baca-gazi-emisyon

BACA GAZI (EMİSYON)

BACA GAZI (EMİSYON) TOZ ÖLÇÜMÜ VE RAPORLANDIRMA

Amaç: Baca Gazı (Emisyon) Kullanılan bacalardan dolayı toz emisyonlarının miktarını belirleme ve baca gazı toz ölçüm cihazı kullanılarak ortam ölçümü yapılır, değerlendirip, raporlandırılır.

 

GENEL TEORİK BİLGİLER

Hava kirlenmesi, insan ve diğer canlılara zarar verecek miktar ve süredeki kirleticilerin, atmosfere karışmasıdır. Hava kirliliği her geçen gün artan çevre sorunlarının başında gelen önemli bir problem teşkil etmektedir. Hava kirliliği dünyayı ciddi bir şekilde tehdit etmekte ve ekolojik tehlikeleri beraberinde getirmektedir. Dünya nüfusu hızlı bir biçimde arttığından, enerji kullanımı artış göstermiştir buna bağlı olarak endüstrinin gelişimi ve şehirleşmeyle ortaya çıkan hava kirliliği insan sağlığı ve diğer canlılar üzerinde olumsuz etkiler yaratmaktadır. Kullanılan kaynakların oluşturdukları emisyonların ölçümünü ve denetimini zorunlu kılmaktadır. Kirleticiler, doğal veya insan aktiviteleri sonucu atmosfere karışabilirler. 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 02-11-1986 tarih ve 19269 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği (H.K.K.Y.), her türlü hareketli ve hareketsiz kirletici kaynaklardan yayılan emisyonlara sınırlama getirmektedir. Denetim açısından yapılması gereken emisyonlar, toz, islilik, baca hızı, HC, kazan verimi, ortam tozu, partikül madde gibi parametrelerin ölçümleri, Prosafety İş Güvenliği ve Ölçüm Laboratuvarlarında titiz bir biçimde yapılmaktadır.

 

KULLANILAN ÖLÇÜM CİHAZLARI VE YÖNTEM

Yapılan ölçümler sürekli örnekleme yönteminde yapılacaktır. Bu örnekleme yönemine göre baca gazı hattında uygun bir yerden alınan örnek sürekli olarak cihaza verilmektedir. Bu yöntem için bacaya yerleştirilen prob vasıtası ile gaz alınır. Cihaza uygun sıcaklık, nemlilik ve basınçta partikül maddelerin olmadığı bir sistem gereklidir. Dikkat edilmesi gereken kurallar; öncelikle numunenin alındığı yer karışımın homojen olacağı bir nokta olmalıdır. Bunun için kazan çıkışları ve baca hattı boyunca kullanılan dirseklere dikkat edilmelidir.

 

Toz Ölçüm Cihazı

Baca gazlarındaki toz ölçümleri için tam otomatik izokinetik partikül örnekleyicisi kullanılmıştır.Cihaz, bacadan veya filtre girişinden toz örneğini EPA Method 5 ve Method 17 standartlarında alıp, izokinetik şartlarda otomatik olarak kullanılır. Uygulama yöntemleri için gerekli tüm düzenekler cihazla birlikte mevcuttur.

  1. Cihazımız kuru ve yaş termometreli olduğundan aradaki nem farkı ölçümü doğru bir şekilde yapılabilmektedir.
  2. Örnek alma bölümü borosilikat camdan yapılmış olup, bacadan alınan numunedeki su buharının yoğunlaşmaması için sürekli ısıtılmaktadır ve bu cam borunun etrafı paslanmaz malzeme ile kaplıdır, Pitot tüpü ile baca hızını, toplam ve statik basınç arasındaki farktan ölçmektedir.
  3. Cihazımız, sondalar, sıcak bölüm, soğuk bölüm, kontrol ünitesi, hortum ve bağlantı kablolarına sahiptir.
  4. Bacagazı sıcaklığını ölçmektedir.
  5. Cihaz otomatik olarak, örnek alma yeri ve numune miktarını, nozul ve örnek debisi seçimini, kaçak testini, sabit örnek debisini, sistem boyunca basınç farklılıklarını baca gazı debisini yerine getirebilmektedir.
  6. Kullanılan filtreler %99,50 verimlilikte olup 0,3 gözenekli özel kağıtlardır, Cihaz mikro işlemcilidir ve bütün donelerin kontrolü kolayca yapılabilmektedir. LCD ekranla girilen bütün parametreler kontrol edilebilmektedir.

