Ekipnet Nedir?

Ekipnet, iş ekipmanlarının periyodik kontrollerinin yapılması, bu kontrollerin yetkili kişiler tarafından elektronik ortamda kaydedilmesi, bildirilmesi ve bu verilerin doğrulanması amacıyla tasarlanmış bir sistemdir. 1 Kasım 2017 tarihinde kullanıma sunulan Ekipnet, iş ekipmanı kontrolörlerine ve işverenlere, iş ekipmanlarının güvenliğini ve yasal uygunluğunu sağlamak için kritik bir araç sunar.

Bu platform, iş ekipmanlarının güvenli kullanımını destekleyen bir dizi periyodik kontrol bildirimini içerir ve yetkili kişilerin, e-Devlet üzerinden sisteme giriş yaparak, iş ekipmanlarının periyodik kontrol raporlarını elektronik olarak kaydetmelerine ve bu bilgileri ilgili taraflarla paylaşmalarına olanak tanır. Ekipnet’in kullanımı, iş ekipmanları yönetmeliği kapsamındaki periyodik muayene ve kontrollerin standartlara uygun bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamakla kalmaz, aynı zamanda işverenlerin aldıkları periyodik kontrol hizmetinin kalitesini ve yetkili kişi veya kurumların uygunluğunu doğrulamalarına yardımcı olur.

Bu sistem, iş ekipmanı kontrolörlerine ve işverenlere, iş ekipmanlarının periyodik kontrollerinin yanı sıra, ilgili mevzuat ve standartlara uygunluğun sürekli olarak sağlanmasında kritik bir rol oynar. Ekipnet, kullanıcılarına, iş güvenliği ve sağlığını destekleyen bir çerçevede, iş ekipmanlarının yönetimi ve kontrolü konusunda kapsamlı ve güvenilir bir kaynak sunmaktadır.

Ekipnet Numarası Nasıl Alınır?

Ekipnet sistemi, iş ekipmanlarının periyodik kontrollerini gerçekleştirecek yetkili kişilerin kayıtlarını yönetmek için iki temel kayıt numarası türü sunar: Geçici Kayıt Numarası ve Kalıcı Kayıt Numarası. Her iki numara türünün alınma süreci, iş ekipmanları kontrolörlerinin mesleki yeterliliklerini ve yetkinliklerini resmi olarak tanımlamak amacıyla tasarlanmıştır. Bu süreçler, hem iş ekipmanları kontrolörlerine hem de işverenlere, kontrol işlemlerinin güvenilir ve yasalara uygun bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak için kritik öneme sahiptir.

Ekipnet Geçici Kayıt Numarası Nasıl Alınır?

Ekipnet Geçici Kayıt Numarası, iş ekipmanı kontrolörlerinin, resmi yetkilendirme işlemlerini tamamlamadan önce, periyodik kontrol faaliyetlerini geçici bir süre için gerçekleştirebilmeleri için tasarlanmıştır. Bu numara, kontrolörün Ekipnet sistemi üzerinde tanımlanmasını ve periyodik kontrol raporlaması yapmasını sağlar.

 • E-Devlet Üzerinden Giriş: İlk adım, e-Devlet sistemi üzerinden Ekipnet sistemine giriş yapmaktır. Bu aşama, kişinin kimliğini ve mesleki statüsünü doğrulamak için gereklidir.
 • Pilot Uygulama Bölgeleri: Geçici kayıt numarası, genellikle pilot uygulama yapılan illerde uygulanan bir yöntemdir. Pilot bölge dışındaki yerlerde, bu numara ile ilgili zorunluluklar farklılık gösterebilir.
 • Başvuru Formunun Doldurulması: E-Devlet üzerinden Ekipnet sistemine erişildikten sonra, iş ekipmanı kontrolörü olarak kayıt için gerekli başvuru formunun doldurulması gerekmektedir.
 • Gerekli Belgelerin Yüklenmesi: Mezuniyet belgesi, mesleki yeterlilik sertifikası gibi gerekli belgeler sisteme yüklenmelidir.
 • Geçici Kayıt Numarasının Alınması: Başvuru ve gerekli belgelerin onaylanmasının ardından, sistem üzerinden geçici kayıt numarası edinilir.

