Karbonmonoksit (CO), çevremizde sıklıkla karşılaşabileceğimiz, ancak varlığını hissedemeyeceğimiz bir gazdır. Renksiz, tatsız ve kokusuz oluşu, onu özellikle tehlikeli kılar. Bu gaz, yanma işlemleri sırasında oksijenin yetersiz olduğu durumlarda, karbon içeren malzemelerin (örneğin kömür, odun, petrol ürünleri) yanması sonucu ortaya çıkar. Karbonmonoksitin yüksek yayılma yeteneği sayesinde, tavanlara ve duvarlara kolaylıkla nüfuz edebilir ve havadan daha hafif olduğu için, bir odanın içinde varsa tavana yakın kısımlarda birikir. Bu nedenle, karbonmonoksit sensörlerinin tavana en fazla 10 santim uzaklıkta monte edilmesi önerilir.

Karbonmonoksit, formülü CO olan ve CAS numarası 630-08-0 olarak belirlenen bir bileşiktir. Maruz kalınan maksimum konsantrasyon değeri (MAK), 35 mg/m³ (yaklaşık 30 ppm) olarak 2006/15/EC sayılı Direktif ile sınırlandırılmıştır.

Karbonmonoksitin tehlikeli olmasının temel nedeni, solunum yoluyla alındığında hemoglobine yüksek afinitesi sebebiyle oksijenin kana taşınmasını engelleyerek hipoksemiye (kanın oksijen taşıma kapasitesinin azalması) yol açmasıdır. Ancak, bu bağlanma geri dönüşümlüdür ve CO’nin hemoglobine afinitesi, oksijenin hemoglobine afinitesinin yaklaşık üç yüz katıdır. Dolayısıyla, karbonmonoksit toksisitesi, maruz kalınan CO konsantrasyonu, solunan hava miktarı, maruz kalınan süre ve hemoglobin düzeyine bağlı olarak değişir. Metabolize olmayan karbonmonoksit, solunum yoluyla vücuttan atılır.

Karbonmonoksit zehirlenmeleri genellikle tamamlanmamış oksidasyon sonucu yanma esnasında üretilen karbonmonoksit içeren gazların solunması ile meydana gelir. Bu, jeneratör gazı, baca gazı, bir patlama sonucu oluşan duman bulutları gibi çeşitli kaynaklardan kaynaklanabilir. İşyerleri, basınçlı fırınlar, dökümhaneler, metalurjik laboratuvarlar ve motor arabalarının bakım yapıldığı garajlar gibi ortamlar, karbonmonoksit zehirlenmesi riskinin yüksek olduğu yerler arasındadır.

Karbonmonoksit’in Özellikleri

 • Renksiz, Tatsız, Kokusuz
 • Havadan Daha Hafif
 • Parlayıcı ve Toksik
 • Yüksek Afiniteli
 • Toksisite ve Maruziyet

Renksiz, Tatsız, Kokusuz

Karbonmonoksitin en belirgin özelliklerinden biri, renksiz, tatsız ve kokusuz olmasıdır. Bu, karbonmonoksitin varlığının insan duyuları tarafından algılanamayacağı anlamına gelir. Bu durum, karbonmonoksit sızıntılarının fark edilmesini zorlaştırır ve özellikle kapalı alanlarda ciddi sağlık riskleri oluşturur.

Havadan Daha Hafif

Karbonmonoksit, havadan daha hafiftir. Bu özelliği, gazın havada yükselmesine ve odalarda genellikle tavana yakın kısımlarda birikmesine neden olur. Bu nedenle, karbonmonoksit detektörlerinin yerleştirilmesi sırasında, gazın birikme eğilimini dikkate almak önemlidir ve genellikle tavana yakın yerlere monte edilmesi önerilir.

Parlayıcı ve Toksik

Karbonmonoksit, yanıcı bir gazdır ve belirli konsantrasyonlarda havayla karıştığında patlayıcı karışımlar oluşturabilir. Ancak, karbonmonoksitin tehlikesi sadece yanıcılığıyla sınırlı değildir; aynı zamanda toksik bir gazdır. Solunum yoluyla alındığında, karbonmonoksit kanın oksijen taşıma kapasitesini ciddi şekilde azaltabilir, bu da hücrelere yeterli oksijen ulaşmamasına ve sonuç olarak hipoksemiye yol açabilir.

