Termal-Konfor

İSG Ölçüm Laboratuvarı

Çevre ve Analiz Laboratuvarı Ölçümleri | İSG Laboratuvarı


Baca gazı Ölçümü
(Emisyon Ölçümü)

Bacada Hız Tayini

Bacada Partikül Madde Ölçümü

Bacada İslilik Analizi

Kütlesel Debi Hesaplanması

Baca Gazı Sıcaklık Tayini

Nem Tayini

 

Baca Gazı (emisyon) Ölçümü | İsg Laboratuvarı

Emisyon, fosil yakıt ve türevlerinin yanması yoluyla; sentez, ayrışma, buharlaşma ve türevi süreçlerden geçerek; maddelerin yığılması, ayrılması, taşınması ve diğer mekanik süreçler neticesinde tesisten dışarı yani atmosfere yayılan hava kirleticiler olarak tanımlanır.

Baca gazı ölçümü (Emisyon Ölçümü) yapılmasının sebepleri şunlardır:

  1. Yanma verimliliği kontrolü ve kazan ayarı: Faydaları kazanların verimliliğini artırmak yakıt tasarrufu sağlamak emisyonları azaltmak
  2. Emisyon kontrolü: Faydaları emisyonları limitlerin içinde tutmak emisyon ile ilgili yasalara uymak
  3. Proses kontrolü: Faydaları; üretim prosesinde kaliteyi artırmak proseste kullanılan kazanların ayarı

 

Hijyen Laboratuvarı Ölçümleri | Ölçüm & İsg Laboratuvarı

Ölçüm Laboratuvarı | Termal Konfor Ölçümü
Ölçüm Laboratuvarı | Termal Konfor Ölçümü

 

KİŞİSEL MARUZİYET ÖLÇÜMLERİ ve İŞYERİ ORTAM ÖLÇÜMLERİ


Kişisel Ağır Metal Maruziyet Ölçümü

Kişisel Gürültü Ölçümü

Ortam Gürültü Ölçümleri

Kişisel Solunabilir Maruziyet Toz Ölçümü

Ortam Toz Ölçümleri

Kişisel Titreşim Maruziyet Ölçümleri

Ortam Havasında Kimyasal Madde Ölçümleri

Aydınlatma Ölçümü

Termal Konfor Ölçümleri (Isı Nem)

Hava Akım Hızı

İşyeri Gürültü Haritaları

Kimyasal Ölçümleri:   Uçucu Organik Bileşik (VOC)

Havalandırma Ölçümleri

 

havalandirma-olcumleri
Havalandırma Ölçümleri

 

Havalandırma Ölçümleri: İç ortam hava kalitesi tespiti ve değerlenmesinde; klima ve havalandırma sistemlerinin kontrolü gereklidir. Özellikle havalandırma kanalları bu alanda büyük önem taşır. Eğer havalandırma kanallarındaki akış hızı ideal değerden düşükse, odadaki fazla yükün (soğuk, sıcak yükler) tahliye sorunu baş gösterebilir.

Havalandırma sistemi: (VAC sistemi) uzmanları, hava kalitesini ve Havalandırma sistemini ölçmekte ve değerlendirmektedir. İlgili tüm parametrelere uygun olan Prosafety Ölçüm firmamız, bu işi verimli ve güvenle yapmanızı ve zamandan kazanmanızı sağlamaktadır. Bu yüzdendir ki Sağlıklı bir çalışma ortamının oluşması için kilit nokta, yüksek hijyen kalitesine sahip, doğal olarak sağlıklı bir havanın olmasıdır. Evinizdeyken, oturma odalarınızı kontrollü şekilde havalandırmak, konforu arttırmakta ve enerji tüketimini azaltmaktadır. Odadaki hava şartları, yalnızca fiziksel, kimyasal ve biyolojik limit değerleri kontrol altına alındığında, güvenli ve konforlu olabilmektedir.

 

Elektrik Ölçümleri | Ölçüm & İsg Laboratuvarı

*   Topraklama Ölçümü ve Raporlanması – (Elektrik Topraklama Ölçümleri)

*   Elektrik İç Tesisleri Uygunluk Raporu

*   Paratoner (Yıldırımdan Korunma) Uygunluk Raporu –  (Paratoner Ölçümleri)

*   Katodik Koruma Ölçümü                    

*   Harmonik Ölçümü

Periyodik Kontrol
Periyodik Kontrol

 

Periyodik Kontrol (Mekanik Kontroller) | Ölçüm & İsg Laboratuvarı

*   Buhar Kazanı                                         *   Forklift                                            *   Caraskal

*   Sıcak su kazanı                                      *   Transpalet                                      *   Vinç

*   Boya Kazanı

*   Kompresörler

*   Hidrofor