gürültü-olcumleri

Gürültü ölçümleri

Gürültü ölçümleri nasıl yapılır?

Ölçme yerleri ve ölçme süreleri, popülasyonun risk altında bulunduğu tipik bir çalışma günü boyunca maruz kalınan gürültüyü temsil edecek şekilde seçilmiştir. Ölçme cihazı mikrofonu çalışanın duyma mesafesine (kulak kanalına) mümkün olan en yakın noktaya sabitlenir. İşçi bu halde günlük faaliyetlerine devam etmiş ve gürültülü alanlarda kaldığı sürelerde ölçüme devam edilir. Böylece gün içinde ölçüme konu olan gürültüye maruz kalınan zamanda ölçüm yapılmıştır. Kişisel gürültü maruziyetinin tayini deneyi ölçümünün temsil ediciliğini arttırmak amacıyla kişi üzerine konumlandırılan dozimetre kullanılır. Ölçümlere başlamadan önce ve sonrasında ölçüm cihazı, kalibratör ile doğrulama yapılır.

07.2013 tarih ve 28721 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmeliktir. Yönetmeliğin deneyle doğrudan ilgili maddeleri aşağıda listelenmiştir.

db(A): İnsan kulağının en çok hassas olduğu orta ve yüksek frekansların özellikle vurgulandığı bir ses değerlendirmesi birimidir.

Gürültü Yönetmeliği Maruziyet Sınır Değerleri

LAeq       :Eş değer sürekli A-ağırlıklı ses basınç seviyesi: Zamanla değişen şartlara bağlı olarak, bir ölçme zaman aralığındaki ortalama ses basınç seviyesidir.

Lmax      :Maksimum ses seviyesi: Ölçüm süresince ölçülen en yüksek ses seviyesidir.

Lmin       :Minimum ses seviyesi: Ölçüm süresince ölçülen en düşük ses seviyesidir.

LCpeak    :En yüksek ses basıncı: “C” frekans ağırlıklı anlık gürültü basıncının maksimum değeridir.

(LEX, 8 saat) dB(A) re.20 µPa) Günlük gürültü maruziyet düzeyi: TSE 2607 ISO 1999: 1990 standardında tanımlandığı gibi, sekiz saatlik iş günü için, anlık darbeli gürültünün de dâhil olduğu bütün gürültü maruziyet düzeylerinin zaman ağırlıklı ortalamasıdır.

(LEX, 8h) Haftalık gürültü maruziyet düzeyi: TSE 2607 ISO 1999: 1990 standardında tanımlandığı gibi, günlük gürültü maruziyet düzeylerinin sekiz saatlik beş iş gününden oluşan bir hafta için gürültü ölçümleri zaman ağırlıklı ortalamasıdır.

gürültü-olcumleri
Gürültü ölçümleri | Ortam Ölçümleri

GÜRÜLTÜ VE GÜRÜLTÜ MARUZİYETLERİ

İnsanlar üzerinde olumsuz etki yapan ve hoşa gitmeyen seslere gürültü denir. Genellikle yapay olarak ortaya çıkar ve niteliği, niceliği bozulmuş arzu edilmeyen seslerdir. Gürültünün arzu edilmeyen ses olması, onu kişiden kişiye algılamaya bağlı olarak değişkenlik gösterebileceğini, gürültünün mutlaka yüksek ses olmadığını da anlatır. Gürültünün anlamlı bir biçimde kişiden kişiye değişmeyen en önemli etkisi işitme üzerindeki etkisidir.

Gürültünün Etkileri

 • İnsan sağlık ve konforu üzerindeki etkileri ile işitme hasarları görülen fiziksel tesirleri
 • Vücut aktivitesinde görülen fizyolojik tesirleri
 • Rahatsızlık, sinirlilik gibi fizyolojik tesirler
 • İş veriminin azalması, seslerin algılanamaması gibi performans üzerindeki tesirleri görülebilir.
Gürültünün İşçi Sağlığı Üzerindeki
 • İşçileri huzursuz eder.
 • Dikkatin dağılmasına neden olur.
 • Sinirlenme ve heyecanlanma gibi istenmeyen davranış bozuklukları görülür.
 • Sözel iletişimi etkiler.
 • Uyku düzenini bozar.
 • İşitme duyusu ve yollarına zarara yol açar.
 • Karakter değişikliğine neden olur.
 Gürültünün İşitmeye Olumsuz Etkileri
 • Hatalı üretim oranını artırır.
 • Verimi azaltır.
 • İş kazalarına neden olur.
 • Huzursuzluk ortamı yaratır.
 • İşitme hakkındaki önyargılar artar.
 • Çalışma koşullarına bağlı olarak iş bırakma eylemleri artar ve üretim aksamasına neden olur.
 • İşletme yasalar karşısında zor durumda kalır.
 • Viziteye çıkan işçi sayısında ve sağlık harcamalarında artış görülür.
 • Zaman kayıpları artar.