İnşaat da Ortam Ölçümleri

İnşaatta Ortam Ölçümleri

İnşaat sektörünü inşaatta ortam ölçümleri konusuna değinmeden önce  kısaca özetleyelim. İnşaat ve şantiye çalışmaları konut, iş yeri, fabrika, hastane, yol, köprü, tünel, stadyum, hava alanı gibi birçok çeşit inşaat yapımı, onarım – bakımı, restorasyonu ve yıkılması iş akışının tümüdür. İnşaat sektörü birçok meslek grubunun ortak çalışması gereken işlerdir. Bir grubun işini bitirmesine takiben diğer grubun çalışmaya başlaması ardından bir başka çalışma grubu veya daha önceki grubun aynı ortamda iş başı yapması şeklinde süregelen işlerdendir. Bu sebepledir ki inşaat sektöründe çalışan işçiler genellikle benzer iş yerinde çalışmaktan ve sık sık iş değiştirmek mecburiyetinde olan çalıştıkları her bir projede ancak birkaç hafta veya birkaç ay arasında devam eden kişilerdir. Bu durum iş ve çalışan yönünden çeşitli olumsuzlukları doğurur.

İnşaat sektöründe güvenlik, eğitim, algı seviyeleri, iş yerlerinin güvenlik anlayışları değişkenlik içerebilir. İnşaat çalışanları inşaat çalışma sezonu, hava koşulları gibi mecburi durumlardan çoğu zaman sürekli, daimi çalışarak geçirmezler. Bu zamansal boşluğu bertaraf etmek için sık sık fazla mesai, fazla çalışma gibi durumlarda kalabilirler. Bilgi ve deneyim sahibi olmadıkları işleri yapmak durumunda kalabilirler. Bu sektör takım işi gerektirir ki bu sebeple sağlık ve güvenlik yönüyle birçok riskleri ve tehlikeleri gebe hale gelir. İnşaat çalışma alanı, farklı meslek gruplarının bir arada bulunduğu iş alanları olarak nitelendirebiliriz

İnşaat Sektöründe Meslekler

1. Ameleler 11. Boyacılar, duvar kâğıdı kaplayıcılar
2. Duvar ustaları 12. Sıvacılar
3. Elektrikçiler 13. Bakım işçileri
4. Camcılar 14. Öğütücüler
5. Asansör kurucular 15. İnşaat makinaları operatörleri
6. Marangozlar 16. Demir ve çelik işçileri (donatı ve yapısal)
7. Atık temizleyenler (örn. asbest, kurşun) 17. Sac metal işçileri
8. Tünel işçileri 18. Mozaikçiler, betoncular
9. Çatı ustaları 19. Tesisatçılar
10. Kazı ustaları

İnşaat ve İş Sağlığı

İnşaatta çalışma birçok sağlık risklerini de beraberinde getirir ki bu riskli durumlar işyerinden, işten, günden, hatta saatten dolayı bile değişkenlik gösterebilir. Genellikle tekrarlanan periyodik maruziyetler doğrurur. Çalışan işçi yalnız kendi yaptığı işten değil aynı iş ortamındaki başka işlerden kaynaklanan riskten ve zarardan da maruziyet yaşar. Her bir etkenin hasarı, zararı, maruziyet süresine yoğunluğuyla ilintilidir. Bazı inşaat meslek grubu tehlikeleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. İnşaat meslek gruplarının birincil zararları göz önünde bulundurularak sıralanmıştır. Şunu da belirtmek gerekir ki her inşaat çalışanları stres ve sıcak – soğuk ortama maruz kalma ve kas – iskelet sistemi hastalıkları gibi ortak sağlık sorunlarıyla da karşı karşıyadır.

İnşaat da Ortam Ölçümleri - 1
İnşaat da Ortam Ölçümleri – İSG Ölçümleri
İnşaat Sektörü Riskleri
Risk Meslek
Kurşun dumanı ve partikülleri, kaynak dumanları, asbest, uygun olmayan pozisyonlarda çalışma, Tesisatçılar
Solvent buharları, toksik metaller, yüksekte çalışma, Boyacılar
Sıva tozları, iskelede yüksekte çalışma, ağır yük, ayakta çalışma, soğukta, sıcakta Sıvacılar
Yapıştırıcı buharları, dermatitler, ayakta çalışma, ağır yük, Seramik ustaları
Ayakta çalışma, yaralanma, yüksekte çalışma, Camcılar
Kaynak emisyonları, Kaynakçılar
Metal dumanları, kurşun, kadmiyum, Lehimciler
Lehim dumanındaki ağır metaller, ayakta çalışma, ağır yük, asbest, yüksekte Elektrikçiler
Tutkal buharları, ayakta çalışma, yüksekte çalışma, Duvar kâğıdı ustaları
Diz travması, ayakta çalışma, tutkal ve buharları, Halı kaplamacılar
Çimento dermatiti, ayakta çalışma, ağır yük, soğukta, sıcakta çalışma, güneşe Tuğla, taş vb. duvar ustası
Ahşap tozu, ağır yük, tekrarlayan hareketler, titreşimli el aletleri kullanımı, Marangozlar
Lehim dumanındaki ağır metaller, ağır yük, asbest Elektrik santrali yapım ve tamircileri
Kaynak dumanları, asbest Buhar kazanı ustaları
Yapıştırıcılar, toz, diz travması, ağır yük, Karo ustaları
Ayakta çalışma, silika tozu, Mozaik zımparacılar
Katran, sıcak, yüksekte çalışma, Çatı ustaları
Silika, sıcak, soğuk, ağır yük taşıma, güneşe bağlı uv etkilenimi, Demiryolu inşaatçıları
Asbest, sentetik lifler, ayakta çalışma, İzolasyon işçileri
Silika, gürültü, vibrasyon, Kazıcılar, deliciler
Silika, gürültü, vibrasyon, Havalı çekiç kullananlar
Silika, vibrasyon, Kazık makinası operatörleri
Gürültü, lubrikan yağlar, Vinç operatörleri
Stres, izolasyon, Vinç kulesi operatörleri
Silika, histoplazmozis, vibrasyon, sıcak, gürültü, Ekskavatör, kepçe operatörleri
Silika, vibrasyon, sıcak, gürültü, Greyder, dozer, kazıcı operatörleri

İnşaatta Ortam Ölçümleri yapılmalıdır. Yapılan ölçümlere göre kişisel koruyucular önerilmelidir. Öncelikli olarak Solunabilir Toz ölçümü, Gürültü Maruziyet Ölçümü, Aydınlatma Ölçümleri ve Kimyasal Gaz Ölçümleri (VOC ölçümü) istenmektedir. Bu ölçümler kesinlikle akredite laboratuvarlara yaptırılmalıdır ve maruziyet seviyesi tespit edilerek gerekli önlem ve tedbir alınmalıdır. Sadece İnşaatta değil diğer mesleklerde ve sektörlerde de bakanlık denetimlerinde, sosyal uygunluk denetimlerinde de müfettişler tarafından sorgulanmakta ve cezai işlemler uygulanmaktadır.