analiz-laboratuvari

Analiz Laboratuvarı

İş hijyeni ölçüm test ve analiz laboratuvarı hakkında yönetmelik: İş Güvenliği Kanunu kapsamında çıkan “İş Hijyeni Ölçüm Test ve Analiz Laboratuvarı  Hakkında Yönetmelik” gereği aşağıdaki parametrelerle ve açıklamalardaki şekilde analiz laboratuvarı tarafından işyerlerinde yapılan ölçümlere Ortam Ölçümü denir.

Ortam Ölçümleri Yönetmelik ve İş Hijyeni Laboratuvarı Hakkında

İş hijyeni yönetmeliği: Gelişen teknoloji nedeniyle bunun gibi riskleri bilimsel çalışmalarla analiz ederek, tehlikenin veya riskin tespit edilip gerekli önlemlerin alınması adına firmamız tarafından da yapılan test, ölçüm ve raporlamalar sonucu iş ve işçi sağlığını tehdit eden bu unsurları İş yeri ortamında tespit etmek önlemek ve ortadan kaldırmak veya en aza indirmek görevimizdir. Ayrıca İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği gereğince bu İşyeri Ortam Ölçümleri nin yaptırılması zorunlu hale getirilmiştir.

iş hijyeni ölçüm test ve analiz laboratuvarı : İş sağlığı ve güvenliği ölçümleri olarak bilinen, İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Laboratuvarı Hakkında Yönetmelik hükümlerince açıkça belirtilmiştir ki; işveren çalışma ortamını yönetmelikte ve iş kanununda belirttiği gibi işyerini oluşabilecek herhangi bir tehlikeli durum veya tehlikeli davranıştan doğabilecek kazadan ve tehlikeden korumak zorundadır

iş hijyeni ölçüm test ve analiz laboratuvarlari yeterlik yönetmeliği: Akredite laboratuvar Bir ürünün veya cihazın istenilen şartları sağladığının kanıtı ve beyanı için ürünün belirlenmiş kriterlere göre uygunluğunun test edilmesi deneyin güvenilirliği açısından son derece önemlidir. Akredite Laboratuvarlarda testlerin yeterliliği ve yetkinliğini kanıtlamış, yapılması üreticinin-tüketicinin yanında ihracatçının ve ülkemizin zarar görmemesi için mühimdir. ISO-EN 17025 Laboratuvar Akreditasyonu (Akredite Laboratuvar), deney test ve analiz hizmeti sunan Laboratuvar kuruluşunun uluslararası düzeyde tanınırlık ve kabul edilebilirliğinin güvencesi aynı zamanda prestijidir.

ortam ölçümleri yönetmeliği : MADDE 5 i incelersek:

İş Hijyeni Ölçümü Yönetmeliği

(1) İşveren, her turlu tozun meydana geldiği işyerlerinde çalışanların toz maruziyetini önlemek ve çalışanların toz ile ilgili tehlikelerden korunması için gerekli tüm koruyucu ve önleyici tedbirleri almakla yükümlüdür.

(2) İşveren, ayrıca tozdan kaynaklanan maruziyetin önlenmesinde;

a) İkame yöntemi uygulanarak, toz oluşumuna neden olabilecek tehlikeli madde yerine çalışanların sağlık ve güvenliği yönünden tehlikesiz veya daha az tehlikeli olan maddelerin kullanılmasını,

b) Riski kaynağında önlemek üzere; uygun iş organizasyonunun yapılmasını ve toplu koruma yöntemlerinin uygulanmasını,

c) Toz çıkışını önlemek için uygun mühendislik yöntemlerinin kullanılmasını,

c) İşyerlerinin çalışma şekline ve çalışanların yaptıkları işe göre, ihtiyaç duyulan yeterli temiz havanın bulunmasını,

d) Alınan önlemlerin yeterli olmadığı durumlarda çalışanlara tozun niteliğine uygun kişisel koruyucu donanımların verilmesini ve kullanılmasını,

e) Alınan önlemlerin etkinliğini ve sürekliliğini sağlamak üzere yeterli kontrol, denetim ve gözetim yapılmasını,

f) İşyerlerinde oluşan atıkların, Cevre ve Şehircilik Bakanlığının ilgili mevzuatına uygun olarak bertaraf edilmesini sağlar.

analiz-laboratuvarı
Analiz Laboratuvarı

gürültü yönetmeliği : Günlük Kişisel maruziyetini esas alır. Ölçüm ve hesaplama tekniklerinde TSE 2607 standardına atıfta bulunulur. Gürültüye maruz kalan işçileri sağlık ve güvenlik yönünden oluşabilecek risklerden korumak için alınması gerekli önlemleri belirlemektedir.

aydınlatma yönetmeliği: Aydınlatma: fiziksel risk etmenleri olarak çalışılan ortamın aydınlatma düzeyinin insanların rahat çalışmasına olanak verecek şekilde olması gereklidir. Değişik ortamlardaki aydınlatma düzeylerinin ne kadar olması gerektiğine ilgili tüzüklerde işaret edilmiştir

termal konfor yönetmeliği: Termal konfor – Sıcak – Soğuk: Değişik işyerleri dikkate alındığında en sık karşılaşılan faktörler sıcaklıkla ilgili ortam özellikleridir. Metal endüstrisi, petro-kimya sanayii, tekstil, tasarım işleri gıda endüstrisi gibi daha pek çok işte, sıcaklık başlıca fiziksel risk etmenleridir. Bu işlerde ısı enerjisinden ısıtma, yumuşatma, pişirme, eritme gibi amaçlarla yararlanılır.

Uluslararası Düzeyde Faydalı Linkler

         NOSA – National Occupational Safety Association (South Africa)
https://www.nosa.co.za/

         APSAM – Occupational Health and Safety Association for Municipal Affairs (Canada)
https://www.apsam.com/

         CCOHS – Canadian Centre for Occupational Health and Safety (Canada)
https://www.cchst.ca/

         CSST ?Quebec’s Occupational Health and Safety Commission (Canada)
csst.qc.ca/Pages/index.aspx

         IRSST – Robert Sauvé Occupational Health and Safety Research Institute (Canada)
https://www.irsst.qc.ca/

         KOSHA – Occupational Safety and Health Agency (Korea)
https://www.kosha.or.kr/english/index.do

         ACGIH – American Conference of Governmental Industrial Hygienists (United States)
https://www.acgih.org/

         AIHA – American Industrial Hygiene Association (United States)
https://www.aiha.org/

         NIOSH – National Institute for Occupational Safety and Health (United States)
https://www.cdc.gov/niosh/

         OSHA – Occupational Safety and Health Administration (United States)
http://www.osha.gov/

         JISHA – Industrial Safety and Health Association (Japan)
https://www.jisha.or.jp/english/index.html

         ISST – Occupational Health and Safety Institute (Tunisia)
http://www.isst.nat.tn