Ortam Ölçümü
İşyeri Ortam Ölçümü

Ortam Ölçümü ve Maruziyet Ölçümleri

İş Güvenliği Kanunu kapsamında çıkan “İş Hijyeni Ölçüm Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik” gereği işverenler, iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ortam ölçümü, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlamakla yükümlüdür. Bakanlık denetimlerinde veya ana firmanın denetimlerinde işyeri çalışma ortamı hakkında Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı (İSGÜM) den Yetkili laboratuvar tarafından verilen raporlar istenilmektedir.

Bir takım riskler gözle görünür veya anlaşılır şekilde fark ediliyor olabilir. Fakat maruziyet seviyesi tespit edilerek gerekli önlemleri daha sağlıklı alınmasına yardımcı olur. Gürültü,Toz veya Kimyasal maruziyet, meslek hastalığına yakalanma riski kuvvetle muhtemel olduğundan; Sınır değerleri aşan kişi veya bölümlerde maruziyeti kabul edilebilir seviyelere çekmek ve gerekli tetkikleri yaparak gözetim altında tutulması gereklidir. İşyeri ortam ölçümü ve kişisel maruziyet ölçümü olarak 2 bölümde ölçüm yapılabilir. Önemle belirtmek gerekir ki; Kişisel maruziyet ölçümlerinde ilgili yönetmelikteki sınır değer karşılaştırması yapılır. Fakat ortam ölçümleri için böyle bir kıyaslama yapılamayacağını hatırlatmak gerekir. Ortam için sadece bilgi amaçlı ölçümleme yapılacağından maruziyet kapsamında olmayacaktır, haliyle yönetmelikteki sınır değer karşılaştırmasına girilemez.

Ağır Metal Ölçümü;

Kullanılan ham maddeye veya üretilen ürünlere göre açığa çıkan ağır metal türüde değişiklik gösterecektir. Bu ağır metallerden bazıları:

Kadmiyum, Çinko, Antimon, Demir, Arsenik, Krom, Kurşun, Fosfor, Talyum, Baryum, Civa, Kobalt, Berilyum, Bakır, Mangan, Selenyum, Gümüş, Vanadyum, Alüminyum, Bor, Kalay, Kalsiyum, Lityum, Magnezyum, Sodyum, Molibden, Nikel, Potasyum, Uranyum, Cıva tayini.

Ortam ve Maruziyet Ölçümleri
Ortam ve Maruziyet Ölçümleri

Elektrik Ölçümleri

Periyodik Kontrol ve Elektrik Topraklama Ölçümleri ve kontrollerinin yapılması hem güvenli çalışma koşullarının gereği, hem de yasal düzenlemelerin zorunlu kıldığı bir uygulamadır. Elektrik tesise girişinden başlayarak son kullanım noktaları; Ana dağıtım panoları ve Tali dağıtım panoları dahil sigortalar, termik şalterler, 30 mA kaçak akım röleleri  ve bunlara bağlı makina tesisatlarının tümünü kapsamaktadır.

  • Elektrik Topraklama Ölçümleri
  • Elektrik Tesisat Uygunluk Kontrolü / Raporu
  • Pratoner Topraklama Ölçümü

Periyodik Kontrol

Periyodik kontroller de makine ve cihazın güvenli bir şekilde, hedeflenen fonksiyonlarını yerine getirip getirmediğini tespit edilmesi için periyodik olarak yapılan muayene işlemleridir. İş Ekipmanlarının kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereği, hizmet talep eden kuruluşun yaptırmış olduğu risk değerlendirmesindeki muayene periyotlarına göre, yönetmelikte belirlenmiş azami süreleri de aşmayacak şekilde muayene etmesi gerekmektedir.

