laboratuvar-akreditasyonu

Laboratuvar Akreditasyonu

Laboratuvar Akreditasyonu: Her türlü kalibrasyon, test ve analiz hizmeti verecek laboratuvarların akreditasyonudur. Prosafety iş hijyeni ve ölçümü firmamız, laboratuvar ölçümlerimiz, TS EN İSO/İEC 17025 akreditasyonu kalitesinde hizmet vermektedir. Firmamız uluslar arası kabul gören standart ve iş sağlığı ve güvenliği standardizasyonlarına uymaktadır.

Yetkili Laboratuvar, sağlayıcı Kuruluşlarca uluslararası ve ulusal anlamda kabul görmüş tekniksel  kriterlere göre değerlendirilmesi ve Yeterliliğinin Onaylanması, Muayene Belgelendirme ve Yeterlilik Deneyinin, düzenli olarak denetlenmesidir.

Kalibrasyon ve deney laboratuvarlarının akreditasyonu için TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu)  tarafından kullanılan en temel doküman, ”TS EN ISO/IEC 17025” standardı olup Tıbbi laboratuvarların akreditasyonu için TÜRKAK tarafından kullanılan temel doküman ise ”TS EN ISO 15189” standardıdır.

Prosafety firmamız, TURKAK standartlarına yerine getirmekte olup ayrıca ‘Uluslararası Akreditasyon Forumu’nun’ (IAF); Uluslararası Laboratuvar Akreditasyonu Birliğinin (ILAC) ve ‘Avrupa Akreditasyon Birliği’nin (EA) koşullarını, uluslarası geçerliliğini tam anlamıyla yerine getirmektedir.

Ulusal akreditasyon sistemini ele aldığımızda önemli hizmet alanlarından birinin de laboratuvar sektörü olduğunu görmekteyiz. Bu laboratuvarlarda yapılan çalışmaların doğruluğunu sağlayan bir ölçme altyapısı olduğunu; laboratuvarca yerine getirilen ölçümlerin izlenebilirliğini, ölçüm güvenilirliğini ve ölçüm çalışmalarının uyumluluğunu yerine gerektirmektedir.

Laboratuvar Akreditasyonu nedir?

Türkiye de laboratuvarların akreditasyonu zorunluluk değildir. Bu sık sorulan fakat yanlış bilinen bir tanımdır. Akreditasyon gönüllülük esasına dayanmaktadır. Bu çok sorulan bir sorudur. Laboratuvar ilgili standarda uygunluğu sağlamakla akreditasyona hazır hale gelmektedir. Fakat, bu standarda istinaden ilave olarak laboratuvarların çalışma alanıyla ilgili bazı ek kriterleri içeren dokümanlarında gerekli olduğunda kullanılması söz konusu olabilmektedir.

Temel doküman olan TS  EN ISO / IEC 17025 (İş Hijyeni Ölçüm Laboratuvarı) ve TS EN ISO 15189 (Tıbbi Laboratuvarlar) prosedürü genel esasları, politikaları, yürürlükleri, genel yaklaşımları ve teknik bakımından alınması gereken tedbirleri ortaya çıkarıp, konuyla ilgili yapılması gerekenleri ele almaktadır. İlgili otoriter durumların standartları, diğer kriterleri laboratuvarda nasıl uygulanacağı ile ilgili konularda rehber dokümanlar hazırlanıp, tarafların kullanımına sunulmuştur. Laboratuvar akreditasyonu ile ilgilenen tarafların bu akreditasyona başlama ve hazırlık sürecinde bunlardan faydalanılması tavsiye edilmektedir.

laboratuvar-akreditasyonu
Laboratuvar Akreditasyonu ISO 17025

Akredite Laboratuvar olmanın faydaları nelerdir ?

Laboratuvar akreditasyonu, teknik yeterliliğin güvenilir bir göstergesidir. Bu anlamda hem uluslararası hem de ulusal saygınlığı göstermektedir. Laboratuvar akreditasyonu, laboratuvarların yeterliliğinin resmi olarak tanınmasını sağlar. Müşterilere güvenilir analiz, kalibrasyon, deney gibi bir çok hizmetlerini belirlemede ve seçmede basit bir yöntem sunar. Bazı laboratuvarın kendi içerisinde akredite olmuş olduğu durumlarda ve konularda vermiş olduğu bazı sertifikalar ve bu sertifikalar, deney raporu ile akredite olmadan önce verdiği deney raporu ve sertifikalar arasında dürüstlük, güvenilirlik ve saygınlık açısından büyük farklılıklar olabilir. Akredite laboratuvarların müşterileri, deney raporu ve kalibrasyon sertifikası talep eden kuruluş ve işletmeler, ürün belgelendirme kuruluşları, muayene kuruluşları ile belli bazı ölçüm cihazlarının kalibrasyonunu istemek durumunda olan laboratuvarların ve bazı sanayi kuruluşların olması olasıdır. Bu konuyla alakalı olarak Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ)  günlük olarak genel değerlendirmesi işlemlerinin güvence altına alınmasını ve genel teknik bilgilerin yanı sıra iş bu yeterliliklerinin ve şeffaflıklarının sağlanmasını istemektedir. Bu uygunluk değerlendirmesi işlemlerini güvence altına alacak ana olgu ise akreditasyondur.

Prosafety firmamız bu uygunlukların hepsini bünyesinde toplayıp, kaliteli hizmet anlayışını, saygınlık ve güvenilirliği ilke edinmiştir.