Hava Tankı

Hava Tankı Periyodik Kontrolü Nasıl Yapılır?

Hava Tankı Bakımı ve Muayenesi

Basınçlı hava sistemlerinin olmazsa olmaz unsurlardan birisi de hava tankı dır. Hava tanklarının ana işlevi basınçlı hava depolama ve ani kullanımlara tepki verebilmektir. Bu doğrultuda, hava hatlarındaki basınç dengelenerek kompresörün kısa aralıklarla devreye girip çıkmasının önüne geçilmiş olur. Diğer bir yandan basınçlı havanın soğutulması ve bu soğumanın etkisiyle yoğuşma sonucu oluşacak su ve yağ birikintilerinin tahliye edilmesi basınçlı hava tanklarının işlevlerindendir.

Hava tankı tabanında biriken sıvının düzenli aralıklarla tahliye edilmesi gerekliliğini başta belirtmek gerekir. Yoksa biriken sıvı hava hattına kaçar. Hava hattına gelen sıvı da kullanım noktasına kadar giderek ciddi problemlere yol açacağını belirtmek gerekir. Hava tanklarının biriken sıvı ve pislikleri boşaltmak için alt taraflarında tahliye valfi mevcuttur. Bunla ilgili hava tankının üzerinde şöyle bir bilgi geçmektedir. Her sabah hava tankı altındaki valfi açarak su ve pisliği tahliye ediniz.

Et kalınlığının, tankın çevre sıcaklığında,  en büyük çalışma basıncının en az 5 katına eşit bir basınca %1 den daha büyük olmayan kalıcı bir deformasyon oranı ile dayanmasını sağlayacak şekilde belirlenmiş olması beklenmektedir.

Hava Tankı Periyodik Kontrolü

Hava Tanklarında Basınç Deneyi Nasıl Yapılır?

Her tanka basınç testi yapılmalıdır. Hidrolik deney için katsayı 1,5 katı olmalıdır. Deney basıncı, gözle muayenesine imkan verecek yeterli sürede olmalıdır. Kısaca Ph değerinde sabit tutularak tankta herhangi bir sızıntının olup olmadığı veya deformasyon unsurlarına dikkat edilmelidir.

Uygun olmayan ekipmanlar, raporlama ile ifade edilir, yetkili mühendisin onayı ve kaşe bilgileri ile resmi evrak haliyle sunulur. Bu tür tanklarda onarım için müsaade edilerek süre verilir. Belirlenen zaman diliminde basınç deneyi tekrar edilerek eksiklerin durumu test edilir.

Kullanımda olan basınçlı hava tanklarının da en geç yılda 1 bir yapılacak periyodik kontrol deneylerinde teste tabi tutulmalıdır. (İş Ekipmanları Yönetmeliği) Akredite kuruluşlara bu deneyler yaptırılmalıdır.

Üretici firmaların tanklarla birlikte verilmesi gereken bilgi ve belgelerden bazıları aşağıda sıralanmıştır:

a) Tankın ana parçalarının (gövde, kapaklar vb.) korozif şartlarda ana gövdenin gerçek et kalınlığı

b) Tankın işaretleme plâkasında verilen bilgilerin detayları, tankın seri numarası

c) Deney belgesi üzerine, tanktaki basınçlı kısımlar üzerinde kaynak işlemi yapılamaması gerektiği hakkında kullanıcıya bilgi notu

d) Bu standardın kurallarına uygun olduğunu belirten açıklama

e) Gerekiyorsa, tankın güvenliği için yerleşim ve bakım kuralları

Tank veya bilgi levhasında üzerinde aşağıdaki bilgilerin bulundurulması gerekmektedir:

 • Tankın kapasitesi (litre)
 • En yüksek çalışma basıncı (bar)
 • En yüksek çalışma sıcaklığı (°C)
 • En düşük çalışma sıcaklığı (°C)
 • Deney basıncı (bar)
 • Korozyon oranı kabul kriteri dahilinde (mm.) veya tankın iç yüzeyi kaplı ise (F)

Gerçek Et Kalınlığı

 • İmalâtçının adı veya markası
 • Bu standart tarafından gerekli görüldüğü hallerde tarafsız muayene kuruluşunun onayı
 • Tankın tipi, seri veya parti numarası, imalât yılı
 • Bu standardın numarası (TS 1203 EN 286-1)
 • İmalât edilen 50 bar dan büyük tanklarda CE ibaresi işaret plâkası kullanıldığında başka tankta yeniden kullanılmayacak şekilde dizayn edilmeli.

Tanımlar, tanka veya tankın üzerindeki bilgi levhasında yazabilir. Belirgin şekilde okunabilir ve silinmeyecek kalitede yitirmeyecek şekilde yazılmalıdır.

Kompresör ve Hava tankı çeşitleri, sınıfları, avatanjları ve dezavantajları nelerdir? yazımızı inceleyebilirsiniz.