demiryolu isg

Demiryollarında İş Sağlığı ve Güvenliği

Genel Kaza Sınıfları ve Alınması Gereken Önlemler

Geçit Çarpışması

Hemzemin geçit ile karayollarının kesiştiği yerlerde yaşanan kazalardır.

Geçit Kazalarının Oluşmasının Önlenmesi İçin Neler Yapılmalıdır?

 • Maliyeti normal düzeylerde olan sistemler seçilmelidir. Uygulanacak olan sistem çoğu yere konulmalıdır.
 • Uydu destekli teknik sistemler kullanılmalı, geçiş ve trenlerin bulunduğu yerlerin görünmesi, kaza riskini azaltacaktır.
 • Yaya geçitlerinde zil sistemi bulundurulmalıdır.
 • Işıklar ve bariyerlerin ışıklandırması düzgün yapılmalı, kişiler bu yapıları fark etmelidirler.
 • Tek veya çift bariyerler kullanılmalıdır.

Tren Çarpışması

Tren kazalarını azaltmak için neler yapılmaktadır?

 • Sinyalizasyon ve elektronik sistemlerin düzgün bir biçimde çalışması gerekmektedir.
 • Uydu sistemleri her zaman çalışır durumda olmalıdır.
 • Makinistlerin uyku saatlerinin normal bir biçimde düzenlenmesi gereklidir.

Trenin Raydan Çıkması (Derayman)

 • Kırılmaz ve yanlış düzenlenmiş raylar.
 • Rayların üretim hatasından kaynaklanan genleşme ve soğumadan dolayı oluşan kazalar.
 • Rayın döşenecek zemininin yumuşak ya da uygunsuz olması.
 • Makinist tarafından oluşabilecek kaza durumları.

Trenden Düşme

Trene binme ve inme sürekli bir biçimde kontrol edilmelidir. Makinistlerin gerekli uyarıları yapmaları ve elektronik sistemleri kullanarak kontrollerde bulunmaları kaza riskini oldukça azaltacaktır.

Trenin Kişiye Çarpması

Bu tip kazalar şehir merkezlerinden geçen tren yollarında daha sık yaşanmaktadır. Buralara zille uyarı bildirimleri konulmalıdır. Daha kalabalık şehir merkezlerinde mümkünse tren yolunun etrafı tellerle çevrilmeli ve üst ya da alt geçit yapılmalıdır.

Güvenlik Bilgilendirmeleri

 1. Makinistler tren kullanımında önce iş sağlığı ve güvenliği hakkında bilgilendirilmelidirler. Bu eğitimler yaşanabilecek olası can ve mal kaybının minimalize edilmesini sağlamaktadır.
 2. Eğitim verecek kişilerin güvelik konusunda tam donanımlı olması ve genel hatlarıyla bilgi verecek durumda olması gerekmektedir.
 3. Eğitim sonrasında makinistin bu konuyla ilgili eğitim ve bilgi aldığına dair yazılı beyanda bulunması gereklidir.

Yüksek Görünürlüğe Sahip İş Kıyafetleri

Demiryollarında çalışan işçilerin iş kazalarının önüne geçilmesi açısından fosforlu turuncu yelekler giymeleri gerekmektedir. Bazı durumlarda ise demiryollarındaki iletişim kırmızı ve yeşil bayraklarla yapılmaktadır.

Uyuşturucu ve Alkol Kullanımı

Demiryollarında çalışan kişilerin uyuşturucu ve alkol kullanmamaları gerekmektedir. Bu tip durumlarda kontrol noktaları oluşturularak kişilerin teste tabii tutulmaları sağlanmaktadır.

Kaza Bildirimleri

Demiryollarında kaza meydana geldiği zaman, direk olarak kaza bildirimleri yapılmalıdır. Çalışanların kaza durumuna sebebiyet olacak noktaları fark ettiklerinde hemen amirlerine bildirmelidirler.

Kişisel Koruyucu Donanımlar

İş sağlığı ve güvenliği ekipleri tarafından kişisel koruyucu donanımlar belirlenmeli ve çalışanlara dağıtılmalıdır. Kullanılacak olan bu ekipmanların ‘İş Sağlığı Ve Güvenliği Müdürlüğü’ standartlarına uygun olup olmadığı kontrol edilmelidir. Dağıtılan ekipmanların kişinin üzerine tam olup olmaması da güvenliği etkileyen unsurlar arasındadır.

Tesis ve Teçhizat

Burada ifade edilmek istenen tesis ve teçhizatlar, elektrikli testereler, platformlar, dozerler, forkliftler vb. ekipmanlardır. Bu çalışma alanlarındaki yönetmeliklere ve iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliklerine uygun davranılmalı, yönetmeliklerin çalışan işçilere bildirilmesi gerekmektedir.

Hatboyu Telefonlar

Demiryollarının belirli noktalarına telefonlar yerleştirilerek, olumsuz durumlarda, kişilerin bu noktalardan yetkili birimlerle iletişime geçmeleri sağlanmalıdır.