basınçlı kapların periyodik kontrol ve muayenesi

Basınçlı Kaplar Periyodik Kontrol ve Muayenesi

Herhangi bir cisme, madde üzerindeki kuvvetin, birim miktarı ölçüsünde yaptığı zorlamaya basınç denir.

Yakma ile oluşan basınç harici, iç basıncı 0,5 bardan yüksek tutularak azot ve ya hava ile doldurularak kullanılan kaplara basınçlı kap denir.

Kazan daireleri basınç kaplarının en sık bulunduğu yerler arasındadır. Bu nedenden dolayı kazan dairelerinin kontrolünün yönetmelik gereğince yapılması gerekmektedir. Bu yapılan işlemlere Basınçlı Kaplar Periyodik Kontrol adı verilir.

Basınçlı Kaplar Periyodik Kontrol Sırasında Karşılaşılabilecek Tehlikeler Nelerdir?

 • İnfilak Tehlikesi (Patlama öncesi durum)
 • Parçalanma Tehlikesi (Patlama sonrası durum)
 • Zehirli Gaz Sızıntısı
 • Zehirli Sıvı Sızıntısı
 • Yangın Tehlikesi

Prosafety iş Hijyeni laboratuvarı firmamız uzman ekibi ile;

 • Kaldırma araçları,
 • Basınçlı kaplar,
 • Topraklama,
 • Paratoner ölçümleri ve kontrolleri alanından hizmet vermektedir.

Basınç ve basınçlı kaplar genellikle yoğun iş kollarında kullanılmaktadır. İş sağlığı ve güvenliği açısından yüksek riskli ekipmanlar arasında yer almaktadır.

Basınçlı Kapların Kontrolünde Yapılması Gerekenler

İlk olarak hidrostatik testin yani basınçlı tank testinin yapılması gerekmektedir.

Basınçlı tüplerin periyodik kontrol süresi ne kadardır sorusuna cevaben; İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliğinde, ifade edildiği kontrol süresi 1 yıldır.
Bazı mevcut zorunlu kontrollerin yapılması gerektiği zamanlarda (yani basınçlı kapların durdurulamaması durumu) belirtilen yasal uygunluk çerçevesinde muayenesi yapılmalıdır. Bu durum yapılacak olacak periyodik kontrol raporlarında belirtilmelidir.

Basınçlı Kap Periyodik Kontrol Ücreti & Fiyatı

Periyodik Kontrol Fiyat Teklifi almak için lütfen aşağıdaki formu doldurunuz. Fiyat teklifiniz 1 saat içerisinde tarafınıza gönderilecektir.

Basınçlı Kap Çeşitleri Nelerdir?

 • Kalorifer Kazanları
 • Kızgın Su Kazanları
 • Sıcak Su Kazanları
 • Kızgın Yağ Kazanları
 • Buhar Jeneratörleri
 • Buhar Kazanları
 • Ütü Kazanları-Elektrikli Ütü Kazanları
 • Hava Tankları ve Kompresörleri
 • Boyler
 • Hidrofor ve Genleşme Tankları
 • Sanayi Gazı Depolama Tankları
 • Otoklavlar
 • Hava Tankı

Basınç ve Basınçlı Kapların Muayenesi

Basınçlı kapların muayene yönetmeliğinde belirtilen yasa gereğince 1 yılda bir yapılmaktadır. Bu kontroller basınçlı kap kullanım kılavuzuna ve yönetmeliğe uygun bir biçimde yapılır. Eğer imalatçı tarafından belirlenmeyen bir kullanım söz konusu oldu ise bu durumda kullanım sıklığı, iş yeri koşulları, ortam koşulları, kullanım süresi gibi etkenler göz önüne alınır, Prosafety iş Hijyeni laboratuvarı profesyonel ekibi, risk değerlendirmesi yaparak, Basınçlı Kaplar Periyodik Kontrol tamamlar.

İşletme içeresinde, çalışanların sağlığı ve güvenliği açısından, kullanılan basınçlı kapların güveli olarak kullanılabilmesi için şu Basınçlı Kaplar Periyodik Kontrol leri sağlanmalıdır:

 • Sızdırmazlık,
 • Aşınma,
 • Korozyon,
 • Çatlak bağlantı kontrolü,
 • Sıcaklık, basınç,
 • Deformasyon,
 • Temizlik,
 • Fonksiyonlarının kontrolü sağlanmalıdır.

Prosafety iş Hijyeni laboratuvarı firması tarafından görevlendirilen, ölçüm personellerimiz, uluslararası standart yöntemi ve yönetmelere uygunluk çerçevesinde,

Diğer periyodik kontrol hizmetlerimizi de inceleyebilirsiniz