Yüksek Afiniteli Bir Gaz

Karbonmonoksitin hemoglobine olan yüksek afinitesi, onun toksisitesinin temel nedenlerinden biridir. Oksijenin hemoglobine bağlanma yeteneğinden yaklaşık 300 kat daha güçlü bir bağlanma kapasitesine sahiptir. Bu, karbonmonoksitin, oksijenin kırmızı kan hücrelerine bağlanmasını engelleyerek, vücudun oksijen taşıma ve kullanma yeteneğini ciddi şekilde bozduğu anlamına gelir.

Toksisite ve Maruziyet

Karbonmonoksitin toksisitesi, solunan havadaki CO konsantrasyonuna, solunan hava miktarına, maruziyet süresine ve bireyin hemoglobin seviyesine bağlı olarak değişir. Solunum yoluyla alınan karbonmonoksit, metabolize olmadan doğrudan akciğerlerden kan dolaşımına geçer ve solunumla vücuttan atılır.

Bu özellikler, karbonmonoksitin, özellikle yanlış yakıt kullanımı, yetersiz havalandırma ve kapalı alanlarda oluşabilecek sızıntılar gibi durumlarda neden tehlikeli bir gaz olduğunu açıklar. Bu riskleri azaltmak için, karbonmonoksit detektörleri kullanımı, düzenli havalandırma ve yakıt yakan cihazların periyodik kontrolleri gibi önlemler hayati önem taşır.

Karbonmonoksit Formülü

Karbonmonoksit (CO), basit bir kimyasal yapıya sahip olmasına rağmen, çevresel ve sağlık üzerine etkileri bakımından büyük öneme sahiptir. Kimyasal formülü CO olan bu gaz, bir karbon (C) atomu ile bir oksijen (O) atomunun kovalent bağlarla birleşmesinden oluşur. Bu iki atom arasındaki bağ, karbonmonoksitin kararlı bir molekül olmasını sağlar, ancak aynı zamanda reaktif özellikler göstermesine de neden olabilir.

Karbonmonoksitin kimyasal yapısı, onun birçok reaksiyonda oksitleyici veya indirgeyici olarak rol alabilmesine olanak tanır. Bu özellik, sanayide bazı kimyasal süreçlerde CO’nin kullanılmasının nedenlerinden biridir. Ancak, CO’nin önemi sadece endüstriyel uygulamalarla sınırlı değildir; çevresel ve sağlıkla ilgili etkileri de büyük öneme sahiptir.

Karbonmonoksit, yanma işlemleri sırasında yanlış veya eksik yanma sonucu oluşabilir. Bu, evlerdeki ısıtma sistemlerinden, araç egzozlarından ve orman yangınları gibi açık yanma olaylarından kaynaklanabilir. CO’nin atmosfere salınımı, hava kirliliği ve özellikle kapalı alanlarda hava kalitesinin düşmesine neden olabilir. İnsan sağlığı üzerindeki etkisi, CO’nin kan dolaşımında oksijen taşınmasını engelleyerek dokuların oksijen almasını azaltmasıdır. Bu durum, düşük seviyelerde bile hafif sağlık sorunlarına yol açabilirken, yüksek konsantrasyonlarda ciddi zehirlenmelere ve hatta ölüme neden olabilir.

CO’nin atmosferdeki varlığı ayrıca, gezegenimizin iklim sistemi üzerinde dolaylı etkilere sahip olabilir. Karbonmonoksit, sera gazı olmasa da, atmosferde metan ve ozon gibi diğer önemli sera gazlarının reaksiyonlarını etkileyebilir. Bu şekilde, CO dolaylı olarak küresel ısınma ve iklim değişikliği üzerinde etkili olabilir.

Sonuç olarak, karbonmonoksitin CO formülü, basit görünse de, bu gazın çevresel ve sağlık üzerine etkileri göz önünde bulundurulduğunda, önemli bir konudur. Bu nedenle, CO salınımını azaltmak ve insan sağlığını korumak için gerekli önlemlerin alınması, hem bireyler hem de toplumlar için büyük önem taşır.

Karbonmonoksit Nerelerde Bulunur?

