ELEKTRİKSEL KONTROL ve ÖLÇÜMLER

Ekipmanları Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde geçen Elektriksel Kontrol ve Ölçümler alt başlıklar halinde sıralandığı gibidir:

Elektrik İç Tesisatı Uygunluk Kontrolü ve Elektriksel Ölçümler

Elektrik Tesisatı Kontrol ve Ölçümü: İşyeri ortamındaki elektrik iç tesisatınızın durumunu değerlendirmek, test etmek için gerçekleştirilen ölçüm ve kontrolleri kapsamaktadır.

Elektrik Topraklama Ölçümü: İşyerinizde mevcut olan pano, trafo, makine gövde topraklaması, kompresör, jeneratör gibi elektrik vasıtasıyla çalışan ekipmanlarınızın topraklama ve tesisatının güvenli bir çalışma ortamı kontrol ve ölçümlerini kapsamaktadır.

Paratoner Ölçümü: İşyerinizde bulunan, yıldırımdan korunma tesisatının uygunluk durumunu değerlendirmek için gerçekleştirilen ölçüm ve kontrollerdir.

İş Ekipmanları sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereği elektriksel kontrol ve ölçümler, Elektrik Tesisatı ve Topraklama Tesisatı, Paratoner periyodik kontrolleri azami süre yılda bir olarak belirtilmiştir.

Elektrik Tesisatı Termal Kamera Görüntülemesi: Çalışma ortamı içerisinde bulunan elektrik panoları, trafo, makine, kablo geçiş noktaları, ups vb. ekipman ve aletlerin kablo veya cihazlarda termal ısınma durumunun görüntülenir. Yangın veya hasar oluşmaması için uygunlarını tespit etmek gerçekleştirilen ölçüm ve kontrol çeşitlerindendir.

Kompanzasyon Sistemi Kontrolleri: Çalışma alanı ve tesisinde kompanzayon sisteminin herhangi bir yaptırım uygulanıp uygulanmadığı test edilir. Kompanzasyon pano ve kondansatörlerinin mevcut durumlarını teknik açıdan tespit etmek ve değerlendirmek için gerçekleştirilir.

Katodik Koruma Kontrolü ve Ölçümü: Yeraltında boru ekipmanlarının katodik koruma sistemlerinin teknik açıdan bir sakıncası olmadığının alanında uzman kişilerce test ve kontrollerle tespit edilerek gerçekleştirilen ölçümlerdir.

Kaçak Akım Kontrol ve Ölçümleri: Tesisinizde aktif olarak çalışan ekipman, makina ve panolarda oluşan kaçak akımları tespit etmek ve seviyelerini belirlemek için yapılan kontrolleri kapsar.

Elektrik Pano Kontrolleri: İşyeri çalışma alanı içerisinde bulunan ana pano, tali pano, aydınlatma tesisatı, makine ve ekipmanların panoya yükü vb. durumların elektrik tesisatın iş sağlığı ve güvenliği açısından kullanımında herhangi bir sakıncasının olup olmadığının uzman kişilerce kontrol edilmesidir.

Elektriksel Kontrol ve Ölçümler

Elektrik Ölçümleri neden yaptırılması gerekir?

Bir elektrik motorunun çektiği akımı ölçümlenebilirse, kullanılacak iletkenden tutun, sigortayı, aşırı akım rölesine kadar uygun malzeme ve mevcut durumunu seçerek değerlendirme imkanımız olur. Çalışma alanındaki elektrik tesisatının akım ve gerilim değerini bilirsek, buna uygun kablo seçmemiz kolaylaşır. Ölçme ve kontroller sayesinde cihazların onarımı ve arıza bölgesini bulmamız kolaylaşır. Kullandığımız elektrikli cihazın gücünü, akımını, gerilimini bulabilirsek kullandığımız koruyucu ve düzenleyici elemanları maksimum güvenirlikli şekilde seçebiliriz.

Elektrik Ölçümlerinin Önemi

Elektrikle çalışan tüm makine ve cihazların uygun koşullarda düzenli, aktif olarak kullanılmaya devam ettirilmelidir. Arızalandığında sorunlarının giderilebilmesi adına Elektriksel kontrol ve ölçümler yapılması teknik açıdan gereklidir. Elektriksel ölçümlerin yararları başlıcaları şunlardır:

1- Arızanın hangi elemanlarda olduğunun belirlenebilmesi,

2- Elektronik aletlerin güvenlik ve sağlamlık kontrolünün yapılması,

3- Elektrik devresindeki aksaklık ve kopuklukların tespit edilmesi,

4- Elektrik tesisatında varsa kısa devre olması halinde (kaçak akım) güvenlik önlemlerin çalışır durumda olması,

5- Elektrikli ekipmanın uygun çalışma sırasında elektriksel değerinin, arıza durumundaki değerlerle karşılaştırılabilmesi.

İş Hijyeni Ölçümleri, Elektrik Ölçüm ve Kontrol, Periyodik Muayene için sizlere tarafsız ve bağımsız kontrol yapılır. Ölçüm hizmeti sunan PROSAFETY’e başvurabilir, bilgi alabilir ve işyerinize ait fiyat teklifi alabilirsiniz.

Bir cevap yazın