İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimleri Program İçeriği:

 • Temel İş Güvenliği Eğitimi
 • Tehlike Tanımlama ve Risk Değerlendirme Eğitimi
 • İş Güvenliği Hukuku Eğitimi
 • Genel iş güvenliği kuralları
 • Kişisel koruyucu malzemeler ve kullanımı
 • Yapı ve inşaat işlerinde iş sağlığı ve güvenliği
 • Elektrikten doğacak tehlikeler ve uyulması gerekli güvenlik kuralları
 • İş kazaları ve meslek hastalıkları ile bunlardan korunma yöntemleri
 • Kimyasal, fiziksel, biyolojik maddelerin güvenli kullanımı.
 •  Kimyasal Maddelerle Çalışma Temel Eğitimi
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Ölçümleri
 • Elle Taşıma İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Eğitimi
 • Ergonomi
 • Ekranlı Araçlarla Çalışmada Sağlık ve Güvenlik Eğitimi
 • Elektrik Tehlikeleri, Riskleri ve Önlemleri Eğitimi
 • Ortam Ölçümleri ve Ortam Gözetimi Eğitimleri
 • Yüksek veya Diğer Tehlikeli Ortamlarda Çalışma Eğitimi
 • Bakım Onarım İşlerinde İş Güvenliği Eğitimi
 • Yangın ve Diğer Acil Durumlarda Yaklaşım Eğitim
 • Kaza Araştırması
 • Kök Neden/Sebep Analizi nedir? (Kurumlarda problemin kaynağını, sorunun içinde yatan gerçek unsur analiz etmek problemi tamamen ortadan kaldırmak amaçlanır. Kök Sebep Analizi kalite sistemi gereği düzeltici ve önleyici faaliyetlerin revizyonlarını etkin şekilde uygulamayı amaçlar.
iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri
iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri

6331 sayılı kanun;

iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri  mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli gruba giren işletme, personelin mesleki eğitim alması sağlanmalıdır, mesleki eğitim almayan işçilerin çalıştırılmaması gerekmektedir.

İş yerlerinde çalışan personel sayısı 50 kişiden az olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri için 01.07.2014 tarihinden itibaren iş güvenliği görevlendirmesi ve  iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri  başlamalı,

50 kişiden az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri için 01.07.2013 tarihinden sonra iş güvenliği görevlendirmesine başlamalı,

diğer iş yerleri için 01.01.2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

İşveren, işyerinde gerekli tüm tedbirleri almalı, yangın ekibi, sağlık personelinin kimlikleri gibi konularda çalışan personeline düzenli olarak eğitim vermeli ve bu eğitimler yazılı şekilde tutanak tutularak işçilerin işçi özlük dosyalarına konulmalıdır.

İş Kanununda olduğu gibi iş yerlerinin bünyesine, iş yerlerine organik bağı olan (dinlenme, yemekhane, yatma, emzirme, avlu, duş alma, muayene gibi) iş yeri olarak tanımlanmıştır.

Bu kanunda önemli bir unsur, işyeri baz alınarak işçi sayıları tespit edilecektir. Yani şubeleri olan şirketler, her işyeri için ayrı ayrı dikkate alınarak işçi sayılarının tespiti yapacaktır. Aynı şehir içinde işyerleri bulunan işverenlerin, her bir işyeri ayrı ayrı değerlendirilecektir.

İşverenler olarak, çalışan personelinize sadece gerekli iş güvenliği ekipmanlarını vermek yeterli olmayıp ayrıca işçilerin denetimini de işveren yapmak zorundadır.

İşyerlerinde artık 3 farklı sınıf ortaya çıkmıştır.

İş sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri kapsamında verilecek hizmet sizlerin iş güvenliği ile ilgili profesyonel bir destek almanızı hedeflemektedir. İş güvenliği uzmanlığı programına katılmak isteyen ve bu kapsamda profesyonel eğitim alarak, sertifika sahibi olacak bireyler, bu sektör ile ilgili bir çok hususta faaliyet gösterebilecektir. İş Güvenliği kanunu kapsamında bakanlık onaylı OSGB firması olan iştirakimiz EYS OSGB ile yapabilirsiniz.