hidrant sistemi periyodik kontrol ve muayenesi

Hidrant Periyodik Kontrol ve Muayenesi

Hidrant Nedir?

Ana şebeke hattına bağlı olan, bulunduğu hat üzerinden su alma işlemine hidrant adı verilmektedir. Örnek olarak yangın sırasında itfaiyecilerin dışarıdan su temin ettikleri yerlerde bulunan vanalar hidrant sistemi ile oluşmaktadır.

Hidrant Periyodik Kontrol Yasal Gerekçe

Hidrant sistemi periyodik kontrolleri ‘İş Ekipmanları Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği‘ ne uygunluk içerisinde yapılmalıdır. Birden çok yetkilendirme belgesi mevcuttur. Bunlar:

•        TS 9811,
•        TS EN 671-3,
•        TS EN 12416-2+A1
•        TS EN 12416-1+A2,
•        TS EN 12845 standartlarıdır.

Hidrant sistemi periyodik kontrolleri özel durumlar oluşmadığı sürece yılda 1 kere yapılmaktadır.

Hidrant Periyodik Kontrol Ücreti & Fiyatı

Periyodik Kontrol Fiyat Teklifi almak için lütfen aşağıdaki formu doldurunuz. Fiyat teklifiniz 1 saat içerisinde tarafınıza gönderilecektir.

Prosafety Yetkili İş Sağlığı Ve Güvenliği Laboratuvarı destek ekibi ile, bütün hidrant periyodik kontrol işlemlerini itinalı bir şekilde yapmaktadır. Muayene sonucuna göre yapılan işlemler, raporlanarak tarafınıza sunulmaktadır.

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

Bu yönetmeliğin amacı, her türlü işletme, yapı, bina, özel kuruluşlar, kamu binaları vb. kullanımlarında ortaya çıkabilecek yangın risklerinin minimuma indirgenmesi ve olası can tehlikelerine karşı önlem alınması, yangın sırasında, öncesinde ve sonrasında uygulanacak tedbirlerin yerine getirilmesini sağlamaktır. Binalarda İSG yönetmeliğince yangın tüpü nün bulundurulması zorunludur.

Hidrant Periyodik Kontrol
Hidrant Periyodik Kontrol

Hidrant Sistemi Koşulları Nelerdir?

Binaların çevresinde yangın risklerine karşı, bina çevresini kapsayacak biçimde hidrant sistemi yerleştirilmelidir. Bu hidrant bağlantılarının itfaiyelerin acil bir biçimde kullanabileceği şekilde tasarlanması gerekmektedir. Yangın tüpü de müdahale için oldukça önemlidir.

Hidrant sisteminde debi dizaynı oldukça önemlidir. Kurulmuş ya da kurulması planlanan yapının tehlike sınıfına göre düzenlenir. Hidrant debi basıcının 700 kpa olması gerekmektedir.

Hidrantlar Risk Faktörlerine Göre;

  1. Az riskli bölgelerde 150
  2. Orta riskli bölgelerde 125 m
  3. Riskli bölgelerde 100 m.
  4. Çok riskli bölgelerde 50 hesaplanarak kurulmalıdır.
Hidrant Sistemi Standartları
  • Korumalı binalar çevresi için 5 ile 15 metreye yerleştirilir.
  • Hidrant sisteminde su taşıması yapan boruların en az çapı 100 mm olmak zorundadır.
  • Kullanılması planlanan hidratların Türk standartlarına uygun bir biçimde yapılması gerekmektedir. Hidrantların yerleştirildiği yerlere ulaşımın kolay olması ve bakım –onarımlarının rahatça yapılacağı şekilde tasarlanması gerekmektedir.
  • Planlama çerçevesinde imarı 5000 metrekareden büyük yerleşim alanlarında hidrant sisteminin bulundurulması zorunludur
  • İmar planlama alanı 5000 metrekare büyük olan ve içerisinde her türlü kullanım alanı bulunan yerleşim alanlarında dış hidrant sistemi yapılması şarttır.
  • Araçların giremeyeceği, ulaşım imkânının kısıtlı olduğu bölgelere, yangın sırasında ulaşım sağlanabilecek uygun yerler belirlenerek, hidrant sisteminin bağlanması gerekmektedir.

Diğer periyodik kontrol hizmetlerimizi de inceleyebilirsiniz