Kapalı Alanlarda İş Sağlığı ve Güvenliği

Kapalı Alanlarda İş Sağlığı ve Güvenliği

Giriş izini gerektiren kapalı alanlar

Çalışma bölümü oluşturulan, giriş ve çıkışı sabit olarak belirlenen alanlara kapalı alanlar denilmektedir. Kapalı alanlarda sadece yetkili birimlerin kullanabileceği kısıtlı alanlar bulunmaktadır.

 • Tehlike bildiren ya da tehlike içeren alanlar
 • Aşağı doğru eğimli açılan kapılar
 • Açıkta duran kablolar,
 • Korumasız çalışan makineler
 • Güvenlik işareti taşıyan özel alanları kapsamaktadır

İş Sağlığı Ve Güvenliğini İlgilendiren Kapalı Alan Ekipmanları:

 • Depolama tankları
 • Kazanlar
 • Tankerler
 • Boru hatları
 • Kuyular
 • Kargo tankları
 • Atık tankları
 • Basınçlı kaplar
 • Silolar
 • Kanalizasyon tesisleri
 • Kanallar ve benzeri yapılar
 • Gemi bordası boşlukları
 • Petrol tankları

Alanın Kısıtlı Olmasından Kaynaklanan Tehlikeler

Yüksek patlama ve patlama riskinin oluştuğu çoğu etki, kapalı alanlarda meydana gelmektedir. Bu durumlarda oluşabilecek 3 temel husus bulunmaktadır.

 1. Oksijence yetersiz ortamlar
 2. Patlayıcı ortamlar
 3. Zehirli ortamlar
 1. Oksijence Yetersiz Ortamlar

İç mekândaki çalışma alanlarında kesme, kaynak, lehim gibi aletler içerideki oksijen seviyesini düşürebilmekte ve kimyasal tepkimelere yol açabilmektedir. Fazla oksijen kaybı sonunda da kişi bilincini kaybedebilir ve ölüm gerçekleşebilir. Oksijenin az olması kapalı alanlardaki en önemli tehlikelerin başında gelmektedir.

Patlamanın gerçekleşebilmesi için oksijen, ateş kaynağı ve yanıcı maddenin olması gerekmektedir. Normal ortamda bulunan oksijen miktarı yanmanın oluşması için yeterlidir.

 • Zehirli Ortamlar

Güvenli olmayan ve kontrol edilmemiş kimyasal maddeler kapalı alanlarda zehirlenemeye neden olabilecek kimyasal bileşimler yaratabilir ve zehirli gazlar oluşabilir. Bu kimyasallar, uzun dönemde kansere neden olacak maddeler taşıyabilmektedirler.

Kapalı Ortamlarda Sık Kullanılan Zehirli Kimyasal Maddeler

 • Petrol ürünleri
 • Benzen
 • Kimyasal ürünler
 • Hidrojen sülfit
 • Metan Çözücüler
 • Boruların içinde bulunan radyoaktif maddeler
 • Soğutma sistemlerindeki sızıntılar

Yapılan İşlerden Kaynaklı Tehlikeler

Temizlik ürünleri,  çeşitli kimyasal çözücüler,  lehim vb. gibi maddeler tehlikeli çalışmalar olarak nitelendirilmektedir. Bu tip maddeler kullanılırken dikkat edilmeli, koruyucu maskeler ve eldivenler kullanılmalıdır.

ALINABİLECEK ÖNLEMLER

İlk olarak iş sağlığı ve güvenliği kurallarına bağlı kalarak, iş güvenliği planına uygunluk sağlanmalıdır. Genel önlemlerin alınıp, can ve mal kaybının en aza indirgenmesi, daha sonra başka ek önlemlerin alınması ve güvenlik sistemlerinin oluşturulması gerekmektedir.

Güvenlik Sistemlerinin Oluşturulması

Kapalı çalışma alanlarında bütün genel güvenlik önlemleri alınmalı ve güvenlik uygulamalarının eksiksiz bir biçimde tamamlanması gerekmektedir.

Kapalı Alanlarda İş Sağlığı ve Güvenliği ve Alınacak Tedbirler

Güvenlik Sistemleri Oluşturulurken Neler Yapılmalıdır?

 • Kişilerin çalışmaya uygunluğu
 • Süpervizör atanması
 • İzolasyon
 • Giriş bölgesinin boyutunun kontrolü
 • Kapalı alana girmeden önce temizlik
 • Özel ekipmanlar
 • Solunum aparatı
 • Kurtarma tertibatı
 • Alarmın kontrolü
 • Kişisel Koruyucu Donanım (KKD)
 • Havalandırmanın sağlanması
 • Kapalı alanda gerekli ölçümlerin yapılması
 • Işıklandırma
 • Acil durum planları
 • Çalışma izni
 • Çalışanların eğitimi gibi sistemlerin uygulanması gerekmektedir.

ACİL DURUM PLANLARI

Uygulamaların ve alınan önlemlerin, planlanan gibi gerçekleşmediği zamanlarda, bu tehlikelerin ortadan kalkmasını sağlayacak acil durum planları devreye girmektedir.  Kapalı alanlarda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili acil durum planları, alanın yapısal özelliklerine, konumuna, alınabilecek risklere, kurtarma planlarına göre değişiklik göstermektedir.

Acil durum planlarında koruyucu donanımların, sağlık denetçilerinin teknik malzemelerinin tam olması ve ihtiyaç halinde kullanılabilir olması hayati önem taşımaktadır. Acil durum planlarındaki teknik donanım ve bakımlarının düzenli olarak yapılması gerekmektedir.