Ekipnet Kalıcı Kayıt Numarası Nasıl Alınır?

Kalıcı Kayıt Numarası, iş ekipmanı kontrolörlerinin tam yetkilendirme sürecini tamamlamalarının ardından alınan ve uzun süreli periyodik kontrol faaliyetlerini gerçekleştirmek için kullanılan resmi bir numaradır.

 • Eğitim ve Sertifikasyon: Kalıcı kayıt numarası almak için, öncelikle iş ekipmanları kontrolü ile ilgili yeterli eğitimi almak ve bu alanda geçerli bir sertifikasyona sahip olmak gerekmektedir.
 • E-Devlet Üzerinden Başvuru: Sertifikasyon işlemleri tamamlandıktan sonra, e-Devlet sistemi üzerinden Ekipnet sistemine başvurulmalıdır.
 • Gerekli Belgelerin Sunulması: Mesleki sertifika, eğitim belgeleri ve diğer yeterlilik belgeleri Ekipnet sistemine yüklenir.
 • Kalıcı Kayıt Numarasının Alınması: Başvuru ve belgelerin onaylanmasının ardından, iş ekipmanı kontrolörüne kalıcı kayıt numarası verilir. Bu numara, kontrolörün sisteme kaydını ve periyodik kontrol raporlarını kalıcı olarak yapmasını sağlar.

Ekipnet Kimler Alabilir?

Ekipnet sistemine kayıt olma yetkisi ve erişimi, iş ekipmanlarının periyodik kontrolünü yapma yetkisine sahip belirli meslek gruplarından mezun olan bireylere verilir. Bu sistem, iş güvenliği ve sağlığı alanında önemli bir rol oynayan periyodik kontrollerin, yetkili ve nitelikli kişiler tarafından yapılmasını sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. İş Ekipmanları Yönetmeliği tarafından belirlenen ve bu yönetmelik kapsamında periyodik kontrol yapma yetkisi verilen meslek grupları aşağıdaki gibidir:

 • Mühendisler ve Teknikerler
 • Belirli Sertifikasyonlara Sahip Profesyoneller
 • Resmi Kurumlar Tarafından Yetkilendirilmiş Kişiler

Mühendisler ve Teknikerler

Bu grup, ilgili mühendislik veya teknikerlik bölümlerinden mezun olan kişileri kapsar. Mezunlar, e-devlet üzerinden Ekipnet sistemine giriş yapabilir ve periyodik kontrol raporlarını sisteme kaydedebilirler.

Belirli Sertifikasyonlara Sahip Profesyoneller

İş ekipmanlarının periyodik kontrollerini yapma yetkisi, belirli sertifikasyon programlarını başarıyla tamamlayan ve bu alanda yeterlilik kazanan profesyonellere de verilmektedir. Bu kişiler, eğitimleri ve sertifikaları sayesinde, iş ekipmanlarının güvenli ve etkin bir şekilde kullanımını sağlayacak kontrolleri gerçekleştirme yetkisine sahiptir.

Resmi Kurumlar Tarafından Yetkilendirilmiş Kişiler

Bazı durumlarda, iş ekipmanlarının periyodik kontrollerini yapma yetkisi, ilgili resmi kurumlar tarafından özel olarak yetkilendirilmiş bireylere de verilebilir. Bu yetkilendirme, kişinin belirli bir alanda uzmanlık ve deneyim sahibi olması ve gerekli yeterlilik testlerinden geçmesi sonucu elde edilir.

Ekipnet sistemine kayıt olabilmek için, ilgili bireylerin KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) adresine sahip olmaları gerekmektedir. KEP adresi, e-devlet üzerinden veya TNB (Türkiye Noterler Birliği) Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcı üzerinden online başvuru yapılarak alınabilir. Bu elektronik posta adresi, Ekipnet sistemine kayıt sırasında ve sistemi kullanırken gerekli olan resmi iletişimler için kullanılır.

Ekipnet Eğitimi Nedir?

