4857 Sayılı İş Kanunu ve 6331 sayılı  iş sağlığı ve güvenliği denetimleri  ile ilgili Yönetmelikler çerçevesinde, çalışanların ve bulundukları ortamda maruz kalınabilecek sonuçların önceden belirlenebilmesi,potansiyel risklerin değerlendirilerek derecelendirilmesi ve gerekli kontrol ölçümlerinin yapılması için uygun yöntemleri açıklayan prosedürler tabanıyla denetimlerimiz gerçekleştirilmektedir.
Firmanıza ait tüm iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği denetimleri yapılarak İşverenin İş Kanununun 77. maddesinde belirtilen yükümlülüklere paralel olarak risklerin tanımlamasını, değerlendirmesini, kontrol önlemlerini ve uygulama faaliyetlerini kapsayan bir bilimsel çalışmayı sizlere sunuyoruz.

Ülkemizde de; 4857 sayılı İş Kanununun 78. maddesine dayanılarak düzenlenen ve 26.12.2003/25328 tarih sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren “Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik öngördüğü gibi  PROSAFETY İŞ GÜVENLİĞİ iş yeri ortamında patlayıcı ortam oluşması ihtimali bulunan yerler, kullanılan kimyasallar ve bunların reaksiyonları sonucu oluşan yeni maddeler, bu kimyasalların depolanma şekilleri, üretim proseslerin de tehlikelerin belirlenerek risk analizleri yapılması, teknik önlemlerin belirlenmesi iş sağlığı ve güvenliği denetimleri ne hazırlama amacıyla çalışmalar gerçekleştirir.

İş Sağlığı Ve Güvenliği Denetimi Konusunda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

iş sağlığı ve güvenliği denetim
iş sağlığı ve güvenliği denetim

PROSAFETY İŞ GÜVENLİĞİ olarak mevzuatın öngördüğü üzere işletmenizde risk değerlendirmesi yaparken patlayıcı ortamdan kaynaklanan özel risklerin değerlendirmesinde şu hususları dikkate alır:

  1. a) Patlayıcı ortam oluşma ihtimali ve bu ortamın kalıcılığı,
    b) Statik elektrik de dahil tutuşturucu kaynakların bulunma, aktif ve etkili hale gelme ihtimalleri,
    c) İşyerinde bulunan tesis, kullanılan maddeler, prosesler ile bunların muhtemel karşılıklı etkileşimleri,
    d) Olabilecek patlamanın etkisinin büyüklüğü konusundaki parametreler göz önünde bulundurulur.