BSCI belgesi: İş Sosyal Uygunluk Girişiminin kısaltmasıdır. BSCI, ILO’nun (Uluslararası İşçi Organizasyonu) iş ve işçi güvenliği standartlarını ve kriterlerini baz alarak ve tedarik zincirlerinin sosyal performanslarının iyileşmesini ve gelişmesini sağlar. BSCI, Brüksel merkezli Dış Ticaret Birliği (FTA) tarafından başlatılmış özel bir standarttır.

SA 8000 Sosyal Sorumluluk Standardı Nedir?

Business Social Compliance Initiative (BSCI) , BSCI gözetim ve denetim sistemi vasıtasıyla dünya genelindeki üretim yerlerindeki sosyal standartlara yönelik kalıcı iyileştirme sağlanmasını amaçlar. SA 8000 standardını temel almaktadır ve SAI (Social Accountability International) tarafından tanınmaktadır. Bu standarttaki asıl amaç üretici firmanın birden fazla denetim külfetinden kurtararak Avrupa kriterleri çatısı altında tek bir denetimden geçerek kabul görmesini amaçlar.  SA 8000 standardı ise daha az süreç tabanlı, daha fazla kuralcı ve sonuç odaklıdır. SA 8000 üretim sektörü ile daha fazla ilgilidir ve denetimleri ISO 9000 ve ISO 14000’de olduğu gibi sadece süreç yerinde değil, aynı zamanda iş görenler, pay sahipleri ve ilgili diğer taraflar ile görüşmeleri ve çalışma ortamı dışında gerekli olan yerlerin ziyaretlerini de kapsar.

SA 8000 ile ilgili maliyetleri kısaca:

 1. Belgelendirme denetiminde uygunsuzluk tespit edilirse, bunları ortadan kaldırmak için yapılacak olan düzeltici faaliyetlerin maliyeti
 2. Denetime hazırlanma maliyeti
 3. Belgelendirme maliyeti
 4. Düzeltici ve Önleyici Faaliyetleri (DÖF) başlatma ve uygulamanın maliyetleri olarak sıralanabilir.

Sosyal Sorumluluk nedir?  Denetimini Kim Yapar?

SA 8000 Sosyal Sorumluluk Standardı denetimi SAI tarafından akredite edilmiş, bağımsız belgelendirme firmalarınca yapılır. SA 8000 standardına göre akredite olabilmek için belgelendirme firmaları, ISO/ISO/IEC Guide 62, SAI Guideline I dokümanlarındaki maddeleri karşılamak zorundadırlar.

bsci-nedir

BSCI nedir?

BSCI Platformu

BSCI denetimi tüm tedarikçilerinin ve belirlenen taşeronların merkez şirketine olan çalışma etiğine ve kalite sistemine bağlılığını gösteriyorBSCI denetiminde geçen şirketler BSCI veritabanını kontrol ederek  denetim sonuçlarına ulaşabilirler. BSCI tedarikçileri denetimlerini tamamladıktan sonra etik önlemleri aldığını çalışma koşulları ve etik denetim prosedürlerini ve kalite sistemini geliştirmeyi hedefler. BSCI denetimleri sonucuna takiben SA 8000 sertifikasyon sürecine geçilir. İşletmelerin yalnız kendilerinin standarda uymaları yeterli olmayıp, birlikte çalıştıkları üretici, tedarikçi, taşeron işletmelerin de uyması gerekmektedir.

