ortam-olcumu-yasal-zorunluluk

İç ortam ölçümleri yasal zorunluluk mudur?

Evet, Çalışma ortamı gözetiminin yapılması gerektiğinden; hem iç ortam ölçümleri yapılmalıdır hem de çalışanların maruziyetini belirleyecek dozimetrik (kişisel) ölçümler yapılmalıdır.

İç ortam Ölçümleri Yasal Zorunluluk mu?

Gürültü ölçümü, toz ölçümleri, gaz ölçümleri, termal konfor ölçümüleri gibi iç ortam ölçümleri parametreleri yasal zorunluluktur. Tüm bu işlemlerin mevzuatın öngördüğü 6331 sayılı İSG Kanununun yerine getirilmesi ile yasal zorunluluk haline getirilmiştir.

İşverenler bu yasal zorunluluğun yerine getirilmesi maksadı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlardan hizmet almaktadır. Bu kuruluşlar bahsedilen ölçüm işlemlerini yerine getirmek maksadıyla yönetmeliklerde belirtilen şartları sağlayan iş hijyen laboratuvarları bu hizmeti vermeye yetkilidir.

ortam-olcumu-yasal-zorunluluk
iç ortam ölçümleri | Yasal Zorunluluk

İç ortam ölçümleri, hijyen ölçümü veya iş güvenliği ölçümleri olarak isimlendirilen bu işlemlerin yerine getirilme amacı, çalışma sahalarının çalışan personel açısından güvenli ortamlara dönüştürülmesidir. Yapılan ölçümlerin raporlanarak, iş güvenliği uzmanı ve işveren tarafından değerlendirmeli gerekirse önleyici tedbir alınmalı ve maruziyetin giderilmesi periyodik ölçümlerle kontrol altına alınmalıdır.

İş sağlığı ve güvenliği konularına göre, başta ortam ve maruziyet ölçümleri olmakla birlikte, periyodik kontrol, elektrik ölçümleri ve kaçak akım test ve ölçümleri yapılması, risklerin tespit edilip ve ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmaları kapsamaktadır.

Yapılan her türlü işlem kayıt altına alınmak zorundadır. Bu ölçüm ve kontrolleri yapan akredite firmalar ve yetkili firmalar raporları imzalı ve mühürlü olarak müşteriye teslim etmek zorundadır. Gerek ölçüm ve analiz çalışmalarının gerek ise, alınacak tedbirlerin uygulanabilir olması, güvenli ortamların oluşturularak sağlıklı bir şekilde dizayn edilmesi amacı ile büyük önem taşımaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği için mevzuatın öngördüğü 6331 sayılı İSG Kanunu, risk değerlendirme Yönetmeliği, İş Hijyen Yönetmeliği, Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Yönetmeliği, Kanserojen ve Mutajen Maddelerle çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik, Toz Yönetmeliği, Gürültü Yönetmeliği, İşyeri Bina ve Eklentileri Hakkında Yönetmelik, İş Güveliği Uzmanları Yönetmeliği, İşyeri Hekimleri Görev, Yetki, Sorumlulukları Hk. Yönetmelik vb.

İlgili Trend Konulara Göz Atabilirsiniz :

One thought on “İç ortam ölçümleri yasal zorunluluk mudur?

  1. ortam ölçümleri gebze - Ortam Ölçümü- Gürültü Ölçümü - prosafety.com.tr