Mobil sağlık, periyodik sağlık muayeneleri ve aşılama hizmetlerimiz mobil olarak işletmelerinizde ve yerleşik laboratuvarlarımızda sunulmaktadır.

Numune alımlarında, incelemelerinde, raporlamada ilgili standartlara ve bilimsel metodlara titizlikle uyulmaktadır.

İnceleme sonuçları uzman raporu ile tarafınıza ulaştırılmakta ve etik kurallara bağlılık büyük önem taşımaktadır.

  • Yılda 1 kez sağlık muayenelerinin gerçekleştirilip raporların yenilenmesi gerekmektedir. (Ağır ve tehlikeli işler yönetmeliğine Uygun Sağlık raporu, İşe giriş ve periyodik sağlık raporları)
  • Tozlu ve Dumanlı İşlerde çalışanlar için yılda 1 kere
  • Tozlu ve Dumanlı İşlerde çalışanlar için yılda 1 kere
  • Gürültülü İşlerde Çalışanlar için yılda 1 kere

(Yemekhane, Yiyecek ve İçecek bölümlerinde çalışanlar için): 6 ayda bir tekrarlanmalıdır.
a. Gaita Parazit
b. Gaita Kültürü
c. Burun Kültürü
d. Boğaz Kültürü
e. El Kültürü
f. Ekipman Kültürü
g. Hepatit Tetkikleri

( Kimyasal Madde ile üretim yapan işyerlerinde çalışan personel için )
a. Tam Kan Sayımı
b. Karaciğer Enzim Analizleri
c. Tam İdrar Analizi
d. Biyolojik sıvılarda ağır metal analizleri (Kurşun, Aluminyum vb.)
e. İdrarda Fenol Analizi
f. İdrarda Hippürik Asit Analizi
g. İdrarda TCA (Triklor asetik asit) Analizi

(Göz Muyanesi) (Işınlı–Ekranlı araçlarda ile Çalışanlar için) yılda 1 kere

İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı uyarınca gerekli olan koruyucu aşılar.

Bu kapsamda yapılması  gerekli periyodik muayeneler;

Bakanlıktan ön izin alınmasını müteakiben mobil sağlık danışmanlığı başvuru sahibi;

1) Taramaya katılacak sağlık personeline ilişkin belgeleri,

2) Tarama uygulamasında kullanılacak gezici araç ve üniteye ilişkin belgeleri,

3) Gezici araç ve ünitede bulundurulacak tıbbi cihaz ve malzeme listesini,

mobil-saglik

içeren başvuru dosyasını tarama yapılacak ilin sağlık müdürlüğüne sunar. İl sağlık müdürlüğünce başvurunun uygun görülmesi halinde taramayı yapacak kuruluş yetkilisi adına  “Tarama Yetki Belgesi” düzenlenir. Bu belgede; taramayı yapacak kurum/kuruluşun adı ve adresi, yetkilendiren kişi bilgileri, taramanın kapsamı, yapılacağı yer ve süresi belirtilir ve belge il sağlık müdürünce imzalanır. Bu kapsamda yapılacak sağlık taramasında aşağıdaki hususlara riayet edilmesi gerekmektedir.

  • mobil sağlık başlangıcında ve bitiminde müdürlüğe bilgi verilir.
  • mobil sağlık kapsamı dışında herhangi bir tıbbi işlem yapılamaz.
  • mobil sağlık kullanılacak araç ve materyalde ticari isim ve logo kullanılamaz.
  • Hasta hakları mevzuatına uygun hareket edilir.
  • mobil sağlık yapılan kişilerden herhangi bir ücret talep edilmez. Bu taramalar sonucu

sağlık kurumlarına müracaatı gereken kişiler, ticari maksatlı istismarları önlemek için Sağlık Bakanlığı hastaneleri ve devlet üniversitesi hastanelerine yönlendirilir.

  • Tarama kapsamında yapılan işlemler ile tarama sonuçlarına dair tespit edilen tıbbi

bulgular rapor halinde müdürlüğe sunulur.