle algılanarak faaliyete geçirildikten sonra Laboratuvarın çok kıymetli kazanımları olacaktır.