Acil Durum Yönetimi nedir?

Bir acil durum, şirket çalışanlarının, şirket sahasında çalışanın, ziyaretçilerin veya yakın tesis yada yerleşim merkezlerinde bulunanların yaralanmasına veya can kaybına neden olabilen, tesisin üretimini kısmen veya tamamen durdurabilen, tesise veya doğal çevreye zarar veren, tesisin finansal yapısını veya toplumdaki imajını tehdit eden planlanmamış olaylardır.


Pek çok olay acil durum olarak yorumlanabilir. Bunlar başlıca;

1. Yangın

2. Deprem

3. Sel / Su baskını

4.Yoğun kar yağışı

5.Toplu gıda zehirlenmesi

6. Fırtına

7. Heyelan

8. Kimyasal madde kazaları

9. Parlayıcı ve patlayıcı madde kazaları

10. Radyasyon kazaları

11. Anarşik olaylar

12. İletişim sistemini çökmesi

13. Bilgisayar sisteminin çökmesi

14. Ana müşteri veya tedarikçilerin kaybedilmesi

15. Büyük üretim arızaları

16. Enerji kesilmesi

17. Sabotaj

18. İş kazası

19. Salgın hastalık

20. Trafik kazası

21. Aşırı sıcak veya soğuk

22. Seferberlik hali

“Doğal afetler” başta olmak üzere geniş bir sahayı etkileyen olayları tanımladığından, “felaket” terimi bu dokümanda anılmamaktadır. Aslında her olay işletmenin ve toplumun üzerindeki nihai etkisi ile değerlendirilmelidir. Büyük bir sanayi kuruluşu için sıkıntı veren bir olay, aslında küçük bir işletme için düşünülenden daha da “felaket” bir duruma yol açabilir.

Acil Durum Yönetimi Nedir?

Acil durum yönetimi, olayın etkilerini azaltmak, müdahale etmek ve etkilerini giderme
sürecidir.
Acil durum yönetimi dinamik bir süreçtir. Planlama en kritik aşamalardan biridir.Eğitimler, tatbikatlar, ekipmanların denenmesi ve faaliyetlerin koordine edilmesi diğer önemli fonksiyonlardır.

İşletmede oluşabilecek her türlü olağanüstü durumlarda personelin  yaralanıp zarar görmesini veya üretimin kısmen durmasını önlemek üzere yapılması gerekenleri önceden planlamak ve oluşabilecek durumlara karşı gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak hayati önemdedir. Söndürme, Arama Kurtarma, Koruma ekiplerinin oluşturulması, eğitilmesi ve acil durum tatbikatları ile tahliyelerin uygulamaya geçirilmesi konularını içerir.

  • Acil Durum Yönetim Sistemi Danışmanlığı
  • Acil Durum Yönetim Takımı Eğitimi
  • Acil durum Planlarının Yapılması
  • Acil Duruma Müdahale Acil Durumla Mücadele Eğitimleri
  • Hafif Arama Kurtarma Eğitimi
  • Arama Kurtarma Ekibi Eğitimi
  • Yangınla Müdahale Eğitimi
  • Yangınla Mücadele Ekibi Eğitimi