isg-olcumleri

İSG Biriminin Görevleri Nelerdir

İsg biriminin görevleriİş yerinde hastalığa neden olabilecek, sağlık ve iyilik halini bozabilecek, işçiler ve toplumdaki bireyler arasında önemli ölçüde huzursuzluk ve verimsizlik yaratabilecek çevresel tehlikeleri ve fiziksel, kimyasal risk etmenlerini analiz eden, değerlendiren ve kontrol altına alan bir teknik ve mühendislik işidir.

İSG Biriminin Görevleri 

Büyük endüstriyel tesislerde kurulacak isg biriminin görevleri aşağıda sıralanmıştır:

• İş yeri ortamının sağlık ve güvenlik açısından taşıdığı riskler konusunda araştırmalar yapmak, çeşitli kimyasalların maruziyet ölçümlerinin yapılmasını sağlamak, bunun için metot ve stratejiler geliştirmek

• İş yerlerinde risk teşkil eden tehlikeli maddelerin ve işlemlerin tanımlanması, tehlike ve zararlarının belirlenmesi ve bu tehlikelerin önlenmesi için risk değerlendirmesi yapmak

• İş yerinde kullanılan tehlikeli mamul, yarı mamul ve ham maddeler hakkında araştırmalar yaparak iş yeri ölçümleri için veri hazırlamak.İş yerinde yapılan incelemeler sonucunda tehlikeli ortamların oluşumunun önlenmesi ile ilgili araştırmalar yapmak, uygulama programları hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak

• İş yeri ortam havasında bulunan kimyasal faktörlerin ölçüm ve analizinin yapılabilmesi için ulusal/uluslar arası standart ve metotların araştırılması ve bunların uygulamaya geçirilebilmesi için çalışmalar yapılması ve bu metotların geliştirilmesi

• İş yeri ortamında bulunan kimyasal faktörlerin tespit edilme çeşitliliğinin artırılabilmesi için yeni metot çalışmalarının geliştirilmesi

• İş yeri ortam havasında bulunan kimyasal faktörlerin ölçümü

• İş yeri ortam havasından alınan kimyasal etken numunelerinin,  laboratuvarda analiz için hazırlanması ve analiz cihazları ile analiz edilmesi

• Laboratuvar kalite sisteminin (ISO 17025) uygulanmasında gerekli olan tüm dokümantasyon, analiz ve her türlü değerlendirme çalışmalarının yapılması

• Ölçüm ve analiz işlemleri için gerekli cihaz, kimyasal ve sarf malzemelerinin alımlarında teknik bilgi desteğinin sağlanması

• İş sağlığı ve güvenliği alanında diğer kurum ve kuruluşlarla bilgi paylaşımının yapılması

• Birimin çalışma alanındaki mevzuat çalışmalarına katkı vermek

isg-olcumleri
İSG ölçümleri

İŞ YERİNDE SAĞLIĞIN KORUNMASI 

isg biriminin ve sağlığın korunması üç basamaklı bir yaklaşımla düzenlenmektedir:

İsg biriminin görevleri olarak birincil koruma görevi; maruziyet olmadan önceki koruma şeklidir. İş yerinde uygulanan tehlikelerin kaynağında engellenmesi, toplu koruma önlemleri ile gerçeleştirilmeye gayret edilir. İkincil koruma; maruziyetten sonra, hastalıktan önce koruma şeklidir. Maruziyet bir şekilde gerçekleşmiştir. Örneğin; çalışan gürültüye veya kurşun buharlarına maruz kalmıştır. Ancak henüz hastalık tam olarak gelişmemiştir gelişme sürecindedir. Periyodik olarak yapılcak işitme testleri ve kan kurşun seviyesi analizleri ile çalışanın etkilenmesi tespit edilmeye çalışılır. Tespit halinde koruma ve önleme tedbirlerinin gözden geçirilmesi, daha etkin korunma yöntemleri uygulanmasıyla maruziyetin önlenmesine gayret edilir. İmkan varsa personelin tedavisi yapılarak hastalık önlenmeye çalışılır. Üçüncül koruma ise hastalıktan sonra, maluliyetten önce koruma sürecidir. Hastalığın gelişmesi önlenememiştir. Çalışanın bundan sonraki maruziyeti engellenerek hastalığın ilerlemesinin ve olası maluliyet gelişiminin önüne geçilmeye gayret edilmelidir. İş değişimi öncelikle düşünülmelidir.