Hidrojen florür

Hidrojen florür

Hidrojen florür, (HF) formüllü kimyasal bileşiktir. Bu kimyasal bileşik genellikle renksizdir. Hidroflorik asit gibi sulu çözelti formunda bulunur ve florun başlıca sanayi kaynağıdır. Hidrojen florür suyun içinde kolayca çözünür. İlaç ve polimer endüstrisinde kullanılan önemli bileşiklerin öncüsüdür. HF kimyasal formülüyle gösterilen bu element zayıf bir asit olmasına rağmen, etkileri bakımından çok güçlüdür. Diğer hidrojen çeşitinden farklı olarak, HF havadan daha hafiftir ve gözenekli maddelerde oldukça çabuk şekilde yayılır. Moleküller düşük sıcaklıkta asosiye olur yani birbirine bağlanır. Hidrojen florür oda sıcaklığının hemen altında kaynar. Diğer hidrojen halidler ise çok daha düşük sıcaklıklarda kaynayabilirler.  İnsan bedeniyle temas ettiğinde acıya neden olmasa da, cilt tarafından emilerek içerde kemiklerin erimesine neden olabilir. Endüstride genellikle kalsiyum florür ile sülfürik asidin işlem görmesiyle elde edilir. HF petrokimya endüstrisinde yaygın olarak kullanılır ve birçok süper asitin bir bileşenidir.

Hidrojen florür

Yüksek sıcaklıkta ise, kararlı bir moleküldür. Bunlar HF6, HF7, HF8 gibi gruplar meydana getirir. Bu moleküller arasında oluşan hidrojen köprüleri sayesinde olur. Bunun etkisiyle başka halojenürlere göre daha geç kaynar.

Hidrojen florür, büyük ölçüde organik florürlerin elde edilmesinde ayrıca camın aşındırılması işinde çok kullanılır. Camın ana bileşimi olan silisyum dioksit (SİO2) florür asidiyle uçucu silisyum tetra florür oluşur. Ya da Elektronik sektöründe, endüstriyel tesislerin temizliğinde, alüminyum anodizasyonda, metal yüzey işlemede, ahşap üretiminde koruyucu gibi kullanım alanları mevcuttur.

Hidrojen florür

Hidrojen florür, sıvı (saf) haldeyken elektriği iletmez. Lakin suda çözündüğünde iyonize olarak, elektriği iletebilme yeteneği kazanır. Suyun içindeki çözeltisine Hidro florik asit ya da florür asidi olarak isimlendirilir. Teknik olarak kullanılan hidro florik asit % 40 lık olur, konsantrasyonu ise % 1,13 g / cm3 tür.

Başka bir türevi olan amonyum hidrojen florür ise formülü NH4HF2 olan inorganik bileşiktir ve amonyaktan üretilir. Yine aynı şekilde renksiz bir tuzdur bir yapıya sahiptir.  Kristal bir yapıya sahip olmaklla birlikte, alkolde az çözünür, yoğunluğu ise 1.50 gr /cm3 dür.