biyolojik risk etmenleri

BİYOLOJİK RİSK ETMENLERİ

İş hayatında, çalışma koşullarında biyolojik risk etmenleri denildiğinde hemen aklımıza gelen, hücre kültürleri, mikroorganizmalar ve insan parazitleridir. Bunlar herhangi bir alerjiye, zehirlenmeye veya enfeksiyona neden olabilmektedirler.

Mikroorganizma:  Mikroskop altında incelenebilen canlı türlerini ifade etmek için kullanılır. Genel anlamıyla, canlı türlerinin genetik durumunu, hücresel haritasını, hücresel yapıda olmayan mikrobiyolojik durumunu belirtmektedir.

 

 • Biyolojik risk etmenleri altında kalma riski olan işçiler için, maruziyet süresi, düzeyi, türü belirlenir ve planlanır.
 • Risk değerlendirmesinin yenilenmesi düzenli olarak 2 yılda bir yapılır. Bu değerlendirme, bir değişiklik olduğunda ya da maruziyet koşullarının değiştiğinde uygulanır.
 • Biyolojik risk etmenleri ve risk değerlendirmesi zararlı bütün etkenlerin oluşturduğu durumlar ve tehlikeler göz önüne alınarak yapılır.
 • Yapılan değerlendirme sonucunda işçiler için risk taşıyan unsurların olduğu belirlenirse, işçilerin maruziyeti önlenir.

 

Çalışanların Maruz Kaldığı Bazı İş Türleri

 

 • Gıda üretilen fabrikalarda çalışma.
 • Tarımda çalışma.
 • Hayvanlarla veya hayvan kaynaklı ürünlerle çalışma.
 • Sağlık hizmetlerinin verildiği yerlerde, karantina dahil morglarda çalışma.
 • Atıkları yok eden fabrikalarda çalışma.
 • Kanalizasyon, arıtma tesislerindeki çalışma.
 • Veterinerlik, klinik ve teşhis laboratuvarlarındaki çalışma.

 

 

Biyolojik Risk Etmeninin Kişide Hastalığa Yol Açması Durumu ;

 

 • Bulaşma yollarına,
 • Hasta edecek etkenin hasta etme yetisinin yüksekliğine,
 • Çevresel etmenlere,
 • Konakçı olarak ifade edilen kişinin duyarlılığına, bağlıdır.

 Biyolojik Risk Etmenleri

Biyolojik Risk Etmenleri

Çalışanların Eğitilmesi Ve Bilgilendirilmesindeki Talimatlar

 

 • Olası sağlık riskleri.
 • Maruziyeti önlemek için alınacak önlemler.
 • Hijyen gerekleri.
 • Koruyucu donanım ve giysilerin kullanımı ve giyilmesi.
 • Bir olay oluştuğu durumlarda, oluşan olayların önlenmesi için çalışan personelin yapması gerektiği eylemler.

 

Sık Görülen Enfeksiyonlar Nelerdir ?

 

Bakteriyel Enfeksiyonlar : Menenjit, lejyoner hastalığı, boğmaca, difteri, tüberküloz, gastrointestinal sistem enfeksiyonları.

 

Viral Enfeksiyonlar:  Su çiçeği, hepatit-b, kabakulak, edinsel bağışıklık yetmezliği, herpes enfeksiyonları, kızamıkçık.

 

Enfeksiyona Karşı Genel Önlemler

 

 • Personel eğitiminin verilmesi
 • Uygun dezenfeksiyon ve yalıtım önlemlerinin alınması
 • Aşılanma
 • Periyodik taramaların yapılması
 • Epidemiyolojik sistem
 • Laboratuvar yapılanmasının işlevlerine uygun olması
 • Çalışırken gerekli önlemlerin alınmasının sağlanması.

 

Laboratuvarlarda Alınması Gereken Önemler Nelerdir ?

 

 • Laboratuvar ortamlarında yeme ve içmenin yasaklanması
 • Ağızla pipet kullanılmaması
 • Pipetle çalışılması durumunda baloncuk oluşturma durumuna dikkat edilmesi
 • Pipet yerine şırınga ve iğne kullanılmaması
 • Kullanılmakta olan enjektörlerin ve iğnelerin sağlam ve dar kaplara atılması
 • Serum veya örnek saklama dolabında genel yiyeceklerin olmaması
 • Ellerin sık sık yıkanması ve kullanılan önlüğün laboratuvarda bırakılması
 • Tüm biyolojik risk taşıyan işlerin, biyolojik güvenlik kabininde yapılması
 • Bütün kontamine materyalin atılmadan önce otoklavadan geçirilmesi
 • Öznelerin kullanılmadan önce soğutulmasıdır.