Karbonmonoksit (CO), doğal ve yapay birçok kaynaktan kaynaklanabilen bir gazdır. Onun varlığı, hem günlük hayatta karşılaştığımız ortamlarda hem de bazı özel işlemler sırasında ortaya çıkabilir. Karbonmonoksitin nerelerde bulunduğuna dair bir liste sunmak, bu gazın yaygınlığını ve potansiyel tehlikelerini daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır.

Evler ve Konutlar

 • Isıtma Sistemleri ve Şömineler: Yanlış ventile edilmiş ya da arızalı ısıtma sistemleri, şömineler ve sobalar, CO üretimi için en yaygın kaynaklardır. Bu sistemlerde yakıt tam olarak yanmazsa, karbonmonoksit oluşabilir.
 • Mutfak Aletleri: Doğal gaz veya propan ile çalışan fırınlar ve ocaklar, yanma sırasında CO üretebilir.
 • Garajlar: Araçlar, özellikle kapalı garajlarda çalıştırıldığında, egzoz gazları aracılığıyla CO salabilir. Bu, garajın içindeki veya yanındaki yaşam alanlarına sızabilir.

Endüstriyel ve Ticari Ortamlar

 • Üretim Tesisleri: Kimyasal üretim süreçleri, metal işleme ve dökümhaneler gibi çeşitli endüstriyel süreçler sırasında CO açığa çıkabilir.
 • Madencilik: Kömür madenciliği sırasında, yeraltı ocağında CO birikimi yaşanabilir.

Ulaşım Araçları ve Ekipmanlar

 • Araç Egzozları: Motorlu taşıtlar, özellikle bakımsız araçlar ve katalitik konvertörlerin etkin olmadığı durumlar, yüksek CO emisyonlarına neden olabilir.
 • Taşınabilir Jeneratörler ve İçten Yanmalı Motorlar: Kapalı alanlarda veya yetersiz havalandırılan yerlerde kullanıldığında, bu ekipmanlar ciddi CO tehlikeleri yaratabilir.

Doğal Kaynaklar ve Diğer Durumlar

 • Orman Yangınları ve Açık Yanma: Orman yangınları, tarım atıklarının yakılması ve diğer açık hava yanma olayları CO üretir.
 • Volkanik Aktivite: Volkanlar, CO dahil olmak üzere çeşitli gazları atmosfere salabilir.

Karbonmonoksit Organik midir?

Karbonmonoksit (CO), kimyasal yapısı itibarıyla organik bir bileşik olarak sınıflandırılmaz. Organik kimyada, genellikle karbon atomları içeren ve bu karbon atomlarının hidrojen, oksijen, azot, sülfür, fosfor gibi diğer elementlerle çeşitli kimyasal bağlar oluşturduğu bileşikler organik bileşikler olarak tanımlanır. Temel bir kural olarak, organik bileşikler karbon-hidrojen (C-H) bağı içerir.

Karbonmonoksit, bir karbon ve bir oksijen atomundan oluşan basit bir moleküldür. Bu molekülde hidrojen atomu bulunmadığı için ve karbon-oksijen (C=O) bağı, tipik olarak organik bileşiklerde bulunan karbon-hidrojen bağından farklı olduğu için, CO doğrudan organik kimya alanının dışında yer alır. Bunun yerine, karbonmonoksit genellikle inorganik bir bileşik olarak kabul edilir.

Ancak, karbonmonoksit, organik kimya reaksiyonlarında ve endüstriyel süreçlerde bir reaktif veya ara ürün olarak kullanılabilir. Örneğin, CO, bazı organik sentezlerde karbonil gruplarının (C=O) kaynağı olarak işlev görebilir. Buna rağmen, molekülün kendisi organik bir bileşik olarak sınıflandırılmaz.

Karbonmonoksit Nasıl Zehirler?

Karbonmonoksit (CO), insanlar ve diğer canlılar için son derece tehlikeli bir zehirdir. Bu zehirlenme süreci, özellikle karbonmonoksitin vücutta nasıl davrandığına ve oksijenin taşınımını nasıl etkilediğine odaklanarak açıklanabilir. Karbonmonoksit, solunum yoluyla alındığında, kan dolaşım sistemimizdeki oksijenin taşınmasında kritik bir rol oynayan bir protein olan hemoglobine bağlanır. Bu etkileşim, oksijenin hücrelere taşınmasını engelleyerek ciddi sağlık sorunlarına ve hatta ölüme neden olabilir.

