İş makineleri, yol inşaat makineleri ile benzeri tarım, sanayi, bayındırlık, milli savunma ile çeşitli kuruluşların iş ve hizmetlerinde kullanılan; iş amacına göre üzerine çeşitli ekipmanlar monte edilmiş; karayolunda insan, hayvan, yük taşımasında kullanılamayan motorlu araçlardır.

İş makinelerinin periyodik kontrolü zorunlu mu?

Evet. İş ekipmanı, işin yapılmasında kullanılan herhangi bir makine, alet cihaz veya tesisat olabilir.  Asgari olarak EK-III’te bulunan tablolarda yer alan ekipman veya ekipman grupları periyodik kontrole tabidir. Bu nedenle tabloda bulunmayan ekipmanlarda periyodik kontrolü yapılabilir ve talep edilirse referans standartlara göre periyodik kontrolü yapılarak uygun çalıştığını gösteren yetkili kişilerce hazırlanmış belge düzenlenmelidir.

Periyodik kontrolü yapılan iş makineleri hangileridir?

 • Çekici Dozer
 • Yükleyici
 • Kazıcı Yükleyici
 • Hidrolik Kazıcı
 • Damperli Kamyon
 • Skreyper
 • Greyder
 • Boru Döşeyici
 • Trençer
 • Toprak ve Çöp sıkıştırıcı
 • Halatlı Kazıcı
 • Yol düzeltme makinaları
 • Zemin stabilize makinaları
 • Zemin sıkıştırma makinaları
 • Asfaltlama makinaları
 • Beton ve harç için taşıma püskürtme, yerleştirme makineleri
 • Beton pompa makineleri

İş makinelerine uygulanan periyodik kontrol ve testleri hangi standart ve yönetmeliğe göre gerçekleştirilmektedir?

EKİPMAN ADI PERİYODİK KONTROL DÖNEMİ (Azami Süre) (İlgili standardın öngördüğü süreler saklı kalmak koşuluyla) PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ

(İlgili standartlar aşağıda belirtilmiştir.)

Çekici Dozerler Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl TS EN 474-2+A1
Yükleyiciler Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl TS EN 474-3+A1
Kazıcı Yükleyiciler Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl TS EN 474-4+A2
Hidrolik Kazıcılar Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl TS EN 474-5+A3
Damperli Kamyonlar Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl TS EN 474-6+A1
Skreyperler Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl TS EN 474-7+A1
Greyderler Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl TS EN 474-8+A1
Boru Döşeyiciler Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl TS EN 474-9+A1
Trençerler Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl TS EN 474-10+A1
Toprak ve Çöp sıkıştırıcılar Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl TS EN 474-11+A1
Halatlı Kazıcılar Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl TS EN 474-12+A1
Yol düzeltme makinaları Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl TS EN 500-2+A1
Zemin stabilize makinaları Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl TS EN 500-3+A1
Zemin sıkıştırma makinaları Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl TS EN 500-4
Asfaltlama makinaları Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl TS EN 500-6+A1
Beton ve harç için taşıma püskürtme ve yerleştirme makineleri ( beton pompası) Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl TS EN 12001

İş makinelerinin periyodik kontrollerini kimler yapabilir?

Tezgahların periyodik kontrolleri yetkili olan; makine mühendisleri, mekatronik mühendisleri, makine veya metal eğitim bölümü mezunu teknik öğretmenler, makine tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır.