Endüstriyel Tesislerde Enerji Verimliliği

Endüstriyel Tesislerde Enerji Verimliliği | Kazanlarda Yakma Havasının Isıtılması

İşletmelerde oluşan atık ısının değerlendirilebileceği bölgelerden bir tanesi de tesiste bulunan kazanlarda kullanılan yakma havasının ısıtılması olmalıdır. Bu enerjinin kaynağı olarak yüksek sıcaklıkta kazanı terk eden egzoz gazları kullanılır. Bir ısı eşanjörü baca sistemine veya çıkışına yerleştirilerek egzoz gazıyla giriş havası ısıtılır.

Yanma havasının her 28°C sıcaklık artışında yanma verimi de yaklaşık olarak %1 oranında artmaktadır, Yapılan bir çalışmada, bir tesiste atmosfere atılan üretim fazlası 14911 kg/saat debideki buharın (350 k Pa basınç ve 155°C sıcaklığında), tesisteki fırınların yanma havasının on ısıtılmasında kullanılması durumunda yıllık 1 milyon doların üstünde enerji tasarrufu sağlanacağı hesap edilmiştir. Bunun uygulanma maliyeti fazla olmadığı için geri ödeme suresi ise sadece bir ay olarak hesaplanmıştır

Endüstriyel Tesislerde Enerji Verimliliği | Sıcak ve Soğuk Yüzeylerin Yalıtımı

Termal yalıtım, ekipman ya da malzemeleri her şeyden önce “ ısı kaybından” koruyan ve buna karşı bir direnç sağlayan malzemeler ve bileşimler olarak tanımlanabilir. Sistemle, çevre arasında olan sıcaklık farkı, sistemden ya da sisteme olan ısı akışının etkileyici, zorlayıcı kuvvetidir. Sıcaklık farkı ne   kadar çok büyürse, ısı transfer oranı da o ölçüde artar. Biz iki sistem arasında meydana gelebilecek ısı akışını, akışın bulunduğu yola bariyerler (engel) koyarak yavaşlatabiliriz. Termal izolasyonlar bu nedenlerden dolayı sistemin dizaynında önemli bir rol oynarlar ve bütün enerji verimliliği sistem ve ekipmanların üretiminde dikkate alınırlar. Ayrıca yalıtım genellikle enerji tasarrufu çalışmalarında kullanılan önemli parametrelerden bir tanesidir.

Endüstriyel Tesislerde Enerji Verimliliği
Endüstriyel Tesislerde Enerji Verimliliği

Endüstriyel Tesislerde Enerji Verimliliği ısı, doğal gaz, petrol veya kömür gibi yakıtların ısıtıcı ya da kazanlarda kullanılmasıyla üretilirler. Elektrik, bu tip sistemlerde birim maliyeti çok daha fazla olduğu için tercih edilmez. Yalıtım, ısı kaybı miktarını azalttığı için yakıt ve paradan tasarruf sağlar. Bu yüzden sisteme yapılan yalıtım kendisini sağladığı enerji tasarrufu ile çabucak amorti edecektir. Geniş bir çerçeveden bakacak olursak, yalıtımın enerji tüketimini azaltmakla çevreyi de koruduğu kolaylıkla görülür.

Bir bina duvarına yalıtım uygulanarak U değerinin ve dolayısıyla ısı transferinin azalması sağlanır.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ / EMO (Elektrik Mühendisleri Odası)

ENERJİ VERİMLİLİĞİ İLE İLGİLİ MEVZUATA NASIL ULAŞABİLİRİM?

ENERJİ VERİMLİLİĞİ NEDİR?

ENERJİ YÖNETİCİSİ KİMDİR?

ENERJİ YÖNETİCİSİ EĞİTİMLERİ

ENERJİ VERİMLİLİĞİ İLE İLGİLİ EMO’NUN ÇALIŞMALARI NELERDİR?

ISI YALITIMI

ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ

ENERJİYİ VERİMLİ KULLANMANIN PÜF NOKTALARI