Gürültü nasıl ölçülür

Gürültü Nasıl Ölçülür ?

Gürültü seviyesi, ses seviyesi ölçüm cihazlarıyla ölçülür.

—Gürültü seviyesi değiştiğinde, örnekleme periyodu için integrasyon yapan bir ses ölçüm cihazı, ortalama bir değer hesaplayacaktır (Leq).

—Gürültü ölçümleri, genel amaçlı Tip 2 tarzı cihazlarla veya daha iyi olanıyla gerçekleştirilmelidir. Tip 3 tarzı cihaz sadece basit ölçümler için, daha kesin bir değerlendirme yapılıp yapılmaması gerektiğinin tespitini yapmak üzere ön kontrol için yapılmalıdır.

— Ses seviye ölçer cihazlar peak dedektörlerine sahiptir (LC, peak).

— Kişisel günlük gürültü nasıl ölçülür ; maruziyeti dozimetrelerle de ölçülebilir.

İSGÜM Gürültü Ölçümleri Saha incelemelerinde; Ölçümler ve raporlama;

— TSE 2607 ISO 1999:1990 ve— TS EN ISO 9612.

Ortam gürültü standardı ise TS EN ISO 1996-2.

Öncelikle tüm bölümler ve proseslerin gezilerek anlaşılmaya çalışılması sağlanır.

İşyerinin bölümleri ve çalışan sayısının belirlenmesi.

-Aynı işleri yapanlar/aynı bölümlerde çalışanların kümelenmesi (Homojen alt gruplar oluşturma)

-Çalışanlar hangi bölümlerde, hangi aletlerle, hangi sürelerde çalışıyorum saptanması

-Gürültü tipleri (kararlı, kararsız – peak var mı?)

-Yapılan ölçümlerin makina yerleşim planı üzerinde gösterilmesi

Gürültü nasıl ölçülür

Gürültü nasıl ölçülür?

İSGÜM Gürültü Ölçümleri Tercih edilen mikrofon konumu ;Mümkün olması durumunda kulağın dış kanal girişinden 0,1-0,3 m. uzaklıkta yakaya yerleştirilmiş olmalıdır.

Çalışma sırasında baş konumu iyi belirlenmemiş ise ;Ayakta duran kişinin bulunduğu zemin seviyesinden, 1,55 m ± 0,075 m. yükseklikte,Oturan kişiler için, oturma düzleminin ortasında, 0,91 m.± 0,05 m. yükseklikte olmalıdır.

Gürültü Ölçümü Raporlama

a- Ölçümlerin yapıldığı bölümler

b- Çalışma alanları ve prosesleri

c- Kullanılan ölçüm cihazları. – Tip, üretici ismi ve seri numarası, son kalibrasyon tarihi

d- Ölçüm notları. – Yapılan iş, ölçülen işçi ismi, çalışma süreleri

e- Sonuçlar – Leq ve Lex(8) değerleri, Ek D’ye göre toplam ölçüm belirsizliği ve doğruluk sınıfı

Gürültü ölçümü nasıl yapılır?

Gürültünün sebep olduğu işitme bozukluğu sadece iş ortamında maruz kalınan gürültünün değil aynı zamanda popülasyonun maruz kaldığı toplam gürültünün de bir sonucu olduğundan münferit bireylerin iş yeri dışında kalan alanlarda (işleri esnasında alışverişte bulundukları yerlerde, evde ve eğlence faaliyetlerinde) maruz kaldıkları gürültünün de hesaba katılması önemli olabilir. Sadece, iş yeri haricinde maruz kalınan gürültü, iş yerinde maruz kalınan gürültü ile karşılaştırıldığında önemsiz kalıyorsa, bu standard, iş yerinde maruz kalınan gürültüden dolayı işitme bozukluğunun oluşmasının tahmin edilmesine müsaade eder. Aksi takdirde, hesaplama yapmak için, günlük toplam maruz kalınan gürültülerin ikisinin toplamından (iş yeri harici ile iş yerinde maruz kalınan gürültü toplamı) tahmin edilecek işitme bozukluğunun kullanılması gerekir. gürültü nasıl ölçülür sorusu ise, İş yerinde maruz kalınan gürültünün, toplam işitme bozukluğuna katkısı istenildiğinde tahmin edilebilir.

Azami tolere edilen veya azami izin verilen gürültü seviyelerinin seçimi ve işitme kaybı risk değerlendirmesi veya tazminat amaçları için özel bir formülün seçilmesi kadar konulan kuralların korunması etik, sosyal, ekonomik ve politik faktörlerin de göz önünde bulundurulmasına gerek duyar ve bu faktörler uluslararası bir standartlaştırma işleminin sorumluluğunda değildir. Bu faktörler ve bu faktörlerin yorumlanması bakımından farklılık gösteren münferit ülkeler, bu sebeple bu standardın kapsamı dışında tutulmalıdır.