İş Hijyeni Ölçümleri

İş Hijyeni Ölçümleri

Fiziksel Risk Etmenleri başlığı altında iş hijyeni ölçümleri parametreleri nelerdir? Ana bileşenlerini tanıyalım.

1) Toz Partikül Ölçümü
2) Solunabilir Toz  Maruziyet Ölçümleri (LEL, TWA)
3) Ortamda Organik ve İnorganik Gazlar Ölçümü
4) Gürültü Kişisel Maruziyet Ölçümleri (LEL, TWA)
5) İşyeri Ortam Gürültü Ölçümleri

6) Organik ve İnorganik Gazların Kişisel Maruziyet Ölçümleri (LEL, TWA)
7) Termal Konfor Ölçümleri (Nem, Sıcaklık, Hava Akım hızı) 
8) Elektrik Topraklama Kontrol ve Ölçümleri
9) Aydınlatma Ölçümleri, Aydınlatma Şiddeti Ölçümü
10) Gürültü Haritaları, İşyeri Gürültü Haritalaması
11) Basınçı Kap ve Tüp Kontrolleri ( Kazan, Otoklav, Kompresör, Hava Tankları)

12) Titreşim Ölçümü ve Kontrolleri (tüm vüvut ölçümleri, el-kol titreşim ölçümleri)
13) Kaldırma ve İletme Araçları Kontrolleri
14) Ağır metal Ölçümleri (LEL, TWA)
15) Gaz Ölçümleri ve Kimyasal Ölçümleri, Uçucu Organik Bileşik Ölçümleri
16) Paratoner Kontrolleri ve Elektrik Topraklama Tesisat Uygunluk Raporları

Metot Seçimi İşlemleri; (İş Hijyeni Ölçümleri)

a) Ölçüm yapan firma iş sağlığı ve güvenliği mevzuatındaki ve yönetmelikteki ilgili güncel standartlardaki sınır değerler ile karşılaştırılmalıdır.

b) İş Hijyeni Ölçümü yapan firma güncel standartlar ve deney metotlarıyla deneyi geçerli kılmalı.

c) Yapılan ortam ölçümleri uygulanabilir olmalı ve istendiği zaman teyit edilmeli ve doğrulanmalıdır.

d) Ölçüm Laboratuvarının akredite olduğu parametreleri periyodik olarak güncelliğini takip etmelidir.

İş Hijyeni Ölçümleri
İş Hijyeni Ölçümleri Cihazları ve Uygulanma Şekli

Numune kabul İşlemleri(İş Hijyeni Ölçümleri)

İş Hijyeni Ölçümü Laboratuvarı tarafından numune kabul birimine gelen numuneler iş hijyeni laboratuvarınca bir numune kayıt kodu ile tanımlanmalıdır. Ölçüm ortamından numunenin laboratuvar içerisinde sadece bu kayıt kodu ile tanınması ve birbirinden farklı iki numunenin aynı kodu almaması gerekir. Kullanılan metodun öngördüğü şartları taşımayan numuneler, analize alınmamalıdır.

Numune alma ve taşıma İşlemleri; (İş Hijyeni Ölçümleri)

Numune alma işlemi standartlara ve kullanılan metoda göre uygulanır. Numune alma işlemi, kullanılan metotta belirtilen şartlara göre yapılır. Toz numunesi için MDHS14/3 Gravimetrik Yöntem standardı özel darbe ve titreşimlere karşı dayanaklı bir taşıma gerekliliğinden bahseder. Numuneler kullanılan metoda uygun şekilde taşınmasından ziyade ölçüm laboratuvarına girişi, kabulü, tartılması işlemlerinin bütünü numune kayıt defterine işlenir.

Rapor hazırlama işlemleri; (İş Hijyeni Ölçümleri)

Ölçüm Laboratuvarınca yapılan her işlem iş hijyeni ölçüm, test ve analizine ait sonuçlar, doğru, açık, kesin, tarafsız bir şekilde rapor haline getirilir.Hazırlanan bu kapsamlı raporlarda, akreditasyon standardının kriterlerine uygun olarak yapılmalıdır. İş yerinin iş hijyeni ölçüm, test ve analizi yapılan bölümleri ve buralarda yapılan işler raporlarda kroki çizilerek anlaşılacak şekilde belirtilir. Kişisel maruziyet tespitlerinde tespitin yapıldığı bölüm, kişinin adı, ünvanı ve yaptığı işin tanımı, sigara içme durumu, kimlik numarası raporlarda yer alır.

Bu tür iş hijyeni ölçümleri Laboratuvarı kuruluşunun uluslararası düzeyde tanınırlık ve kabul edilebilirliğinin güvencesi aynı zamanda prestijidir. Hizmeti talep eden firmalar cihaz kalibrasyonu ve deneyi yapan personelin yeterliliği, yapılan ölçümün güvenliğinden emin olabilmek için testlerini Akredite Laboratuvarlarda yaptırırlar. TÜRKAK akreditasyonu ISO 17025 e uygun olarak yetkilendirmiştir.

Akredite Ölçüm Laboratuvarı nasıl anlaşılır?

Ölçüm, kontrol yapacak kurumlar TÜRKAK tarafından belli kapsamda yetkilendirilir. TÜRKAK web sitesinde ilan edilir. https://secure.turkak.org.tr/kapsam/search

Akreditasyonu olmayan laboratuvarların ölçümleri geçerli midir?

17025 Akreditasyonu olmayan yani akrediteli kategoriye de girmeyen kurumların yaptıkları kontrol ve ölçümler yararsızdır. Geçerliliği yoktur. Sadece bilgi amaçlıdır. Aynı şekilde uzmanın şirket içinde kendi yapacağı ölçümlerin akreditasyonu yoktur. yine bilgilendirme amaçlıdır. Örnek Aydınlatma Ölçümleri yaptıracaksanız kendiniz yapmanız geçerli olmayacaktır. Fakat TÜRKAK logolu bir akreditasyon raporunu yetkili bir kurum düzenlerse bütün tüm dünyada geçerliliği olacaktır.