İSG Nedir

Genel Anlamda İSG Nedir? sorusunun tanımını yapacak olursak; Gürültünün sebep olduğu işitme bozukluğu sadece iş yerinde maruz kalınan gürültünün değil aynı zamanda popülasyonun maruz kaldığı toplam gürültünün de bir sonucu olduğundan münferit bireylerin iş yeri dışında kalan alanlarda (işleri sırasında alış verişte bulundukları yerlerde, evde ve eğlence faaliyetlerinde) maruz kaldıkları gürültünün de hesaba katılması önemli olabilir. Sadece, iş yeri haricinde maruz kalınan gürültü, iş yerinde maruz kalınan gürültü ile mukayese edildiğinde önemsiz kalıyorsa, bu standard, iş yerinde maruz kalınan gürültüden dolayı işitme bozukluğunun oluşmasının tahmin edilmesine müsaade eder. Aksi takdirde, hesaplama yapmak için, günlük toplam maruz kalınan gürültülerin ikisinin toplamından (iş yeri harici ile iş yerinde maruz kalınan gürültü toplamı) tahmin edilecek işitme bozukluğunun kullanılması gerekir. İş yerinde maruz kalınan gürültünün, toplam işitme bozukluğuna katkısı istenildiğinde tahmin edilebilir.

Azami tolere edilen veya azami izin verilen gürültü seviyelerinin seçimi ve işitme kaybı risk değerlendirmesi veya tazminat amaçları için özel bir formülün seçilmesi kadar konulan kuralların korunması etik, sosyal, ekonomik ve politik faktörlerin de göz önünde bulundurulmasına gerek duyar ve bu faktörler uluslararası bir standardlaştırma işleminin sorumluluğunda değildir. Bu faktörler ve bu faktörlerin yorumlanması bakımından farklılık gösteren münferit ülkeler, bu sebeple bu standardın kapsamı dışında tutulmalıdır.

İSG Laboratuvarı olarak adlandırılan şirketler İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında gerekli ölçüm ve kontrolleri yapmaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Nedir?

İşçilerin iş kazalarına uğramalarını önlemek amacı ile güvenli çalışma ortamını oluşturmak için alınması gereken tedbirler dizisine İş Güvenliği denir.

İş kazaları, meslek hastalıkları ve dolayısıyla çalışma ve iş güvenliği, gerek insani ve toplumsal açıdan; gerekse ekonomik yönden çok önemli bir problemdir.

Uluslararası Çalışma Örgütü ILO – (International Labour Organization) araştırmalarına göre genellikle kazaların sadece ℅ 2’si korunması mümkün olmayan kazalar olup; ℅ 98’i genel olarak korunulması mümkün olan kazalardır.

İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği) Nedir?
İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği) Nedir?

İSG POLİTİKASI AMAÇ

Kuruluşta güvenlik ve sağlık kültürünün değerlendirilmesi Performans Ölçüm Kriterleri, isg performansı için iyi uygulama standartlarıdır. Tetkiklerde kullanılabilir.

İsg yönetim sisteminde, mevzuatta, proseste olan değişiklikler de güncelleniyor mu?

-Tüm çalışanlara ve taşeronlara iletilmiş durumda, isteyenler politikaya ulaşabiliyor mu?

-Politika tüm çalışanlar tarafından anlaşılmış ve özümsenmiş durumda mı?

-Politika yıllık olarak gözden geçiriliyor mu?

-İSG Yönetim sisteminde referans alınıyor mu?

-Üst yönetim tarafından imzalanmış ve tarih atılmış mı?