işyeri ortam ölçümleri nasıl yapılır

işyeri ortam ölçümleri nasıl yapılır İş sağlığı ve güvenliği ölçümleri olarak bilinen, İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik hükümlerince açıkça belirtilmiştir ki; işveren çalışma ortamını yönetmelikte ve iş kanununda belirttiği gibi işyerini oluşabilecek herhangi bir tehlikeli durum veya tehlikeli davranıştan doğabilecek kazadan ve tehlikeden korumak zorundadır. Güvenli bir çalışma ortamı yaratmak için iş yerinde periyodik olarak çalışma ortamını fiziksel, kimyasal tehlikelere karşı ölçüm, test analiz yaptırarak işletmenin genel durumu hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Yaptırdığı ölçümler dahilinde gerekli tedbir ve önlemleri almalıdır. Bu konuda iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ile etkili iletişim bulunması çok önemlidir. Gerekli eğitimlerin verilmesi ve periyodik sağlık muayenlerin  yapılması işçi sağlığı hakkında iyileştirme, geliştirme ön hamledir. İşyeri içerisinde yapılan iş hijyen ölçümleri de çalışma ortamı gözetimleri yapılmalı sonuçları irdelenmeli gerekli önleyici gerek düzenleyici faaliyetler takip edilmelidir.

İşyeri Ortam Ölçümlerinin Önemi

İşyeri ortam ölçüm raporları ışığında ortam ölçümü yapan firmanın değerlendirmesi ve uygunluk durumunu hakkında yaptığı raporlama yılda bir düzenli yapılmalıdır. Sadece bakanlık denetimleri veya müfettiş yoklamalarından başarı ile geçmek için değil. Zamanınızın büyük bir çoğunluğunu kaplayan, soluduğunuz havayı etkileyen, makineden çıkan gürültünün kalp damar hastalıklarına sebebiyet vermekte. Isıl baskı ve sıcaklık memnuniyetine kadar hayat kalitenizdeki birçok parametreyi etkilemektedir. Bu etkileşim vücudunuzda zincirleme reaksiyon göstererek fiziki ve zihinsel olumsuzlukları beraberinde getirir. Mevcut çalışma ortamındaki tüm personelleri kapsam içine alacaktır.

işyeri ortam ölçümleri nasıl yapılır

işyeri ortam ölçümleri nasıl yapılır ve neden yapılır?

Bu ölçümler uluslararası kabul görmüş kuruluşlar (OSHA, NİOSH) ve standartlar çerçevesinde yetkilendirilmiş isg ölçüm laboratuvarlarınca yapılmaktadır. Bu standartların karşıladığı makine ve ekipmanlar yardımıyla alınan numuneler laboratuvarlarda birtakım test veya analiz programlarından geçerek sınır değerlerle karşılaştırılır. Talep edilen firmaya özgü haritalama, istenilen noktalar da bölgesel analiz yapılmaktadır. İşyeri hakkında yüksek hassasiyetli ayrıntılı raporlar hazırlanmaktadır. İş güvenliği ölçümü yapan firmanın yetkili elemanıyla nokta tayinini belirlemek burada mali açıdan ve ileride kazaya sebebiyet verebilecek durumların karşılanabilinir. İşveren için kendini ispatlayacağı en kıymetli evrak olarak savunmasına yardımcı olacaktır.

Sonuç olarak; işçi sağlığı amacıyla belirtilen, kanunen yapılma yükümlülüğü olan iş sağlığı ve güvenliği ölçümleri işvereni gerekse cezalardan gerekse işyerinde oluşabilecek kazadan ve kazanın yükümlülüğünden de kurtarmış olacaktır.

One thought on “işyeri ortam ölçümleri nasıl yapılır

  1. Akredite Test ve Analiz Laboratuvar | Prosafety.com.tr