Kişisel Hijyen ve Solunum Yollarını Koruma | KKD Seçimi ve Kullanımı Nasıl Olmalıdır?

Solunum Yollarını Korumanın Temel İlkeleri İşyeri çalışma ortamı zararlı gazlar, tozlar, sisler veya buharlar tarafından sürekli kirlenmektedir. İşçi, işvereni sağlık gözetimlerini ...

By: eren aksoy Read more

İsg Ölçümleri | İş Hijyeni Ölçümleri | Maruziyet ve Ortam Ölçümleri

İş Güvenliği kanunu madde 5a derki; Güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla risk değerlendirmesi gerçekleştirilirken ve güncellerken gerekli durumlarda fiziksel, kimyasal ve ...

By: eren aksoy Read more

Kazan Dairesi Periyodik Kontrolü

Kazan Dairesi Periyodik Kontrolü kapsamında; Uyarı etiket ve işaretleri, kazan dairesi çıkış kapı veya kapıları, kazanın bulunduğu alan, havalandırma, yangın söndürme ...

By: eren aksoy Read more