karbon-sulfur

Karbon sülfür

Karbon sülfür nedir? Karbon sülfür özellikleri? Karbon sülfür zararları

Karbon sülfürün saflığına bağlı olarak renksizden sarımsıya, son derece refraktif, suda çözünürlüğü zayıf, çürük turp benzeri kokan bir sıvıdır. Aktif kömürden çok kolaylıkla absorbe olur. Yüksek buharlaşma basıncı nedeniyle karbon sülfürün normal oda sıcaklığında çok kolay buharlaşır. Buharı havadan ağırdır ve yer seviyesinde birikebilir.

Karbon Sülfürün Formülü

Formül : CS2

CAS numarası : 75-15-0

MAK değeri: : 16 mg/m3 (5 ppm)

Maximale Arbeitsplatz-Konzentration (MAK) = maksimum işyeri konsantrasyonu

MAK değeri 16 mg/m3 (5 ppm)

Sağlık taraması özellikle süreçlerin türlerinin, işyerlerinin veya temizleme ve tamir işi dahil işlerin izlemesi için karbon sülfürle çalışan kişilerde yapılmalıdır:

 • Karbon sülfürün üretimi,
 • Karbon sülfürden karbon tetraklorür üretimi,
 • Viskon yapımı ve işlenmesi,
 • Yağlı tohumlar, iskelet, yün, deriden yağların ekstraksiyonu,
 • Taştan sülfür ekstraksiyonu,
 • Ham parafinin saflaştırılması,

Karbon Sülfür Gazı ve Hastalık Belirtileri:

İştah kaybı, alkol ihtiyacı, uyku bozuklukları, hafıza problemleri, konfüzyon, zeka yavaşlaması, irritabilite, saldırganlık gibi belirtiler,

 • Yoğun deri değişiklikleri
 • Duyu bozuklukları
 • Refleks bozuklukları
 • Ekstremitelerde titreme, parkinson benzeri belirtiler
 • Renk görme bozuklukları
 • Ruhsal belirtiler (depresyon)
 • Kilo kaybı
 • Dorsalis pedis ve tibialis posterior arterlerinin palpasyonu
 • İdrar analizi (çoklu test stripleri, sediment)
 • karbon-sülfür
  Karbon Sülfür | Ortam Ölçümleri

Vücuda Girişi ve Etkisi:

Karbon sülfürün (CS2) hava yolu ve deri yoluyla alınır. Vücuda alınan karbon sülfür eritrositlerde ve plazmada bağlı ve serbest halde taşınır ve hızlıca dokulara dağılır Yoğun araştırmalara rağmen Karbon sülfürün nörotoksik etkilerinin halen kesin olarak aydınlatılamamıştır. Yüksek dozları takiben ajitasyon, uykusuzluk, ruhsal bozukluklar, hızlı derin bilinçsizlik hali ve hatta ölüme yol açan narkotik etkiler oluşturur.

Kronik Karbon sülfürün maruziyeti ile koroner kalp hastalıklarının artmış mortalitesi arasında bağımsız bir ilişki saptanmıştır. Bununla birlikte, kalp dolaşım ve periferik sinir sistemi üzerine olumsuz etkileri kritik toksik etkiler olarak değerlendirilmelidir.

Muayene: • Geçmiş hikayesinin değerlendirilmesi (genel anamnez, iş anamnezi) • Yoğun deri değişimlerine özel dikkat edilmesi (örneğin psoriasis vulgariste olduğu gibi). • İdrar muayenesi

Çalışanlar genel hijyenik önlemler ve kişisel koruyucu donanımlar hakkında bilgi istemeli, koruyucu donanımları kullanmalıdır. Bu kimyasalın kolaylıkla deriye nüfuz ettiği için, koruyucu giysi kullanımı özel öneme sahiptir. Maddeye-spesifik koruyucu önlemler, çalışanlara karbon disüfidin potansiyel üreme ve prenatal toksisitesine karşı bilgilendirilmelidir.