 1. Ortam Ölçümleri: İşletmenin çalışanları işçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili risklerin uzun ve kısa dönemde en aza indirilmesi için çalışmaların ve işyeri ortam ölçümlerinin kontrol edilerek güvenli bir çalışma ortamı sağlaması için test ve kontrollerini düzenli olarak yapmak zorundadır.
 2. Ücret: Ücretler en azından ülkenin asgari ücret seviyesinde ve personelin temel ihtiyaçlarını karşılamaya yetecek kadar olmak zorundadır.
 3. Çalışma saatleri: Çalışanlar haftalık 48 saatten fazla çalıştırılamaz ve fazla mesailer, haftalık 12 saati geçemez.
 4. Disiplin Uygulamaları: Şirket fiziksel zorbalık, zihinsel ya da bedensel baskı ve sözlü taciz içeren davranışlar içine girmeyecek ve girilmesine destek vermeyecektir.
 5. Ayrımcılık: İşletme çalışanları işe girişte, ücret almada, eğitimde, terfide, işten çıkarmada ya da emeklilikte hiçbir konuda ayrımcılık yapılmayacaktır.
 6. Toplu Sözleşme Hakkı ve Örgütlenme Özgürlüğü: Çalışanlar sendika kurma, sendikaya katılma ve toplu pazarlık hakkı hiçbir şekilde engellenemez.
 7. Yönetim Sistemleri: Üst yönetim firmanın standardın gerekliliklerine uygunluğundan sorumludur.
 8. Zorla çalıştırma:  işyerinde kişi zorla iş gören çalıştıramaz veya iş görenlerin, kimliklerini ya da belli bir işletmeye bırakmalarını isteyemez.
 9. Çocuk işgören: 15 yaşın altında çocuk çalışan çalıştırılamaz. Bu yaşın üzerindeki çocuk çalışan eğer okula da devam ediyorsa, iş için harcayacağı toplam zaman, günde (iş+okul+ulaşım dahil) 10 saati geçemez.
 10. Yangın ekipman listesi, Acil Durum Eylem Planı Tatbikatı ,Risk Analizi.
 11. İş ekipmanları Periyodik Kontrolleri: İşletmede kullanılan makine ekipmanın periyodik kontrolleri yapılmadır. İşyerinde elektrik topraklama uygunluk raporu da bu kapsamda olacaktır. ( Forklift, caraskal, vinç, basınçlı kazanlar, kompresörler, transpalet v.s )

Firmamız bu konular hakkında danışmanlık hizmeti vermektedir. Ücretsiz olarak bilgi alabilir veya mail yoluyla görüşlerinizi iletebilirsiniz.

Audit ne demek ?

(Audit Raporu) Denetim raporu anlamına gelmektedir. İç denetimler tarafından uygunluk, performans, finansal, bilgi teknolojisi ve kalite sistemi faaliyetleri konusunda düzenlenen ve denetim çalışması sonucunda nihai görüşün açıklandığı rapordur. Denetçi  uygunsuzluk nedenlerini raporunda madde sırasıyla açıkça belirtir. Denetim raporları, belirlenen raporlama standartlarına uygun, yeterli kanıtlara dayalı ve tutarlı olarak düzenlenir. Denetim raporunda asgari olarak denetimin amacı, kapsamı ve sonuçlarına yer verilir. (İç Denetçilerin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik / Kamu İç Denetim Raporlama Standartları)

About the Author: Eren Aksoy

Avatar photo
Eren Aksoy, Prosafety'de İş Hijyenisti, Ölçüm ve Deney Sorumlusu, A Tipi Muayene Personeli, İç Tetkikçi ve İş Güvenliği Uzmanı olarak görev yapmaktadır. Nişantaşı Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden ve Atatürk Üniversitesi İş Sağlığı ve İş Güvenliği Uzmanlığı programından mezun olan Eren, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından yetkilendirilmiş bir İSG Uzmanı'dır. Ayrıca TMMOB Makine Mühendisleri Odası tarafından verilen İş Ekipmanlarını Yapmaya Yetkili Kişilerin Eğitimi Yetki Sertifikası'nın yanı sıra TÜRKAK'tan Metot Validasyon, Ölçüm Belirsizliği, TS EN ISO/IEC 17020, TS EN ISO/IEC 17025 sertifikalarına sahiptir. İstanbul Üniversitesi'nden aldığı Kalite Yönetimi Uzmanlık ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkikçilik Sertifikası ile de kalite yönetimi konusunda uzmanlığını pekiştirmiştir.İletişim: eren@prosafety.com.tr