Endüstriyel Hijyen Kontrol Yöntemi

Endüstriyel Hijyen nedir? Kimyasal etkenlere bağlı olarak değerlendirme yapılması için uygulanan ilk işlem, tehlike yaratacak etkilerin saptanmasıdır. İkinci aşamada ise maruziyetin durumu (maruziyet ölçümleri bknz.) belirlenir. İkinci aşama sonunda ise alınacak kontrollerin temel yapıları belirlenir. Bu gibi teknikler iş başlangıcında belirlenmelidir.

Zararlı Çevresel Faktörler Kontrolü Yöntemleri:

 • Daha zararlı olan maddelerin daha çok zararlı olanlarla değiştirilmesi
 • Ortadan kaldırılması muhtemel olan iyi teknolojinin kullanılması
 • Çalışma yöntemini düzeltici aktivitelerde bulunma
 • Maden ve taş ocağı gibi işletmelerde kullanılacak olan yöntemlerin doğru bir biçimde belirlenmesi.
 • Kirleticilerin ortak olarak toplandığı yerlerde aspirasyon sisteminin kullanılması
 • Temiz havalandırma yöntemlerinin kullanılması
 • Özel giysilerin, başlıkların ve işe uygun ekipmanların, iş koşullarına göre giyilmesi

Gazlar ve Buharlar | Endüstriyel Hijyen

Ortam ölçümünün yapılabilmesi için ölçüm detektör tüpler kullanılmaktadır. Detektör tüpleri ile çalışmanın büyük özelliği, kısa süre içeresinde değerlendirme özelliğinin olmasıdır. Bu sayede alınması gereken bütün önlemler en hızlı bir biçimde alınabilir. Bu tüplerin özellikleri ise kimyasal hassasiyetlerinin duyarlı bir biçimde çalışmasıdır. Bu tüplerin içlerinden özel bir pompa ile hava akımı geçirildiğinde ortaya çıkan renk değişimi izlenir. Bu tip kimyasal değişimleri saptayan maddelere, tiner boya, solvent vb. maddeler örnek verilebilir. Oksijen, karbondioksit, karbonmonoksit, toluen, ksilen, stiren, kloroform gibi kimyasallar yaygın şekilde ölçülmektedir.

 

Zararlı Kimyasal Maddenin Atmosfere Yayılmasının Önlenmesi | Endüstriyel Hijyen

 • Kimyasal sanayide çalışan makinelerden çıkan toz ve dumanların azaltılmasının sağlanması
 • Püskürtme boya yerine fırça ile boyama yönteminin kullanılması
 • Ark kaynağı yerine perçinleme kullanılması
 • Makine yağların temizliği için el yıkaması yapmak yerine buhar ile temizleme yapılması
 • Teknolojinin kullanılarak atık maddelerin zararsız hale dönüştürülmesinin sağlanması

 

Ayırma (İzolasyon-Tecrit) Yöntem | Endüstriyel Hijyen

Uygulanması kolay yöntemlerde az işçi ile yapılan yöntem türüdür. Gemi yapımına örnek verecek olursak boya öncesinde yapılmış olan kumlama diğer işçiler etkilenmeden bir işçi tarafından yapılır. Bazı döküm fabrikalarında ise, bazı işçiler, diğer işçiler etkilenmesin diye uygun korunma yöntemleriyle gece çalıştırılırlar. Bu tip işlerde çalıştırılan işçilerin koruyucu giysiler kullanarak, denetim altında çalıştırılması gerekmektedir.

 

Nemli Islak Çalışma Yöntemi | Endüstriyel Hijyen

 • Havalandırma sistemi kontrol yönteminin uygulanması
 • Havadaki kimyasal maddelerin yangına veya patlamaya sebebiyet vereceği durumlarda
 • Üretimde kullanılan makinenin bakımının yapılmasının sağlanmasının zor olacağı durumlarda
 • Kirletici yayma kaynakları birden fazla, sabit ya da geniş yerlere yayılma eğilimi geçekleştirdiği durumlarda.
 • Kirletici yayma kaynakları işçilerin bulunduğu yerlere çok yakın konumda ise
 • Kirletici yayma oranları zamanla sık sık değişme gösteriyorsa nemli ıslak çalışma yönteminin uygulanması gerekmektedir.

endüstriyel hijyen

İş yerlerinde Kullanılan Kimyasalların Güvenlik, Sağlık ve Çevre İle İlgili Bilgileri Nereden Elde Edilebilir?

 • Kaplar üzerindeki etiketler
 • Malzeme Güvenlik Bilgi Formları (MGBF / MSDS)
 • Kimyasal maddelerin imalatçısı ya da tedarikçilerinden öğrenilmesi
 • İş Güvenliği Uzmanı ya da Çevre Mühendisi
 • Yöneticiler
 • İlgili el kitabı, talimatlar vb. (Üniversiteler, Bakanlıklar, Sendikalar)
 • Tehlike sembolleri