İş sağlığı ve güvenliğini olumsuz etkileyen fiziksel risk etmenleri hakkında bilgi sahibi olmalarını ve bu etmenlere karşı iş yerinde alınması gereken İSG tedbirlerini öğrenmelerini sağlamaktır.

İş Güvenliği Kanunu kapsamında çıkan “İş Hijyeni Ölçüm Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik” gereği aşağıdaki parametrelerle ve açıklamalardaki şekilde laboratuvarlar tarafından işyerlerinde yapılan ölçümlere “Ortam Ölçümü veya İşyeri Ortam Ölçümleri” denir.

  • Ortam Gürültü Ölçümleri(Kişisel Gürültü Maruziyeti Ölçümleri, Ortam Gürültü Ölçümleri)
  • Ortam Toz Ölçümleri(Kişisel Toz Maruziyeti, Ortam Toz Ölçümleri)
  • Titreşim Ölçümleri (Kişisel Titireşim Maruziyeti)
  • İç Ortam Aydınlatma(Işık Şiddeti) Aydınlatma Ölçümleri
  • Termal Konfor Ölçümleri(Isı,Nem,Hava Akım Hızı)
  • Gaz ve Kimyasal (VOC) Ölçümleri(Kişisel Gaz Maruziyet Ölçümleri ,Ortam)

 

PROSAFETY HİJYEN ÖLÇÜM TEST ANALİZ LABORATUVAR HİZMETLERİ LTD. ŞTİ, günümüzün önemli bir kısmını harcadığımız çalışma ortamındaki çalışma koşullarının tanımlanmasına yönelik kapsamlı bir ölçüm ve analiz potansiyeline sahiptir ve uzman mühendis ve teknik kadromuzla, dünyaca kabul edilmiş standartlara bağlı ve ulusal mevzuatlara göre detaylı, parametre bazında aşağıda sıralanan veya ortam ölçümlerini yapmaktadır.

Yaşadığımız ortam koşullarında, farkında olmadan sağlığımızı doğrudan veya dolaylı olarak tehdit eden birtakım risklere ve tehlikelere (toz, gürültü,gaz,hava kirliliği) sürekli olarak maruz kalmaktayız. Söz konusu bu faktörlere sürekli maruz kalındığında insan sağlığında kalıcı hasarlar bırakabilir veya sonu ölümle sonuçlanan istenmedik durumlara sebebiyet verebilir.

Elektrik Topraklama Süreleri ve Yasal Gerekçe
Elektrik Topraklama Süreleri ve Yasal Gerekçe
İşyeri Ortam Ölçümleri Süreleri ve Yasal Gerekçe
İşyeri Ortam Ölçümleri Süreleri ve Yasal Gerekçe
Periyodik Kontrol Süreleri ve Yasal Gerekçe
Periyodik Kontrol Süreleri ve Yasal Gerekçe

Gelişen teknoloji nedeniyle bunun gibi riskleri bilimsel çalışmalarla analiz ederek, tehlikenin veya riskin tespit edilip gerekli önlemlerin alınması adına firmamız tarafından da yapılan test, ölçüm ve raporlamalar sonucu iş ve işçi sağlığını tehdit eden bu unsurları İş yeri ortamında tespit etmek önlemek ve ortadan kaldırmak veya en aza indirmek görevimizdir. Ayrıca İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği gereğince bu İşyeri Ortam Ölçümleri nin yaptırılması zorunlu hale getirilmiştir.

Yukarıda anılan yönetmelik gereği iş yeri iç ortam ölçümleri veya bu yönetmelik kapsamındaki yeni ismi ile İş Hijyen Ölçümleri veya İşyeri Ortam Ölçümleri yine aynı yönetmeliğin 6.maddesi gereği bu konuda akredite edilmiş Deney Laboratuvarları kuruluşlarınca yapılmaktadır.

Ortam Ölçümleri ve İşyeri Ortam ÖlçümleriPeriyodik Kontroller için sizlere tarafsız ve bağımsız kontrol hizmeti sunan PROSAFETY HİJYEN ÖLÇÜM TEST ANALİZ LABORATUVAR HİZMETLERİ LTD. ŞTİ için ücretisiz bilgi veya teklif alabilirsiniz.