Kişisel imaj

Kişisel imaj, İnsanlar yaşamlarını diğer canlılarla iletişim ve etkileşim halinde sürdürürler. İnsanlar genellikle diğer insanların onları nasıl gördüğünü önemser ve buna uygun davranışlar sergilerler. İnsanlar arası ilişkilerde kişilerin kendilerini nasıl algıladıkları ilişkilerine de yansır. Kişiler kendilerinin benlik algısına bağlı olarak ilişki ve iletişim kurarlar. İnsanlar diğer insanlarla ilişki ve iletişimlerinde nasıl görünmek istediklerine göre bir görüntü ortaya koyarlar. Kişisel imaj insanların benlik algısı olup, kendileri ve başkaları tarafından nasıl algılandığını ifade eder.

Kendini Tanımak

Kişinin kendisi ve başkalarının zihnindeki görüntüsüdür. Kişisel imajın insanların kendilerine ve başkalarına dönük yönü bulunmaktadır. Bu çerçevede kişisel imaj 3 temel unsur vardır. İnsanların kendisini nasıl gördüğü, başkalarının kişiyi nasıl gördüğü” ve “kişinin kendisini başkalarına nasıl göstermek istediği”. Kişisel imajı oluşturan öğeler şunlardır:

 • Görüntü
 • Sözsüz iletişim
 • Sözlü iletişim
 • Karakter
 • Diğer iletişim özellikleri
 • Davranış ve tavırlar
 • Yeterlilikler

Kişisel imaj ı oluşturan öğeler arasında, görüntü, sözlü ve sözsüz iletişim, karakter gibi unsurlar yer almaktadır.

Kişisel imaj, kişisel gerçeklik ile uyumlu olduğu ölçüde anlamlıdır. Kişisel imaj ile kişisel gerçekliğin birbirine yakın olması kişisel tutarlılığı gösterir. Diğer insanların zihnindeki siz ile sizin oluşturmak istediğiniz siz her zaman aynı olmayabilir. Diğer insanların zihninde nasıl göründüğünüzü anlamak kolay değildir. Bunu anlamanın yollarından birisi, sizin olmadığınız ortamlarda diğer insanların sizi nasıl tarif edeceklerini düşünmek olabilir. Profesyonel yaşamda kişisel imaj ın oluşumunda basmakalıp yargılar ve önyargılar da rol oynar. Gerçekte kim olduğunuz yerine insanlar kısa yollar kullanarak, fiziksel görünümünüz, ait olduğunuz gruplar, mezun olduğunuz okul, çalıştığınız işyerleri gibi bilgileri kullanarak genel yargılara ulaşabilirler. Bu basmakalıp yargıların bir kısmı gerçeği yansıtmakla beraber, bir kısmı hakkınızdaki gerçekçi bilgiler yerine geçen genellemeler olabilir. Sonuç itibariyle bir profesyonelin kişisel imajı denilince kendisini doğru algılaması ve sahip olduğu özellikleri diğer insanların doğru algılayabileceği biçimde sunması anlaşılmalıdır.

Kariyer, ilerleme, beceri kazanma, yükselme gibi anlamlara gelmektedir.

Yoksa kişilerin kendilerini olduğundan fazla, abartılı ve gösterişli sunması doğru bir yaklaşım olarak değerlendirilemez. Bir profesyonelin tercih etmemesi gereken kendini sunma yollarıdır.

Kişisel İmaj Yönetimi

Profesyonel hayatta kişinin kendisinin farkında olması, mesleğe uygun iyi bir eğitim alması ve deneyim sahibi olması, bunları ilişki ve iletişimde olduğu kişilere “doğru aktarabilmesi ve “itibar” kazanması çok önemli bir amaçtır. Popüler veya yanlış örneklere bakarak kısa vadede mesleki başarı beklemek yanıltıcı olacaktır. Mesleki başarı ve buna bağlı oluşacak iş tatmini, uzun bir çaba sonucunda ortaya çıkmaktadır. Bu süreçte insanlar bazı mesleki ve ahlaki ikilemler karşısında nasıl davrandıklarıyla sınanırlar. Bu sınavlardan başarıyla geçebilenler gerçek anlamda itibar sahibi olurlar. Profesyonel yaşamda kişilerin şimdiye kadarki performansı, davranışları ve bunların doğru algılanmasını sağlamak önemlidir. Başarılı bir kişisel itibar oluşturma ve kariyer yönetimi için şu 3 konuda farkındalığın artırılması ve hassas davranılması önemlidir:

 • Bireyin kişiliği, karakteri ve değerler sistemi,
 • Bireyin kendisini nasıl gördüğü ve nasıl algıladığı,
 • Diğer insanların kişi ile ilgili algılamaları.

Profesyonel yaşam dikkate alındığında kişisel itibar ve başarılı bir kariyer yönetimi için bazı sosyal ve mesleki beceriler gerekmektedir. Profesyonel yaşamda, itibar yönetimi, iş ahlakı konusunda farkındalık, kültürler arası farklılıkları anlama ve buna uygun davranabilme, sözlü ve sözsüz iletişim, ikna becerisi, sosyal davranış kuralları ve protokol ile giyim kültürü bu beceriler arasında öne çıkmaktadır. Özetle, profesyonel yaşamda başarı için kişilerde şu üç özelliğin birlikte bulunması önemlidir:

 • Kendi olmak (özgünlük)
 • İyi bir kişisel itibar
 • Doğru insanlar tarafından keşfedilmek

Profesyonel yaşamda kendi olmak, kişisel itibar ve keşfedilmek önemli olmakla beraber, kişilerin başkalarını beklemek yerine profesyonel yaşamları için sorumluluk alması ve eyleme geçmesi gerekmektedir. Yeni kariyer anlayışında bireylerin daha fazla sorumluluk ve insiyatif alması vurgulanmaktadır.

Bir cevap yazın