1. Temel iş  güvenliği eğitimleri
 2. Tehlike Tanımlama ve Risk Değerlendirme Eğitimi
 3. İş Güvenliği Hukuku Eğitimi
 4. Genel iş güvenliği kuralları
 5. Kişisel koruyucu malzemeler ve kullanımı
 6. Yapı ve inşaat işlerinde iş sağlığı ve güvenliği
 7. Elektrikten doğacak tehlikeler ve uyulması gerekli güvenlik kuralları
 8. İş kazaları ve meslek hastalıkları ile bunlardan korunma yöntemleri
 9. Kimyasal, fiziksel, biyolojik maddelerin güvenli kullanımı.
 10. Kimyasal Maddelerle Çalışma Temel Eğitimi
 11. Elle Taşıma İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Eğitimi
 12. Ergonomi
 13. Ekranlı Araçlarla Çalışmada Sağlık ve Güvenlik Eğitimi
 14. Elektrik Tehlikeleri, Riskleri ve Önlemleri Eğitimi
 15. Yüksek veya Diğer Tehlikeli Ortamlarda Çalışma Eğitimi
 16. Bakım Onarım İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri
 17. Yangın ve Diğer Acil Durumlarda Yaklaşım Eğitim
 18. Kaza Araştırması ve Kök Neden Analizi Eğitimi

ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK için detayları inceleyebilirsiniz.

1. Genel konular

a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,

b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,

c) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,

ç) İşyeri temizliği ve düzeni,

d) Ergonomi,

e) Güvenlik ve sağlık işaretleri,

f) Kişisel koruyucu donanım kullanımı.

2. Sağlık konuları

a) Meslek hastalıklarının sebepleri,

b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,

c) Biyolojik risk etmenleri,

ç) İlkyardım ve kurtarma.

3. Teknik konular

a) Kimyasal ve fiziksel risk etmenleri,

b) Elle kaldırma ve taşıma,

c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,

ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,

d) Ekranlı araçlarla çalışma,

e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,

f) İş kazalarının sebepleri,

g) Kaza ve yaralanma sebepleri ile korunma prensipleri ve tekniklerinin uygulanması.

ğ) İş hijyeni

Yönetmelik gereği iş yeri iç ortam ölçümleri veya bu yönetmelik kapsamındaki yeni ismi ile İş Hijyen Ölçümleri veya İş Sağlığı ve Güvenliği Ölçümleri yine aynı yönetmeliğin 6.maddesi gereği bu konuda akredite edilmiş Deney Laboratuvarları kuruluşlarınca yapılmaktadır.

iş güvenliği eğitimleri
iş güvenliği eğitimleri

Ortam Ölçümleri ve İş Sağlığı ve Güvenliği ÖlçümleriPeriyodik Kontroller için sizlere tarafsız ve bağımsız kontrol hizmeti sunan PROSAFETY HİJYEN ÖLÇÜM TEST ANALİZ LABORATUVAR HİZMETLERİ LTD. ŞTİ için bize başvurabilir ve ortam ölçümü teklif alabilirsiniz.