gurultu-nedir

Gürültü nedir?

Gürültü nedir? Sağlıklı ve genç bir insan için normal duyma aralığı yaklaşık olarak 20 Hz(Hertz)’den 20,000 Hz (20 kHz)’e kadardır.

Bizim kulağımız orta frekanslara daha hassastır, bu frekans aralığı ise 500 Hz ile 4000 Hz aralığındadır ki bu konuşma frekansıdır.

Endüstrideki gürültü ölçümü ise işyerlerinde çalışanların üzerinde fizyolojik ve psikoloji etkiler bırakan ve iş verimini olumsuz etkileyen sesler olarak tanımlayabiliriz.

Kulak en iyi orta ve yüksek frekanslara (500 Hz-4000 Hz) en kötü düşük frekanslara (63 Hz – 250 Hz) tepki verir. Bu yüzden, ses seviye ölçerlerin kulağın tepkisini simüle edebilmesi için, Ağırlıklandırılmış A filtre, cihaza dahil edilmiştir. — Ağırlıklandırılmış A filtre, üretilmiş düşük frekansları ihmal eder. Ses basınç seviyesi dB(A) üzerinden belirtilir. Ses seviye ölçerler aynı zamanda Ağırlıklandırılmış C filtreyi de içerirler. Peak gürültü seviyeleri C filtre kullanılarak ölçülür ve dB(C) üzerinden belirtilir.

Gürültü nedir

Desibel (dB) nedir?

Gürültünün şiddeti, ses dalgasının oluşturduğu basıncın boyutuna bağlıdır (veya dalganın genliğine bağlıdır). Bu genlik basınç dalgalanması olarak ölçülür ve sağlıklı bir insan kulağının duyabileceği en düşük ses 20 μPa’lık bir genişliğe sahipti. İnsan kulağı bundan on milyon kat daha yüksek ses basıncını tolere edebilir ki, bu da 200 Pa’a denk gelmektedir.

Eğer basıncı Pa cinsinden ölçseydik, çok büyük rakamlarla, sayılarla karşı karşıya gelecektik. Bu sorunun üstesinden gelebilmek için, desibel skalası kullanılır. Bu dB skalası logaritmik bir skaladır ve 20 μPa referans seviyesini duyma sınırı olarak kullanır.

— Bu yüzden şekilden de görebileceğimiz gibi, dB skalası on milyonluk bir aralığı, sadece 140 dB’lik bir aralığa sıkıştırmaktadır

GÜRÜLTÜ NASIL ZARAR VERİR?

Çok yüksek ses kıl hücreleri geçici olarak düzleşme ve zarar, geçici sağırlığa neden olur. Bu yüksek ses maruziyetinin uzun süre devam etmesi sonucu, iç kulaktaki kıl hücreleri kalıcı olarak zarar görür bu da kalıcı sağırlığa neden olur. Çok yüksek şiddette silah gibi patlayıcı gibi ani seslere maruz kalmak anında kalıcı işitme kaybına neden olabilir. (Akustik travma) Bazı durumlarda aşırı yüksek ses kulak zarını delebilir.

Gürültü Yönetmeliği Maruziyet Sınır Değerleri

Gürültünün zararlı etkileri işyerleriyle sınırlı kalmayabilir. gürültü nedir? sorusuna bir örnek ise, kulaklıkla dinlenilen müzik, aşırı gürültülü eğlence mekanları de genç insanlarda daha iş gücüne katılmadan, işitme duyularına zarar verebilir.

Gürültü Maruziyet eylem değerleri ve maruziyet sınır değerleri:

Gürültü Maruziyet sınır değerleri :LEX, 8h = 87 dB (A) ve ppeak = 200 µ Paib)

En yüksek gürültü maruziyet etkin değerleri : LEX, 8h = 85 dB (A) ve ppeak = 140 µ Paiic)

En düşük gürültü maruziyet etkin değerleri : LEX, 8h = 80 dB (A) ve ppeak = 112 µ Paiii