İş güvenliği uzmanlık hizmeti

İş Güvenliği Uzmanlık Hizmeti , işletmenizin tehlike sınıfına göre mevzuat gereği ÇASGEM onaylı İş Güvenliği Uzmanın görev almasının yanı sıra sektörün kendisine özel teknik tecrübeye sahip profesyonelleriyle de hizmet vermekteyiz.

İş Güvenliği Uzmanlık Hizmeti İle İlgili Bilinmesi Gereken Hususlar

29.12.2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluğu” gereği işyerlerinde İş Güvenliği Uzmanları görevlendirme zorunluluğu getirilmiştir. Bu anlamda Prosafety olarak işletmenizin ve iş yerlerinizin tehlike sınıfı ve faaliyet alanına göre yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmeniz için rehberiniz olmayı ilke edinmiştir. Alanında tecrübeli uzmanlarımız A, B ve C sınıfı iş güvenliği uzmanlarımızı Türkiye’nin her noktasında hizmet vermektedir.

iş güvenliği uzmanlık hizmeti
iş güvenliği uzmanlık hizmeti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yönetmeliğinde  madde 3 de şu şekilde tebliğ etmiştir.

İş yeri sahibi, iş yerlerinde alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin belirlenmesi ve uygulanmasının ve takibi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, çalışanların ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin gerçekleştirilmesi sebebiyle; personelleri arasından ilgili yönetmeliklerde belirtilen özelliklere hakim bir veya birden fazla iş yeri hekimi, iş güvenliği uzmanı görevlendirir.

İş sağlığı ve güvenliği konusundaki çözümlerimiz çalışma koşullarından kaynaklanan her türlü tehlike ve sağlık riskini azaltarak insan sağlığını ve çalışma ortamı gözetimini olumsuz etkileyen seviyeye düşürülmesi amaçlanır. Bu doğrultuda kontrol ve denetlemeler, yönetim toplantıları, saha ziyaretleri ve dokümantasyon ve iş güvenliği uzmanlık hizmeti yapılarak gerçekleştirilir.

Yapılan Çalışmalardan Bazıları ;
1. İşletmenin iş güvenliği uzmanlık hizmeti, raporlanması ve işverene iş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili genel bir çalışma raporunun sunulması.
2. Çalışanların özlük dosyalarının oluşturulması
3. Periyodik Denetimlerin Yapılıp Raporlanması
4. İş güvenliği kurulunun oluşturulması ve kurul toplantısının gerçekleştirilmesi
5. Acil durum ekiplerinin oluşturulması ve eğitimlerinin verilmesi
6. Risk analiz ve değerlendirme çalışmalarının hazırlanması
7. İş güvenliği prosedürlerinin ve İç Yönetmeliklerin hazırlanması
8. İşyerine yönelik yıllık eğitim planlarının hazırlanması
9. İş Sağlığı ve Güvenliği Ortam Ölçümleri ve ortam gözetimi hususunda iş iş hijyeni ölçümleri ve planlamak ve uygulanması.