İsg Ölçümleri | İş Hijyeni Ölçümleri | Maruziyet ve Ortam Ölçümleri

İş Güvenliği kanunu madde 5a derki; Güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla risk değerlendirmesi gerçekleştirilirken ve güncellerken gerekli durumlarda fiziksel, kimyasal ve biyolojik tehlike kaynaklarının varlığını isg ölçümleri ile test ve analiziyle tespit eder.

Prosafety Yetkili Laboratuvar olarak değerlerimiz olarak bağımsız, güvenilir, müşteri odaklı ve kaliteli hizmet sunmaktır, isg ölçümleri ile periyodik muayeneler, elektrik iç tesisatı kontrolü ve topraklama ölçümleri, emisyon ve imisyon yapmak, çalışma ortamındaki fiziksel ve kimyasal, biyolojik risk etmenlerin ölçümü, kaldırmisgümdea makineleri ve basınçlı kapların deney ve periyodik kontrolleri hizmetleri amacıyla kurulmuştur.

    

İsg Ölçümü Bakanlıktan Yetkili  Firma

Prosafety bu faaliyetleri ÇSGB nin Yetkilendirdiği İSGÜM Yetki Belgeli Firma olarak ve TÜRKAK tarafından yapılan denetimler sonucunda Akredite edilmiş bir firma olarak yürürlükteki kanun, standart ve prosedürlere uygun olarak yapmakla yükümlüdür. 

İsg ölçümleri Geçerlilik Süresi Hakkında

İsg ölçümleri nin geçerlilik süresi yılda bir yapılması tavsiye edilir. Fakat Maruziyet koşullarının değişmesi, risk analizinin yenilenmesi, işyerinin taşınması veya çalışma kapasitesinin değişmesi hususlarında iş hijyeni ölçümlerinin yenilenmesi gereklidir.

isg ölçümü
Termal Konfor Ölçümü

Termal Konfor ölçümü Nasıl yapılır

Kişinin çalışma esnasında maruz kaldığı ısı baskısını ölçmeye yarayan cihaz Termal Konfor ölçümü dür. Termal konfor ölçümü ısı baskısı ve soğuk stres ölçümü olarak iki ayrılır. 1 saatlik ölçümün sonucunda pmv değeri 2.00 değerinin üstünde olduğu gözlemlenirse sıcak ortam olduğu anlaşılır. İlk ölçüm sırasında hava hızı, sıcaklık ve kuru hazne probu takılır. Sıcak hava olduğu tespit edildiği taktirde hava hızı probu yerine yaş hazne probu takılır. Topuk, karın ve baş hizasında 3 ölçüm alınır. Termal konfor cihazının kendisine has yazılım programıyla dakika da bir ölçüm alınarak, 60 dakika da 60 ölçüm alınır.

aydınlatma ölçümü
aydınlatma ölçümü

Aydınlatma ölçümü Nasıl yapılır

İsg ölçümleri kapsamında Aydınlatma ölçümü gece ve gündüz ölçümleri olarak ikiye ayrılır. 12464 -1 kılavuzuna göre sınır değer karşılaştırması yapılır. Ölçümler kazanın çıkabileceği noktalardan alınmaya dikkat edilmelidir. Örnek vermek gerekirse makine operatörü olan bir çalışanın çalışma alanından dört ölçüm almak daha doğru olacaktır.

aydınlatma ölçümleri
Aydınlatma ölçümleri

Alan ölçümlerinde ise kapalı alanda; aydınlıktan karanlığa 4 ölçüm 3 er metre aralıklarla alınarak aritmetik ortalaması alınır. Açık alan ölçümlerinde ise karanlıktan aydınlığa doğru 4 ölçüm 3 er metre arayla alınarak, aritmetik ortalaması alınır. Ölçümü gerçekleştirilen kişinin adı soyadı, çalıştığı bölüm ve yaptığı iş kayıt altına alınır ve raporlandırılmak üzere saklanır.

Gece çalışmalarında oluşabilecek kazaları önlemeye yönelik önleyici örnek bir tedbir. Aydınlatma ölçümü şekilden anlaşılacağı gibi 29 lüx değerinde.

gürültü ölçümü
gürültü ölçümü

Gürültü Ölçümü Nasıl Yapılır

Bir diğer isg ölçümleri olarak gürültü ölçümü, maruziyet ve ortam gürültü ölçümü olarak 2 ye ayrılmaktadır. Maruziyet de isminden anlaşılacağı gibi çalışma sahasında içerisindeki personelin maruziyetini ölçmeye yönelik ölçümdür. Kişinin kulak hizasında mikrofonu engellemeyecek şekilde takılır. Yapılan işin kararlı, periyodik, kesikli olmasına göre ölçüm stratejisi belirlenir. En doğrusu tam gün ölçümü olarak dozimetrik cihazlarla yapılan örneklemler olacaktır.

Kişide gürültü maruziyetini ölçmeye yarayan ses seviyesi ölçer cihaz veya dozimetredir. Şekildeki çalışanı makine operatörü olarak 87 dba ses seviyesinin üstünde ve kulaklık kullanmadan çalışmakta. Bunlar yetkili personelce check listten işaretlenerek rapor halinde e-katip e ve işverene rapor edilmekte.

Kararlı gürültü olduğu taktirde görev tabanlı ölçüm stratejisi kullanılarak 5 er dakika 3 periyot ölçüm alınması uzman kişilerce kabul görmektedir. Periyodik gürültü çeşitlerinde ise çalışma süresi boyunca ölçüm alınması, Leaq ve Cpeak değerlerinin not edilerek kayıt altına alınması gerekmektedir.

toz ölçümü
İsg Ölçümleri

Kişisel Solunabilir toz ölçümü, toplam ortam toz ölçümü gibi toz ile ilgili maruziyet yaşayan çalışanlarda kullanılan dozimetrik toz ölçüm cihazı. Ölçüm metodu Mhds 14 / 3 ve TS EN 689 a göre 2 saat boyunca çalışma halinde olan personelin solunum bölgesinde takılı kalarak kişinin maruz kaldığı toz miktarını gravimetrik esasa göre ölçüm sonucu belirlenir.

Solunabilir Toz Ölçümü
Solunabilir Toz Ölçümü

Toz ölçümü Nasıl yapılır

Toz ölçümü akciğer hastalıkları, pnömokonyoz, kanser gibi çok ciddi meslek hastalıklarına sebebiyet verebileceğinden isg ölçümleri açısından büyük önem arz etmektedir. Marangoz, tekstil, inşaat yapı, kumaş, kağıt üretimi veya imalatı yapan veya türevlerini icra eden firmalar için kesinlikle yapılmalıdır. isg ölçümleri sonuçlarına göre sonuçlar irdelenmeli, gerekli önlem ve tedbirler alınmalıdır.

Periyodik Muayene ve Periyodik Kontroller

Elektrik tesisatı kontrolü yılda en geç 1 defa yapılması gereklidir. Görseldeki gibi yetkili elektrik mühendisi, elektrik panosunda 30 mili amperlik kaçak akım koruma rölesinin çalışırlığını test etmekte.

Elektrik kontrol ve ölçümlerinin diğer olmazsa olmazı olan tali panolarda 300 mili amper yangın koruma rölesidir. Yangın ihtimaline karşı korumadır.

Elektrik topraklama ölçümleri, cihaz makine ve toprak hattı arasında çekilen hattır. Her ihtimale karşı aşırı akım, kısa devre gibi istenmeyen durumlarda elektrik akımını toprağa ileterek kayat kurtarıcı başlıca önlemlerdendir.