Gürültü Yönetmeliği

Gürültü Yönetmeliği, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Güvenliği Kanununun 78. maddesine göre düzenlenmiştir ve bu kapsama giren tüm işletmelere uygulanır.

Gürültü Yönetmeliği 23/12/2003 tarih ve 25325 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış ve üç yıllık geçiş süresinin ardından, 23/12/2006 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Gürültü Yönetmeliği

Günlük Kişisel maruziyetini esas alır. Ölçüm ve hesaplama tekniklerinde TSE 2607 standardına atıfta bulunulur. Gürültüye maruz kalan işçileri sağlık ve güvenlik yönünden oluşabilecek risklerden korumak için alınması gerekli önlemleri belirlemektedir.

Gürültü Yönetmeliği  haftalık gürültü maruziyeti (LEX,8h): Günlük gürültü maruziyet düzeylerinin sekiz saatlik beş iş gününden oluşan bir hafta için zaman ağırlıklı ortalamasını,

Gürültü Yönetmeliği Maruziyet Sınır Değerleri

— Maruziyet sınır değer: LEX,8h = 87 dB(A)

— En yüksek maruziyet etkin değer: LEX,8h 85 dB(A)

— En düşük maruziyet etkin değer: LEX,8h = 80 dB(A)

— En yüksek ses basıncı (Ppeak) : “C”-frekans ağırlıklı anlık gürültü basıncının maksimum değerini,

  • Günlük gürültü maruziyet düzeyi (LEX, 8 saat) (dB(A) re.20 µPa) : Sekiz saatlik iş günü için, anlık darbeli gürültünün de dahil olduğu bütün gürültü maruziyet düzeylerinin zaman ağırlıklı ortalamasını

Gürültü Yönetmeliği

Gürültü Ölçümü

Şayet gürültü seviyeleri bu standarttaki değerleri aşarsa, işverenler gürültü yönetimi stratejisi geliştirmek zorundadır. Gürültü yönetimi stratejisi, işçiler ve İSG temsilcileriyle istişare edilerek geliştirilmelidir. Gürültü yönetimi stratejisi şunları içermelidir.

Gürültü işletmenizde bir sorunsa, gürültünün işyerinde aşırı olup olmadığını belirlemek için, etkilenen işçiler ve İSG temsilcileri gibi çalışma prosesini bilen birlikte gezerek çalışma ortamını incelemeniz gerekmektedir. Gezerek yapılan bu inceleme aşağıdaki hususların belirlenmesinde yardımcı olacaktır:  aşırı gürültünün kaynağı;  aşırı gürültüye maruz kalması muhtemel çalışanlar;  aşırı gürültü çıkmasına neden olan işler; gürültü seviyesini azaltma yöntemleri.

Gürültü Yönetmeliğinden

Gürültüyü azaltacak bir iş organizasyonu ile;

— Maruziyet süresini ve gürültü seviyesini kontrol altına alabilmek için,

— Yeterli molalar  verilerek faaliyet sürelerinin düzenlenmesi gibi önlemler alınacaktır.

Gürültüyü teknik yollarla azaltmak için ;

Hava yoluyla yayılan gürültüyü, ikame etme (aynı işlevde az gürültü çıkaran ile değiştirme), izalasyon (izole etme), gürültü emici örtülerle ve benzeri yöntemlerle azaltmak,

Yapıdan kaynaklanan gürültüyü, yalıtım ve benzeri yöntemlerle azaltmak,