İş Kazası Maliyetleri

İş Kazası Maliyetleri

• Tedavi harcamaları olarak ilk olarak iş kazası maliyetleri  ,
• Ödenen ilk iki günlük ücret, (giydirilmiş ücrete göre) Kaza sonucu ölen veya sakatlanan işçi için ödenen tazminatlar, çılan davalar nedeniyle avukatlık ücretleri ve mahkeme giderleri,
• Sigortaya ödenen iş kazaları ve meslek hastalıkları primleri,
• Olası iş kazalarına ve meslek hastalıklarına karşı ödenen mali mesuliyet sigorta primleri, Hasar gören malzeme, tesis ve ekipmanın onarım veya yenileme bedeli.

Dolaylı Maliyet / İş Kazası Maliyetleri

• Kaza geçiren işçi yerine alman işçinin öğrenme süresinin maliyeti
• Kazaya uğrayan işçinin yapmakta olduğu işindeki verim kaybı, birlikte çalıştığı ekibin diğer işçilerin çalışamadıkları iş süreleri için ödenen ücretlerin maliyeti
• Kazaya uğramış işçi ve birlikte çalıştıkları işçilerin, iş başı yaptıktan sonra verimlerinin düşmesi ile ilgili ücretlerinin maliyeti Meydana gelen iş kazasının zorunlu kıldığı “fazla mesainin” maliyeti
• Kazada hasara uğrayan tesis, malzeme ve ekipmanın onarım ve bakımına yönelik maliyet
• Kazanın gerektirdiği düzenlemeleri yapan yöneticilerin harcadığı zamanın ücretlerine yansıyan maliyeti
• İş Kazasına uğrayan işçinin yeniden işbaşı yaptıktan sonra çalışmasının veriminin düşmesinden dolayı ücretine etki eden maliyet
• Sigortalanmamış tedavi giderlerinin maliyeti
• Devlet’in soruşturma görevlilerinin ya da tazminat davaları nedeniyle yapılan soruşturmalara

1) İş Kazası Maliyetleri buz dağının görünen ve görünmeyen kısmı olarak düşünülebilir. Suyun yüzünde kalan kısmı yani görünen kısmı direkt maliyeti, suyun altında kalan yani görünmeyen ve buz dağının 2/3 ‘nü oluşturan büyük kısmı dolaylı maliyeti ifade ettiği belirtmişlerdir.
Ancak, dolaylı maliyetlerin nelerden ibaret olduğunu ve nasıl belirlenebileceğini kesin olarak bilmek ise oldukça zordur, dolaylı maliyetler, genellikle iş kazası sonucunda hemen ve önceden hesaplanamayan, uzun zaman içerisinde oluşan maliyetlerdir. Direkt ve dolaylı maliyetlerin nelerden ibaret olduğu, neleri kapsadığı aşağıda gösterilmiştir.

Dolaylı ve Direkt İş Kazası Maliyetleri

İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin programlarının uygulanmasının işveren için yararı, sadece yasal zorunlulukların yerine getirilmesi değil, meydana gelecek iş kazalarında meydana gelecek maliyetlerinin ne olabileceğinin bilinebilmesidir. İş Kazalarının insan hayatına verdiği gayri maddi zararlarının yanında hem çalışanlara hem de işletmelere ve dolayısıyla ülke ekonomisine de önemli ölçüde maddi bir zarar ve yük getirmektedir.

İş Kazası Maliyetleri
İş Kazası Maliyetleri

Dolaylı maliyetler ise; kazada yaralanan işçinin o işyerinde neden olduğu diğer işçilere ait iş kaybı, (ilk yardım için revirde veya hastanede harcadıkları süreler, yetkili personellerin ve yanında çalışan iş arkadaşlarının zaman kaybı) malzeme hasar bedelleri, yasal ödemeler, gecikme cezaları, idari para cezalan, çalışanları yeniden eğitme bedeli, açılan davalar nedeniyle harcanan giderler, ödenen tazminatlar benzeri giderler olarak sıralayabiliriz.

Direkt maliyetleri; Tedavi ilk iki günlük ücret, (giydirilmiş ücrete göre) kaza sonucu ölen veya sakatlanan işçi için ödenen tazminatlar, harcamaları, ödenen açılan davalar nedeniyle avukatlık ücretleri ve mahkeme giderleri. Sigortaya ödenen iş kazaları ve meslek hastalıkları primleri, olası iş kazalarına ve meslek hastalıklarına karşı ödenen mali sorumluluk sigorta primleri. İş kazası sonucu hasar gören malzeme. Tesis ve ekipmanın onarım veya yenileme bedeli için harcanan giderler olarak sıralayabiliriz.

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2017 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

MADDE 14 – 14/1 İş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutmamak, gerekli incelemeleri yaparak bunlar ile ilgili raporları  düzenlememek. İşyerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğramasına yol açmak. Çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olan olayları inceleyerek bunlar ile ilgili raporları düzenlememek. 2.026 TL ve 6.078 TL

14/2.İş kazalarını ve meslek hastalıklarını 3 iş günü içinde SGK’ya bildirmemek. 2.702 TL ve 8.106 TL

14/4.Sağlık hizmeti sunucularının iş kazalarını, yetkili sağlık hizmet sunucularının meslek hastalıklarını en geç 10 gün içinde SGK’ya bildirmemesi. 2.702 TL.