iş hijyenisti

 İŞ HİJYENİSTİ NEDİR? KİME İŞ HİJYENİSTİ DENİR?

İş Hijyenisti Nedir?

İşçilerin genel anlamıyla çevre koşullarını ele alarak ve sağlık durumlarının göz önüne alarak ilgilenen, çözüm yolları öneren bilim dalıdır. Çalışan kişilerin güvenliğini sağlama, sağlığını koruma ve sürdürülebilirlik çalışmalarında iki temel öge karşımıza çıkmaktadır. Bunlardan ilki çalışan kişiler-işçiler, diğeri çalışma ortamları yani iş yerleridir.

İş Hijyenisti Kimdir?

İş hijyenini uygun koşullarda inceleyip, yorumlayan, analiz eden, iş durumuna göre önlemini alan kişiye iş hijyenisti denilmektedir.

iş hijyenisti kimdir
İş hijyenisti kimdir? İş Güvenliğinde Rolü nedir?

İş Hijtenistinin Görevleri Nelerdir?

 • İş hijyeni programını hazırlamak ve yürütmek.
 • Çalışma ortamını incelemek.
 • Çevre halkının ve işçinin sağlık durumlarının maruziyetini bilmesi.
 • Ortam ölçümleri yapabilmek için metotları tasarlamak ve seçmek.
 • Kendi veya şahsi olarak yönettiği ekiple ölçümler yapmak.
 • Yapılan iş ile test edilen materyal arasında ilgi kurulmasını sağlamak.
 • Fiziksel ve kimyasal olarak kişilerin biyolojik testlerini yapmak veya yaptırmak.
 • Etkili kontrol yöntemlerini saptamak.
 • İşçi Kuruluşlarında bilirkişilik yapmak.
 • Sağlık koşullarını olumsuz etkileyecek nedenlerini saptamak.
 • İşçiler ve halk için eğitim programları hazırlamak.

İş Hijyenisti iş yerinde Nasıl olmalıdır?

Sağlık ve güvenlik sorunlarına neden olabilecek çevresel etkenleri temel alarak ifade edecek olursak;

 • Sezen,
 • Önceden gören,
 • Tanıyan,
 • Değerlendiren,
 • Kontrol eden olmalıdır.

İş Hijyenistlerde Olması Gereken Beceriler

İş kazalarının önüne geçilmesi ve meslek hastalıklarından kaynaklanan rahatsızlıkların giderilmesinin sağlanması iş sağlığı ve güvenliği için oldukça önemlidir. İş güvenliğinin sağlanması, bu problemlerin ortaya çıkmasındaki nedenleri kaldırmaya yöneliktir. Bu konuda yapılacak bütün çalışmalar iş güvenliğinin kapsamındadır. İş hijyenisti ne de bu bağlamda ciddi sorumluluklar düşmektedir.

 • Teknik Bilgi
 • Yaratıcılık
 • İnsanlara yardım etme ve koruma arzusu
 • Ortak duygu
 • Yargı
 • Teknik yazı
 • Merak
 • Mühendislik
 • İnteraktif
 • Dinleme
 • İletişim

İş Hijyenisti ‘nin Görevleri Nelerdir?

 • İş yerinin kazaları önleme konusundaki genel politikasını çizmek,
 • Uygulanmasını gözetmek.
 • Yönetime öneri sunma ve rapor verme
 • Yeni binaların planlanmasını veya mevcut olanların değişikliğe uğratılmasının kontrolünü sağlamak
 • Yeni makineler ve diğer teçhizatın alımı.
 • Eldeki teçhizatın durumunu saptamak
 • Teçhizatın test edilmesi, bakımı ve onarımı
 • Her türlü güvenlik araçları kontrolü
 • Kişisel koruyucu teçhizatları kontrolü
 • Yangından korunma.
 • Güvenlik rehberi, güvenlik talimatı ve literatürünü hazırlamak.
 • Nezaretçi personele yol göstermek
 • İş kazalarını incelemek
 • İş kazası kayıtları ve istatistikleri tutmak
 • İş güvenliği eğitimlerine nezaret etmek