enerji-tasarrufu

Enerji Tasarrufu

Soğutma Sistemlerinde Enerji Verimliliği ve Enerji Tasarrufu

 1. Soğutulan bölgelerin sıcaklığı gerekli olan derecenin altında tutulmamalıdır. Bir soğuk deponun sıcaklığını 1°C arttırmakla % 2-4 enerji tasarrufu sağlanabilir.
 2. Soğutma deposunda birden fazla ürün varsa ve ürünlerin sıcaklık ihtiyacı farklı ise her ürün ayrı depoda ve kendi sıcaklık ihtiyacına göre depolanmalıdır. Ürünlerin aynı depoda en düşük sıcaklık ihtiyacı olan ürün sıcaklığında muhafazası enerji tüketimini arttıracaktır.
 3. Soğutulacak ürün soğutma bölgesine girmeden önce mümkün olan en düşük sıcaklıkta olmalıdır. Eğer mümkünse atmosfer havası veya su ile ön soğutma yapılmalıdır.
 4. Soğutma depolarının kapılarının açıldığı süre minimumda tutulmalıdır.
 5. Depo çevresinde bulunan izolasyon ve kapı etrafı sızdırmazlık elemanları tamir edilmelidir.
 6. Soğutma deposu içinde olan ve ısı yayan aydınlatma, fan ve pompa gibi cihazlar mümkünse depo dışına alınmalı veya bu cihazlar yüksek verimli olanlarla değiştirilmelidir.
 7. Buz eritme sisteminin gereğinden uzun süre çalışması engellenmelidir.
 8. Fanın soğutma ihtiyacına uygun olduğu kontrol edilmeli ve gereğinden büyük bir kapasitede fan kullanılmamalıdır.
 9. Sızıntılar tespit edilip tamir edilmelidir.
 10. Havanın kondenser çevresinde rahat hareket etmesini sağlayın. Kondenser duvara yakın olmamalı ve direk güneş ışığı almamalıdır.
 11. Soğutma deposunda birden fazla ürün varsa ve ürünlerin sıcaklık ihtiyacı farklı ise her ürün ayrı depoda ve kendi sıcaklık ihtiyacına göre depolanmalıdır. Ürünlerin aynı depoda en düşük sıcaklık ihtiyacı olan ürün sıcaklığında muhafazası enerji tüketimini arttıracaktır.

Fan Sistemlerinde Enerji Tasarrufu

 1. Yüksek verimli bir fan seçin.
 2. Filtreleri temiz tutarak basınç düşümlerini minimize edin.
 3. Kanatları düzenli olarak temizleyin.
 4. Kanallardaki gereksiz basınç düşümlerini minimize edin.
 5. Fanın bir kontrol sistemi yardımıyla sadece gerektiğinde çalışmasını sağlayın
 6. Birden fazla fanırı olduğu durumda ihtiyaca uygun fanla çalışmak için bir fandan diğerine geçin.

enerji-tasarrufu

Pompa Sistemlerinde Enerji Tasarrufu

 1. Yüksek verimli bir pompa seçin ve pompanın tasarlandığı güce ve head’e yakın bir noktada çalıştırın.
 2. Eğer pompayı hep kısmi yükte çalıştırıyorsanız. daha küçük bir pompa kullanın veya mevcut pompanın kapasitesini düşürecek değişiklikler yapın.
 3. Paralel bağlı pompalara dikkat edin. Daha fazla pompa eklemek sistemin bütününün verimini düşürebilir.
 4. Borulardaki kayıpları azaltmak için keskin köşeleri minimize edin.

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Enerji Verimliliği Derneği