Cihaz, bacagazı, prob, sıcak bölüm, örnek gaz ve soğutucu çıkışındaki sıcaklıkları, barometrik basıncı, bacagazı mutlak basıncını, bacagazının hız basıncını, bacagazı hızını, gerçek ve EPA standartlarındaki hacimsel debiyi, izokinetiklik yüzdesini, tüm ölçüm değerlerinin ortalamasını ölçüp hesaplayarak rapor etmektedir.

Bacı-gazi-emisyon
Bacı Gazı Emisyon

HAZIRLIK: Ölçüm yerine gidilmeden önce tüm ekipman temizlenir ve hazırlanır. Probun tüm parçaları, nozl ve filtre ekipmanı iyice temizlenir. Filtreler için petri kapları da hazırlanır.

 

ÖN ÖLÇÜM: Bacanın genel çapı hesaplanır, ölçüm yapılacak yerle ve noktaların sayıları belirlenir. Prob üzerinde gerekli işaretlemeler yapılır. Baca gazı hızı ve sıcaklığı ölçülür. Bacanın içerisindeki oluşabilecek hız hareketleri için pitot tüpü kullanılması gerekmektedir. Sıcaklık, Oksijen ve Karbondioksit yoğunluğunun izlenmesi baca gazı hızı hareketlerinin tespiti için iyi bir yöntemdir. Daha önce yapılan ölçümler de dikkate alınarak, izokinetik örnekleme için en uygun nozl seçilerek ölçüm yapılmaya başlanır.

 

ÖLÇÜM: Doğru sayıda prob uzatması kullanarak örnekleme ekipmanı hazırlanır. Nem tutucu silindir içine silika jel konulur ve nem indikatör tüpü bağlantı hortumuna takılır.

32 Filtre baca içerisine girecek veya dışında kalacak şekilde proba monte edilir. Gaz çıkış tüpünün gazmetre konsülü numune çıkış hattına bağlanması unutulmamalıdır

 

KULLANILAN ÖLÇÜM CİHAZLARI VE METOT | BACA GAZI (EMİSYON) 

 

Dikkat edilmesi gereken en önemli kural; Öncelikle numunenin alındığı yer karışımın homojen olacağı bir nokta olmalıdır. Ergitme fırınlarındaki ölçümler, davlumbaz nedeni ile çatıdan uygun yerde yapılacaktır.

 

Gaz ölçüm Cihazı | BACA GAZI (EMİSYON) 

BACA GAZI (EMİSYON) HAZIRLIK : Ölçüm yerine gidilmeden önce tüm ekipman temizlenir ve hazırlanır.

Probun tüm parçaları, nozl ve filtre ekipmanı iyice temizlenir. Filtreler için petri kapları da

hazırlanır.

 

BACA GAZI (EMİSYON) ÖN ÖLÇÜM : Baca çapı tespit edilerek, ölçüm yapılacak nokta sayısı ve yeri tespit

edilir. Prob üzerinde gerekli işaretlemeler yapılır. Baca gazı hızı ve sıcaklığı ölçülür. Baca içerisindeki hız dalgalanmaları pitot tüpü kullanılması gerekmektedir. Sıcaklık, Oksijen ve Karbondioksit yoğunluğu hareketlerinin tespit edilmesi gerekmektedir. Daha önce yapılan ölçümler de dikkate alınarak ölçüme başlanır.

 

ÖLÇÜM : Doğru sayıda prob uzatması kullanılır ve örnekleme ekipmanı hazırlanır. Nem

tutucu silindir içine silika jel konulur ve yapılan işlemlerin ardından nem indikatör tüpü bağlantı hortumuna takılırak, filtre baca içerisine girecek veya dışında kalacak şekilde proba monte edilir. Gaz çıkış tüpünün gazmetre konsülü numune çıkış hattına bağlanması  gerekmektedir.