Hemoglobin ve Oksijen Taşınımı

Hemoglobin, akciğerlerde oksijeni alıp vücudun geri kalanına taşır ve karbondioksiti geri akciğerlere getirir, buradan da dışarı atılır. Bu işlem, vücudun oksijen ihtiyacını karşılar ve metabolik atıkları temizler.

Karbonmonoksitin Hemoglobine Bağlanması

Karbonmonoksit, hemoglobine oksijenden yaklaşık 200-250 kat daha güçlü bir şekilde bağlanır. Bu, CO’nin, oksijenin yerini alarak hemoglobine bağlanması ve karboksihemoglobin (COHb) adı verilen bir kompleks oluşturması anlamına gelir. Karboksihemoglobin, oksijenin hücrelere taşınmasını önemli ölçüde azaltır çünkü oksijen moleküllerinin bağlanabileceği yerleri işgal eder. Sonuç olarak, dokular ve organlar gerekli oksijeni alamaz, bu da hipoksemiye (dokularda oksijen eksikliği) ve sonuç olarak hücresel düzeyde oksijen açlığına yol açar.

Zehirlenmenin Etkileri

Karbonmonoksit zehirlenmesinin etkileri maruz kalınan CO miktarına, maruz kalma süresine ve bireyin sağlık durumuna bağlı olarak değişir. Hafif zehirlenme belirtileri baş ağrısı, yorgunluk ve bulantı gibi genellikle griple karıştırılabilecek semptomları içerebilir. Daha ciddi maruziyetler, konfüzyon, baş dönmesi, göğüs ağrısı, hızlı kalp atışı, görme bozuklukları ve hatta bilinç kaybına yol açabilir. Uzun süreli veya yüksek dozda maruz kalmak, kalıcı beyin hasarı, kalp sorunları ve ölüme neden olabilir.

Önleme ve Tedavi

Karbonmonoksit zehirlenmesinin önlenmesi, CO kaynaklarının düzgün bir şekilde yönetilmesi ve iyi havalandırma ile mümkündür. Karbonmonoksit detektörleri, riskli alanlarda erken uyarı sağlayabilir. Zehirlenme durumunda, mağdurun hemen temiz hava alanına taşınması ve profesyonel tıbbi yardım alması hayati önem taşır. Ciddi vakalarda, %100 oksijen tedavisi veya hiperbarik oksijen tedavisi, vücuttaki karbonmonoksitin daha hızlı atılmasına ve oksijen taşınımının iyileştirilmesine yardımcı olabilir.

Karbonmonoksitten Nasıl Korunulur?

Karbonmonoksit, çeşitli ortamlarda bulunabilir ve bu da onu evlerde, iş yerlerinde ve çevrede bir tehdit haline getirir. CO zehirlenmesi riskini azaltmak için, karbonmonoksit dedektörleri kullanmak, yakıt yakan cihazların düzenli bakımını yapmak ve havalandırmayı sağlamak önemlidir. Özellikle, karbonmonoksit kaynağı olan cihazların ve sistemlerin doğru şekilde ventile edildiğinden ve çalıştırıldığından emin olmak, potansiyel zehirlenme vakalarını önlemeye yardımcı olabilir.

 

About the Author: Eren Aksoy

Avatar photo
Eren Aksoy, Prosafety'de İş Hijyenisti, Ölçüm ve Deney Sorumlusu, A Tipi Muayene Personeli, İç Tetkikçi ve İş Güvenliği Uzmanı olarak görev yapmaktadır. Nişantaşı Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden ve Atatürk Üniversitesi İş Sağlığı ve İş Güvenliği Uzmanlığı programından mezun olan Eren, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından yetkilendirilmiş bir İSG Uzmanı'dır. Ayrıca TMMOB Makine Mühendisleri Odası tarafından verilen İş Ekipmanlarını Yapmaya Yetkili Kişilerin Eğitimi Yetki Sertifikası'nın yanı sıra TÜRKAK'tan Metot Validasyon, Ölçüm Belirsizliği, TS EN ISO/IEC 17020, TS EN ISO/IEC 17025 sertifikalarına sahiptir. İstanbul Üniversitesi'nden aldığı Kalite Yönetimi Uzmanlık ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkikçilik Sertifikası ile de kalite yönetimi konusunda uzmanlığını pekiştirmiştir.İletişim: eren@prosafety.com.tr