kazan-dairesi-periyodik-muayene

Kazan Dairesi Periyodik Kontrolü

Kazan Dairesi Periyodik Kontrolü kapsamında; Uyarı etiket ve işaretleri, kazan dairesi çıkış kapı veya kapıları, kazanın bulunduğu alan, havalandırma, yangın söndürme tüpleri ve dolapları, kazan dairesinde patlayıcı, yanıcı, parlayıcı ve kazana ait olmayan yabancı malzemelerin bulundurulmaması, kazan drenajı, Kazan dairesi tabanına sıvı yakıt dökülmemesi için gerekli önlemler, kazan dairesi aydınlatması, kazan dairesi ile ana yakıt deposunun birbirinden ayrılması, kazan dairesi gaz kaçağı algılama sistemi ve alarmı, platformlar, merdivenler kontrol kriterleri olarak değerlendirilmektedir.

Kazan yapısı ve tesisatı kapsamında; kazan ısıtma yüzeyi yapısı ve temizliği, kazan arka ve/veya ön duman sandığı kapak contaları, buhar ana çıkış vanası, tesisatta bulunan vanaların çalışır durumda olması ve işaretlenmesi, izolasyonlar, kazan patlama kapağı, yüzey ve dip blöfü, el ve adam giriş delikleri durumu, kazan üzerinde üretim sonrası herhangi bir deformasyon, kaynak tadilatına dair bulgular, kontrol kriterleri olarak değerlendirilmektedir.

Kazan Dairesi Uygunluk İncelemesi

Kazan ölçüm cihazları kapsamında; basınç ölçüm cihazı manometrenin uygunluğu, sıcaklık ölçüm cihazı uygunluğu, su seviye göstergelerinin uygunluğu kontrol kriterleri olarak değerlendirilmektedir. Kazan emniyet cihazları kapsamında; Emniyet ventileri bağlantısı, işlevselliği, mühürü ve güvenli bir noktaya tahliyesi uygunluğu, basınç sınırlama cihazı presostatın uygunluğu, sistemde ek olarak varsa sıcaklık sınırlama cihazı termostatın uygunluğu, su seviye kontrol cihazının en düşük ve en yüksek su seviyelerinde çalışabilirliğinin uygunluk kontrolü, aşırı su seviyesi düşmesini ve/veya aşırı basınç ve / veya aşırı sıcaklık yükselmesini haber veren sesli ve görsel alarmın uygunluğu değerlendirilmelidir. Ayrıca kazanların besleme suyu hattı ve şartlandırılması, kilitlenebilir ana şalter, kaçak akıma karşı koruma, katı yakıtlı kazanlar için güvenlik pimi, brülör ön süpürme, kazan bacası temizliği gibi kriterle kapsamında değerlendirilmelidir. Kontroller sonucunda kazan işletme basıncının 1,5 katında hidrostatik teste tabi tutulmalıdır. Kazan üzerinde herhangi bir deformasyon, sızıntı olup olmadığı kontrol edilmelidir.

kazan-dairesi-periyodik-kontrolu
Kazan Dairesi Periyodik Kontrolü

Kazan Dairesi Periyodik Kontrolü Sık Karşılaşılan Uygunsuzluklar Sırasıyla:

  1. Kazan dairesi uygunsuzluğu
  2. Aşırı su seviyesi düşmesini ve/veya aşırı basınç ve/veya aşırı sıcaklık yükselmesini haber veren sesli ve görsel alarm uygunsuzluğu
  3. Tesisatın ve vanaların sızdırmazlığı, vanaların açılıp kapanması ve işaretlenmesi uygunsuzluğu
  4. Emniyet ventilleri uygunsuzluğu
  5. Üretici etiketi uygunsuzluğu
  6. İzolasyon uygunsuzluğu