  • Kaldırma ve İletme Ekipmanlarının Periyodik Kontrolleri, Vinç, Caraskal, Asansör, Transpalet, Forklift, Platform, Mobil vinç, Kule vinç , Yük asansörü, Araç kaldırma lift, matkap, torna, freze, cnc tezgahı, pres makinaları.
  • İş Makinalarının Periyodik Kontrolleri, Çekici, Çekici Dozer, Skreyper, Greyder, Yükleyici, Kazıcı Yükleyici, Fore Kazık
  • Basınçlı Kapların Periyodik Kontrolleri, Kompresör-Hava tankı, Hidrofor, Basınçlı kap, Otoklav
İşyeri Ortam Ölçümleri | Elektrik Topraklama Ölçümleri
İşyeri Ortam Ölçümleri | Elektrik Topraklama Ölçümleri

Prosafety, İSG Ölçüm Laboratuvarı günümüzün önemli bir kısmını harcadığımız çalışma ortamındaki çalışma koşullarının tanımlanmasına yönelik kapsamlı bir ölçüm ve analiz potansiyeline sahiptir ve uzman mühendis ve teknik kadromuzla, dünyaca kabul edilmiş standartlara bağlı ve ulusal mevzuatlara göre Ortam ölçümü, Periyodik Kontrol ve Elektrik Ölçümlerini detaylı raporlar şeklinde e-posta ve aslını kargo ile tarafınıza ulaştırmaktadır.

Prosafety olarak Ortam Ölçümü hizmeti kapsamında sizlere profesyonel çözümler sunuyoruz. Peki neden iş yeriniz için ortam ölçümü hizmeti almalısınız ve ortam ölçümü kapsamı nelerdir hiç merak ettiniz mi?

Soru: Ölçüm ve Kontrolleri neden yaptırmalıyız?

Yaşadığımız ortam koşullarında, farkında olmadan sağlığımızı doğrudan veya dolaylı olarak tehdit eden birtakım risklere ve tehlikelere (toz, gürültü,gaz,hava kirliliği) sürekli olarak maruz kalmaktayız. Söz konusu bu faktörlere sürekli maruz kalındığında insan sağlığında kalıcı hasarlar bırakabilir veya sonu ölümle sonuçlanan istenmedik durumlara sebebiyet verebilir. Yasal gereklilik, İş Güvenliği kanunu madde 10 ‘a göre işveren çalışma ortamında gerekli ölçüm ve kontrolleri yaptırmakla yükümlü olduğu belirtilmiştir. Çünkü işyeri içerisindeki çalışanların sağlıklarını etkileyecek veya maruziyet yaratacak unsurların önlemleri ve tedbirleri almalıdır. Aksi halde çalışana iş göremezlik durumunda tazminat hakkı veya bakanlık denetimlerinde cezai işlem uygulanmaktadır.

Ortam Ölçümü | Aydınlatma Ölçümleri
Ortam Ölçümü | Aydınlatma Ölçümleri

Gelişen teknoloji nedeniyle bunun gibi riskleri bilimsel çalışmalarla analiz ederek, tehlikenin veya riskin tespit edilip gerekli önlemlerin alınması adına firmamız tarafından da yapılan test, ölçüm ve raporlamalar sonucu iş ve işçi sağlığını tehdit eden bu unsurları; İş yeri ortamında tespit etmek önlemek ve ortadan kaldırmak veya en aza indirmek görevimizdir. Ayrıca İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği gereğince bu İşyeri Ortam Ölçümleri nin periyodik olarak yaptırılması zorunlu hale getirilmiştir.

 

İsg Ortam Ölçümleri
İsg Ortam Ölçümleri

Emisyon ölçümleri, endüstriyel tesislerin ürettiği ve bacalarından çevreye salınan atık gazların ve ayrıca her türlü taşıt egzozunun yaydığı salınımların analiz edilmesi ile belirlenmektedir.

Yukarıda anılan yönetmelik gereği iş yeri iç ortam ölçümleri veya bu yönetmelik kapsamındaki ismiyle ile İş Hijyen Ölçümleri veya İşyeri Ortam Ölçümleri yine aynı yönetmeliğin 6.maddesi gereği bu konuda İSGÜM den Yetkili Ölçüm Laboratuvarları kuruluşlarınca yapılmak zorundadır.

Ortam Ölçümleri ve Periyodik Kontroller için sizlere tarafsız ve bağımsız kontrol hizmeti sunan Prosafety için bize başvurabilir ve Ortam Ölçümleri, Periyodik kontrol ve Elektrik Ölçümleri konusunda teklif alabilirsiniz.