benzen-nedir

Benzen

Benzen Nedir? | Benzen Ölçümleri | Benzen Ölçümü

Benzen renksiz, oldukça refraktif, kısıtlı olarak suda-çözünür, karakteristik bir kokusu olan parlayıcı bir sıvıdır. Isıya (yaklaşık 6500 C ye kadar) ve oksidasyona dirençlidir; ancak çok kolay buharlaşır. Buharı havadan ağırdır ve yer seviyesinde birikebilir.

Benzenin Formülü : C6H6

OEL düzeyi : 3,25 mg/m3 (1 ppm)

Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

Benzenin Yapısı ve Benzenin Bileşikleri İle Benzen ile Çalışılan İşler ve İşyerleri:

  • Benzen içeren ürünlerin üretimi, geri kazanımı, işlenmesi ve transportu sırasında konteynırlardan sıvının çekilmesi ve hortum ve boruların sökülmesi veya sıvıya batmış boruların çıkarılmasını içeren konteynırların doldurulması ve boşaltılması,
  • Bu ürünlerin üretimi, geri kazanımı, işlenmesi ve transportu sırasında Filtrelerin ve katalistlerin değiştirilmesi ve örneklerin alınması,
  • Üretim sistemlerinde yıkım ve onarım işleri,
  • Otomobil üretimi (bir gaz boşaltma silindiri olmaksızın üretim fabrikasında yük taşıyan araçların iç yanmalı motorlarla depolarının doldurulması),
  • Petrol motoru test alanı (petrol hortumların bağlanması ve ayrılması),
  • Petrol pompaları ve depolarının bakımı ve temizliği,
  • Sıklıkla maruziyeti içeren araba petrolü dağıtım sistemlerinde mekanik çalışma,
  • Kok fabrikasında kok fırınlarının üst bölümü yakınında çalışma.

Yukarıda belirtilen temizleme ve onarım dahil işlerde veya işyerlerinde bu kimyasalla çalışanlarda sağlık taraması zorunludur.

benzen-nedir
Benzen nedir | Zararları ve Ölçümü

Uzun süreli maruziyeti özellikle hemapoetik sistemde hasara yol açabilir ve kemik iliğinin tüm fonksiyonlarında veya herhangi birinde olumsuz etkileri olabilir. Bu yüzden OEL düzeyinden bariz olarak daha yüksek konsantrasyonlarda uzun-süreli veya sürekli olmayan maruziyetin hem aplastik anemi ve pansitopeni gibi hematopoetik sistem üzerine geri dönebilen etkiler oluşturduğu ve hem de lösemi geliştirdiği tanımlanmıştır. Latent periyodu 20 yıla kadar olabilir.

Kronik etki olarak hematopoetik sistem hastalıkları veya hasarı oluşturur. Geçmiş hikayenin değerlendirilmesi (genel anamnez, iş anamnezi) Kan hastalıkları, hemapoetik organ bozuklukları, kronik bakteriyel enfeksiyonlar geçiren ve alkol bağımlılığı olan kişilere dikkat edilmelidir. İzleme dönemine ait anamnez (iş anamnezi dahil); kanama eğiliminde görülen artışa özel olarak dikkat edilmelidir (örneğin, diş eti kanamaları, hafif bir travma sonrası dahi morarma, menoraji), idrar analizi (çoklu test stripleri) yapılmalıdır.