HİJYEN NEDİR ?

Hayatımızı devam ettirebilmek ve korumak için belirlemiş olduğumuz yola hijyen denilmektedir.

Dünya sağlık örtü verilerine göre hastalıkların yüzde 80’i hijyen ve sanitasyon yetersizliğinden kaynaklanmaktadır. Bu yetersizliklerin ve risklerin ortadan kaldırılması için toplumun yeterince bilinçli olması, hijyen eğitimlerin yeterli ve düzenli bir biçimde insanlara verilmesi gerekmektedir.

KİŞİSEL HİJYENİ ETKİLEYEN BAZI FAKTÖRLER

 • Aile
 • Kültür
 • Sosyal Durum
 • Ekonomik Durum
 • Kişilik
 • Ekonomik Durum
 • Hastalık

 

KİŞİSEL HİJYEN

 • El ve tırnak temizliği ve bakımı
 • Yüz, boyun ve koltuk altı temizliği
 • El ve tırnak temizliği ve bakımı
 • Ayak temizliği
 • Tuvalet alışkanlığı ve temizliği
 • Ağız ve diş sağlığı
 • Saç temizliği
 • Ayak temizliği
 • Genitalbölge temizliği
 • Tuvalet alışkanlığı ve temizliği
 • Banyo yapma ve giysi temizliği
 • Ağız ve diş sağlığı
 • Spor ve beden eğitimi
 • Sağlıklı giyinme

 

İŞ HİJYENİ NEDİR ?

İş hijyeni ölçümleri, ve iş hijyeni çalışma yerlerinde, endüstriyel alanlarda görülen rahatsızlıkları, sağlığın bozulmasına yol açan çevresel faktörleri inceleyen, tespit eden, kontrol eden değerlendiren, denetleyen bilim dalına verilen isimdir. İşin durumuna ve niteliğine bağlı olarak, işyerini, çevresini zararlı duruma getiren koşullardan temizleme durumudur.

Hijyenist, bu bilim dalıyla uğraşan kişilere denilmektedir.

 • Kısaca endüstriyel hijyen olarak da adlandırılır.
İş Hijyeni Nedir?

İş Hijyeni Nedir?

İŞ HİJYENİNİN AMAÇLARI NELERDİR ?

 • iş hijyeni Bütün çalışanların ruhsal, fiziksel ve sosyal durumlarını en iyi ve yüksek duruma getirmek ve bu düzeyin devamlılığını sağlamak
 • Çalışanlarca, çalışma koşullarının ve durumlarının yol açabileceği sağlık sorunlarını tespit etmek ve sağlığı etkileyecek her şeyden çalışanları korumak
 • İş yerlerinde etkin korunma sağlamak için gerekli önlemlerin alınmasını ve geliştirilmesini sağlamak.

 

İş hijyeni 3 aşamadan oluşur :

1.Mesleksel tehlikelerin belirlenmesi,

2.Değerlendirilmesi ve

3.Kontrol altına alınması durumudur.

  

Mesleksel Tehlikeleri İse Şu Şekilde Sıralayabiliriz:

1.Fiziksel Tehlikeler

2.Kimyasal Tehlikeler

3.Biyolojik Tehlikeler

4.Sosyal Problemler

5.Psikolojik Tehlikeler

6.Ergonomik Tehlikeler

 

Endüstriyel İş Hijyenin Konuları

 

İSG Uzmanı ve İş yeri Hekiminin Sorumlulukları :

1-) Çalışma koşullarının iyileştirilmesini sağlamak ve oluşabilecek sorunları saptayıp, önlemini almak

2-) Maruziyet ölçümleri dikkate alınmalı, iş ortamındaki riskler araştırılmalı, sorunların çözülmesi için yollar ve metotlar geliştirilmelidir.

3-) Kullanılan absorban maddeler için solunum cihazları kullanılmalı ve kullanılan bu cihazların denetimleri düzgün olarak yapılmalıdır.

4-) İş yerlerinde tehlikeli maddelerin tanımlanması ,oluşabilecek tehlikenin boyutları ve zararları kesin olarak bilinmeli ve tehlikenin oluşmaması için risk değerlendirilmesi yapılmalıdır.

5-) Çalışma ortamı ısısı, ventilasyon, aydınlatma ve gürültü sorunları hakkında bilgili olmalıdır.

6-) Zarar etkenlerden korunmak için güvenilir ve ekonomik yolların seçilmesinde karar verebilir.

7-) Ergonomi çalışmaları yapabilmelidir.

 

İş Hijyeni Programı adımları

1.Sağlık tehlikelerinin belirlenmesi

2.Sağlık tehlikelerinin değerlendirilmesi

3.Sağlık tehlikelerinin kontrolü

4.Kayıt tutulması

5.Çalışanların eğitimi

6.Periyodik gözden geçirme

 

Biyolojik Etmenlere Yönelik Hijyen Önlemleri
 • Periyodik taramalarla duyarlı kişilerin saptanması,
 • Personel eğitimi,
 • Çalışırken uyulacak hareket tarzlarının belirlenmesi,
 • Laboratuvar mimari yapılarının işlevlerine uygunluğu,
 • Uygun yalıtım ve dezenfeksiyon önlemleri,
 • Enfeksiyon taraması için epidemiyolojik sistem,
 • Aktif immünizasyon

About the Author: Eren Aksoy

Avatar photo
Eren Aksoy, Prosafety'de İş Hijyenisti, Ölçüm ve Deney Sorumlusu, A Tipi Muayene Personeli, İç Tetkikçi ve İş Güvenliği Uzmanı olarak görev yapmaktadır. Nişantaşı Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden ve Atatürk Üniversitesi İş Sağlığı ve İş Güvenliği Uzmanlığı programından mezun olan Eren, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından yetkilendirilmiş bir İSG Uzmanı'dır. Ayrıca TMMOB Makine Mühendisleri Odası tarafından verilen İş Ekipmanlarını Yapmaya Yetkili Kişilerin Eğitimi Yetki Sertifikası'nın yanı sıra TÜRKAK'tan Metot Validasyon, Ölçüm Belirsizliği, TS EN ISO/IEC 17020, TS EN ISO/IEC 17025 sertifikalarına sahiptir. İstanbul Üniversitesi'nden aldığı Kalite Yönetimi Uzmanlık ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkikçilik Sertifikası ile de kalite yönetimi konusunda uzmanlığını pekiştirmiştir.İletişim: eren@prosafety.com.tr