Kişisel Koruyucu Donanımlar (KKD) Nedir?

Çalışanı, sağlık ve güvenlik açısından, tehlikelerden korunma sağlaması amacıyla kullanılan, giyilen, tutulan veya takılan alet, cihaz, araç ve gereçler bütünün ifade eder.

 

Kişisel Koruyucu Donanımlar yönetiminde İşverenin Sorumlulukları

  • Risk değerlendirilmesi yapıldıktan sonraki aşamada işverenler kişisel koruyucu donanımları çalışanlara ücretsiz olarak vermek zorundadırlar.
  • İşveren, kişisel koruyucu donanımları hangi risklere karşı kullanılacağı konusunda temsilcileri ya da kullanıcıları bilgilendirip, bu donanımlar konusunda gerekli eğitimi sağlamakla yükümlüdürler.
  • İşverenler Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik içeriğinde bulunan konulara göre bilgilendirme yapmalı ve bu yönetmeliğe uygun görüş ve katılım sağlamalıdır.

 

 Kişisel Koruyucu Donanımlar Yönetiminde Çalışanların Sorumlukları

  • İşçiler aldıkları eğitim doğrultusunda talimatlara ve kurallara uymak zorundadırlar.
  • Kişisel Koruyucu Donanımlarda eksik ve arıza görmeleri durumunda işverene bilgi vermekle yükümlüdürler.
  • İşçiler kullanmış oldukları ekipmanları doğru bir şekilde etkin olarak kullanmalı, bakım ve temizliklerini kendileri sağlamalıdırlar. Gerek görüldüğü takdirde yeni ekipmanlarla değiştirmelidirler.

 

CE Uygunluk İşareti Nedir? : 

Kişisel Koruyucu Donanımlar yönetmeliği ile alakalı içerik olarak yükümlülüklerin tamamının yerine getirildiğini, değerlendirme işlemlerinin uygun yapıldığına dair gösterilen işarettir.

 

KORUYUCULAR

Tehlikeli işlerde çalışan işçilerin sağlıklarını ve güvenliklerini korumaları amacıyla koruyucu tedbirler almalıdırlar, bunlar bir takım koruyucu (eldiven, kask, maske, kulak tıkacı, toz maskesi, çelik eldiven vb. ) teknik ekipmanlardan oluşmaktadır.

kkd

Kişisel Koruyucu Donanımlarda EN Standartları

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR (KKD)
Kulak Koruyucuları:

Çalışılan Ortamdaki gürültü ses düzeyinin 85 dba’dan fazla olmaması gerekmektedir. Bunun tespiti için öncelikle gürültü ölçümü yapılması tavsiye edilmektedir. Bundan fazla ses ortamında çalışılıyor ise kulaklık, tam akustik baret veya kulak tıkacı kullanılarak önlemlerin alınması gerekmektedir. Kulak koruyucuları sessiz bir ortamda takılmalı ve temiz muhafaza edilmelidir.

Göz Koruyucuları (Gözlük):

Kaynak kullanan, taşlama talaşlı imalathanelerde çalışan, asit, buhar ve ışınlar ile alakalı işlerde çalışan işçilerin göz koruyucu gözlük kullanmaları gerekmektedir. İşin durumuna göre doğru donanım seçilip, kullanılmasına özen gösterilmelidir.

Yüz Koruyucuları (Yüz Siperi):

Yüksek devirli toz ve talaş çıkaran işlerde yüz koruyucuları kullanılmalıdır.

Solunum Sistemi Koruyucuları (Maske):

Biyolojik laboratuvarlarda, kimyasal gaz (solvent, toluen) gibi kimyasal maddelerle çalışan işçilerin ortama uygun filtreli maskeler kullanması gerekmektedir. Maske kullanılmadığı takdirde solunum yoluyla düzeltilemeyen ciddi hastalıklar meydana gelebilmektedir (akciğer kanseri örneği verilebilir).

Ayak Koruyucuları (Emniyet Ayakkabısı):

Çalışılacak ortamın durumuna göre burnu ve üzeri çelik ayakkabılar, çizmeler ve tozluklar kullanılmalıdır.

Vücut Koruyucuları (Emniyet Kemeri):

Çatı işleri, pencerede yapılacak temizlikler, yüksek gerilim hatları, elektrik direkleri vb. yerlerde emniyet kemerleri kullanılmalıdır. Bu kemerler hayati önem taşıdıkları için her kullanımdan önce mutlaka kontrolleri yapılmalıdır.

MAK DEĞERİ NEDİR?

8 saatlik zaman dilimi içerisinde çalışanların sağlığını bozmayacak kimyasal maddelerin iş yeri ortamında bulunmasına mak değeri denilmektedir.

TOZ MASKELERİ KORUYUCU DÜZEYLERİ

  1. FFP1 MAK Değerinin 4 katına,
  2. FFP2 MAK Değerinin 12 katına,
  3. FFP3 MAK Değerinin 50 katına kadar olan konsantrasyonlarda kullanılır.

Kişisel koruyucu donanım bilgi platformu için, İSSGM Kişisel Koruyucu Donanım Destek.

About the Author: Eren Aksoy

Avatar photo
Eren Aksoy, Prosafety'de İş Hijyenisti, Ölçüm ve Deney Sorumlusu, A Tipi Muayene Personeli, İç Tetkikçi ve İş Güvenliği Uzmanı olarak görev yapmaktadır. Nişantaşı Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden ve Atatürk Üniversitesi İş Sağlığı ve İş Güvenliği Uzmanlığı programından mezun olan Eren, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından yetkilendirilmiş bir İSG Uzmanı'dır. Ayrıca TMMOB Makine Mühendisleri Odası tarafından verilen İş Ekipmanlarını Yapmaya Yetkili Kişilerin Eğitimi Yetki Sertifikası'nın yanı sıra TÜRKAK'tan Metot Validasyon, Ölçüm Belirsizliği, TS EN ISO/IEC 17020, TS EN ISO/IEC 17025 sertifikalarına sahiptir. İstanbul Üniversitesi'nden aldığı Kalite Yönetimi Uzmanlık ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkikçilik Sertifikası ile de kalite yönetimi konusunda uzmanlığını pekiştirmiştir.İletişim: eren@prosafety.com.tr