Ekipnet eğitimi, iş ekipmanlarının periyodik kontrollerini gerçekleştirecek yetkilendirilmiş kişiler için tasarlanmış bir eğitim programıdır. Bu eğitim, katılımcılara iş ekipmanlarının güvenli ve etkin kullanımı, periyodik muayene ve kontrol prosedürleri, ilgili mevzuat ve standartlar hakkında detaylı bilgi ve beceriler kazandırmayı amaçlar. Ekipnet sistemi üzerinden iş ekipmanı kontrolörü olarak kayıt işlemlerini tamamlayıp, periyodik kontrol raporlarını düzenleyebilmek için gerekli olan teorik ve pratik bilgilerin verildiği bu eğitim, kişilerin sistemi doğru ve etkili bir şekilde kullanmalarını sağlar.

Ekipnet eğitimi, iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri konusunda yetkilendirilmiş kişilerin, ekipmanları mevzuata uygun bir şekilde kontrol etmeleri, potansiyel riskleri belirlemeleri ve bu risklere karşı önlem alınması gereken durumları raporlamaları için gerekli olan yetkinlikleri geliştirmelerine yardımcı olur. Eğitim içeriği, iş ekipmanları kontrolüne dair genel bilgiler, periyodik kontrol prosedürleri, risk değerlendirme teknikleri, kullanılacak test ve ölçüm cihazları hakkında bilgileri kapsar.

Ekipnet eğitimi aynı zamanda, iş ekipmanları kontrolörlerinin e-Devlet sistemi üzerinden Ekipnet portalına nasıl erişim sağlayacakları, periyodik kontrol raporlarını nasıl hazırlayıp sisteme nasıl yükleyecekleri gibi pratik bilgileri de içerir. Eğitimin bir diğer önemli yönü, iş ekipmanı kontrol raporlarının hazırlanması sırasında karşılaşılabilecek zorluklar ve bu zorlukların üstesinden gelme yöntemleri üzerine odaklanmasıdır.

Ekipnet eğitimini tamamlayan kişiler, iş ekipmanlarının periyodik kontrollerini yapma yetkisine sahip olur ve bu yetkiyi, iş ekipmanları güvenliğinin sağlanmasında kritik bir rol oynayarak kullanırlar. Eğitim, katılımcıların iş ekipmanları kontrolü konusundaki bilgi ve becerilerini artırmakla kalmaz, aynı zamanda iş yerlerinde güvenli ve sağlıklı çalışma ortamlarının oluşturulmasına önemli bir katkıda bulunur.

Ekipnet Giriş Adresi

Ekipnet sistemine giriş yapmak için kullanılan adres, e-Devlet kapısı üzerinden erişilebilen bir bağlantıdır. Kullanıcılar, e-Devlet şifreleri, mobil imza, elektronik imza veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerini kullanarak sisteme erişim sağlayabilirler. Sisteme erişim için belirlenen adres, kullanıcıların doğrudan Ekipnet platformuna yönlendirilmesini ve gerekli işlemleri elektronik ortamda gerçekleştirebilmesini sağlar.

Ekipnet Giriş için tıklayın

About the Author: Eren Aksoy

Avatar photo
Eren Aksoy, Prosafety'de İş Hijyenisti, Ölçüm ve Deney Sorumlusu, A Tipi Muayene Personeli, İç Tetkikçi ve İş Güvenliği Uzmanı olarak görev yapmaktadır. Nişantaşı Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden ve Atatürk Üniversitesi İş Sağlığı ve İş Güvenliği Uzmanlığı programından mezun olan Eren, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından yetkilendirilmiş bir İSG Uzmanı'dır. Ayrıca TMMOB Makine Mühendisleri Odası tarafından verilen İş Ekipmanlarını Yapmaya Yetkili Kişilerin Eğitimi Yetki Sertifikası'nın yanı sıra TÜRKAK'tan Metot Validasyon, Ölçüm Belirsizliği, TS EN ISO/IEC 17020, TS EN ISO/IEC 17025 sertifikalarına sahiptir. İstanbul Üniversitesi'nden aldığı Kalite Yönetimi Uzmanlık ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkikçilik Sertifikası ile de kalite yönetimi konusunda uzmanlığını pekiştirmiştir.İletişim: eren@prosafety.com.tr